# Proje No Fakülte Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Baş.Tarihi Bit.Tarihi
1 2017.02.03.577 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Levha fabrikalarındaki Atık Katranın Odun Koruma Endüstrisinde Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması 28.06.2017 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
2 2013.02.03.139 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç.Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU "Emprenye Maddesi Olarak Kullanılan CCB (Bakır, Krom, Bor) ve Borik Asit in Metal Baglantı Elemanları Korozyonu uzerine Etkisinin AraStırılması" 25.03.2013 00:00:00
3 2018.15.01.768 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTE Turizm İşletme ve Otelcilik Bö Dr.Öğr. Üyesi Yıldırım Yıldırım "Tüketicilerin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tüketim ve Pazarlanmasına İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması: Düzce Üniversitesi Örneği" ve Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri ve Alışveriş Merkezlerinden Bekledikleri Özellikler Onların Alışverişe Yönelik Tutum ve Davranışlarına Göre Değişiyor mu? Düzce İli Krem Park Örneği 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
4 2013.04.01.167 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir (R)CARVON VE (S)CARVON'NUN EPILEPSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 06.06.2013 00:00:00
5 2015.04.03.346 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Uzm. Dr. SEMİH BOLU : Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 05.06.2015 00:00:00
6 2018.10.01.700 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. SÜLEYMAN GÖKSOY 1) Eğitimcilerin Olumlu ve Olumsuz Denetim Deneyimleri ve Neden Olan Okul Ortam ve Şartları, 2) Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Harcama Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemi İle Ölçeklenmesi, 3) Eğitimcilerin Görev ve Görev Yeri Değişiminin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
7 2014.07.04.217 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Turgay KIVAK 15-5 PH Paslanmaz Çeliğin Tornalanmasında İşleme Parametrelerinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu 14.02.2014 00:00:00
8 2018.04.03.776 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 09.05.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
9 2011.03.HD.013 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Hakan ARSLAN 1999 Depremleri Sonrası Düzce İlini Yeniden Yapılandırma Süreçlerinin İncelenmesi 28.04.2011 00:00:00 28.10.2011 00:00:00
10 2018.09.04.868 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAK Mimarlık Bölümü Doç.Dr. HAKAN ARSLAN 1999 DEPREMLERİ SONRASI YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİNİN DÜZCE İLİNİN MEKANSAL DEĞİŞİMİNE VE UZUN VADELİ YENİDEN YAPILANMASINA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
11 2018.10.02.756 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Erol Sözen 2005 VE 2017 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (CDÖP) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
12 2016.06.03.516 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Dr.Öğr. Üyesi Mehmet UÇAR 3-Fazlı 4-Kollu Yüksek Verimli Evirici Sisteminin Gerçek Zamanlı Denetimi İçin DSP Gömülü Kodlarının Otomatik Üretilmesi 30.11.2016 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
13 2013.17.01.175 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Şen 5-8 Yaş Arası Çocukların İngilizce Çocuk Kampında İngilizce Edinimi 11.06.2013 00:00:00
14 2013.05.03.190 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Polimer Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi ALPARSLAN ATAHAN 9,10-BİS(OKSADİAZOL)ANTRASEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, YÜZEY VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 12.08.2013 00:00:00 25.11.2015 00:00:00
15 2018.07.03.864 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Dr.Öğr. Üyesi Furkan Akar A High Voltage Gain Multi-Input Converter 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
16 2018.05.04.705 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. Emrah Evren Kara A New Sequence Space Isomorphic to l_p 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
17 2012.02.HD.047 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN Abant Gölü Havzasındaki su samuru (Lutra Lutra L.) habitatları ve populasyonları 09.05.2012 00:00:00 09.01.2013 00:00:00
18 2010.02.03.060 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU Ahşap Malzemede Tahribat Yapan Mantar ve Böcek Zararlılarına Karşı Çevresel Odun Koruyucuların Aktivitesinin Belirlenmesi 01.10.2010 00:00:00 01.10.2012 00:00:00
19 2010.02.01.043 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr.Aybike Ayfer KARADAĞ Ahşap Malzemenin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı 08.04.2010 00:00:00 08.04.2011 00:00:00
20 2009.03.02.030 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Makine Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. İlyas UYGUR AISI 316 Östenitik Paslanmaz Çeliğin Kriyojenik Proses Uygulanmış Kesici Takımlar ile Delinebilrliğinini araştırılması 02.09.2009 00:00:00 02.09.2010 00:00:00
21 2013.07.04.149 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi 02.05.2013 00:00:00
22 2017.06.05.537 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hamit SARUHAN AISI 4140 ISLAH ÇELİĞİNİN TiAlN KAPLI FREZELERLE İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TİTREŞİMİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 10.04.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
23 2011.03.02.065 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Makine Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Adem ÇİÇEK AISI H13 Sıcak İş Takım Çeliğini İşlenmesinde Kriyojenik İşlemin Yüzey Kalitesi ve Takım Ömrü Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 28.04.2011 00:00:00 28.10.2012 00:00:00
24 2011.04.HD.021 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI Akciğer Kanseri Hastalarında CYP17, CYP19, FAS ve FASL Genlerinin Polimorfizmlerinin Araştırılması 15.07.2011 00:00:00 15.07.2012 00:00:00
25 2015.06.03.289 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Nedim TUTKUN Akıllı Çöp Kutusu İmalatı 30.01.2015 00:00:00
26 2012.04.HD.043 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI Akne hastalarında omentin seviyesinin incelenmesi 14.03.2012 00:00:00 14.09.2012 00:00:00
27 2012.07.HD.050 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Murat KALE Aktif güç filtresi tasarımı ve uygulaması 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
28 2015.26.04.371 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Doç.Dr. Haydar Göksu Aktivitesi Yüksek ve Geri Dönüştürülebilir Alüminyum Hidroksit Matriksine Hapsedilmiş Paladyum Nanokatalizörünün (Pd/AlO(OH) NPs) Suzuki-Miyaura Çapraz Kenetlenme Reaksiyonlarında Kullanılması 07.09.2015 00:00:00
29 2014.02.02.212 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Oktay YILDIZ Aladağ Göknar (Abies bornmulleriana Mattf) ormanlarında Epifitik Likenlerin Yükselti ve Bakıya Göre Değişimi 14.02.2014 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
30 2015.02.02.344 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Refik Karagül Alanya Yöresinde Bulunan Farklı Yükseltideki Meraların Botanik Kompozisyonları ve Ot Verimlerinin Belirlenmesi 05.06.2015 00:00:00
31 2012.04.HD.056 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. S. Oktay ARSLAN Alerjik Astım Benzeri Reaksiyonlarda Kannabinoidlerin Rolü 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
32 2014.07.04.137 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR ALTERNATİF YAKITLARIN İÇTEN YANMALI MOTORLARIN PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 25.03.2013 00:00:00
33 2015.05.01.376 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Ernaz Altundağ Çakır Alüminyum stresine maruz kalmış Bryophyllum daigremontianum Raym.-Hamet & H. Perrier bitkisindeki değişikliklerin fizyolojik ve genetik yönden incelenmesi. 09.11.2015 00:00:00
34 2011.04.HD.019 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KAYA Amanita Phalloides Mantar Toksinlerinin Farelerdeki Farmokinetiği 15.07.2011 00:00:00 15.10.2012 00:00:00
35 2013.04.01.164 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Sinan Bakırcı Amanita Phalloides Toksinlerinin Hücre Kültüründe Toksik Etkilerinin Karşılaştırılması 06.06.2013 00:00:00
36 2016.05.08.475 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Fatih Özçelik AMERİKAN ARŞİV BELGELERİ VE AMERİKAN BASININA GÖRE KORE SAVAŞINDA (1950-1953) TÜRKİYE 19.07.2016 00:00:00 20.02.2017 08:27:00
37 2018.11.05.696 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN An Alternative Traditional Food for Celiac Patients: Rice Couscous 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
38 2018.06.03.710 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ An Innovative Dual-Rotor Axial-Gap Flux Switching Permanent Magnet Machine Topology With Hybrid Excitation 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
39 2016.06.01.428 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP Android İşletim Sistemli Mobil Cihazlar İçin Turist Rehberi Yazılımı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 04.04.2016 00:00:00
40 2016.04.01.456 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Anzel BAHADIR Ankilozan spondilit’li hastalarda ACE I/D ve MTHFR C677T gen polimorfizmlerinin sıklıklarının belirlenmesi 25.05.2016 00:00:00 07.04.2017 11:03:00
41 2017.05.01.576 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Ernaz Altundağ Çakır Antik Kent Konuralp’in ve Etrafındaki Köylerin Etnobotanik Özelliklerinin Araştırılması 28.06.2017 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
42 2016.02.02.430 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Emrah Çiçek Aralama şiddetinin dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) plantasyonunda gövde şekline etkisi 04.04.2016 00:00:00
43 105O519 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr.EMRAH ÇİÇEK Aralamanın Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus Angustifolia Vahl) Plantasyonlarında Büyüme ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi 01.05.2006 00:00:00 01.05.2010 00:00:00
44 2015.06.01.339 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ŞİMŞEK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE AYRIK MATEMATİKSEL YAPILAR DERSİ İÇİN E-ÖĞRENME İÇERİĞİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ 13.05.2015 00:00:00
45 2014.05.04.236 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Prof.Dr. Müge Kanuni Er Artin Cebirlerinin Homolojik Boyutları 23.05.2014 00:00:00
46 2009.04.03.032 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr.Mustafa YILDIRIM Asimetrik Dimetilarjininin Gated Myokard Pefüzyon Spect ile İskemi Tespit Edilen Hastalara Tanı Koymadaki Değeri 02.09.2009 00:00:00 02.03.2010 00:00:00
47 2010.02.03.049 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Mehmet AKGÜL Aspir (Carthamus tinctius L.) Saplarından Modifiye Soda ve Kraft Yöntemleri ile Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi Üzerine Bir Araştırma 26.07.2010 00:00:00 26.07.2012 00:00:00
48 2017.07.01.521 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Pelit AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMİŞ AHŞAP VE AHŞAP ESASLI MALZEMELERİN YÜZEY KALİTESİNE İŞLEME PARAMETRELERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 20.02.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
49 2014.07.04.281 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR ATIK BİTKİSEL YAĞLARDAN ÜRETİLEN BİYODİZELİN MOTOR PERFORMANSINA, EGZOZ-GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI VE MOTOR TİTREŞİM KARAKTERİSTİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 26.12.2014 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
50 2011.03.HD.011 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Atık Lastik ve Yüksek Fırın Cürufu İkameli Çimentoların Yüzey Özelliklerinin Çimento Harçlarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi 28.04.2011 00:00:00 28.05.2012 00:00:00
51 2016.07.04.401 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR Atık Yağlardan Üretilen Biyodizelin Tek Silindirli Bir Dizel Motorun Performans, Egzoz Emisyonları ve Titreşimine Olan Etkilerinin İncelenmesi 22.02.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
52 2014.04.01.247 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Atipik pnömoni etkenlerinin IFA (İndirek immunflorasan antikor) yöntemi ile araştırılması 19.06.2014 00:00:00 18.01.2017 10:48:00
53 2017.04.01.590 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN Atipik pnömoni etkenlerinin IFA (İndirek immünfloresan antikor) yöntemi ile araştırılması 14.08.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
54 2016.05.02.422 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Au/P3HT:PCBM/n-Si Schottky Bariyer Diyotların Elektrik ve Dielektrik Özelliklerinin Analizi 04.04.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
55 2014.05.02.216 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof. Dr. Muharrem Gökçen Au/polimetil metakrilat-b-plina/n-Si Schottky diyotların elektriksel karakterizasyonu 14.02.2014 00:00:00
56 2014.04.01.256 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Aurasız Migren Hastalarında Plazma Kolesistokinin (CCK) Düzeylerinin Belirlenmesi 24.09.2014 00:00:00
57 2016.07.04.493 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR Ayçiçeği Metil Esterinin Motor Titreşimine ve Gürültüsüne Olan Etkilerinin Deneysel Analizi 11.10.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
58 2015.10.01.348 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Şule Ay Ayrımcılık Temalı Sanat Eğitiminin Çocukların Empatik Eğilimlerine Etkisi 05.06.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
59 2018.06.03.882 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç.Dr. Fatih Evran Azaltan DA-DA Dönüştürücüsü için PID Denetleyici Tasarımı 14.11.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
60 2014.04.03.268 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA Bariatrik Cerrahinin Metabolik ve Sistemik Etkileri 24.09.2014 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
61 2016.07.02.506 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Bası Yarasını Önlemek için Şilte Tasarımı 30.11.2016 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
62 2015.07.02.385 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi metin toz Basınç Ülserlerinin Oluşmasına Sebep olan Başlıca Dış Etkenlerden Anlık Basınç, Sıcaklık, Nem ve Islaklık Verilerinin Elde Edilmesini ve Görüntülenmesini Sağlayacak Hasta Yatağı Şiltesi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 09.11.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
63 2009.02.03.035 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr.Derya SEVİM KORKUT Batı Karadeniz Bölgesi Orman Ürünleri Sanayisinde Problemler ve Kısıtlar: Performans İyileştirme Yolları 02.09.2009 00:00:00 02.03.2011 00:00:00
64 2015.02.03.389 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Batı Karadeniz Bölgesinde Bulunan Tomruk Depolarındaki Odunlarda Zarar Yapan Mantar Türlerinin Belirlenmesive Zarar Tiplerinin Ortaya Konulması 26.11.2015 00:00:00
65 2017.11.02.597 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Prof.Dr. Ahmet Uludağ Batı Karadeniz Buğday tarlalarında Galium aparine’nin Herbisitlere Dayanıklılığının ve Biyolojisinin Belirlenmesi 24.10.2017 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
66 2013.02.02.198 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Oktay YILDIZ BATI KARADENİZ, DÜZCE-AKÇAKOCA BÖLGESİ KAYIN ve KESTANE ORMANLARINDA BİYOKÜTLE İLE BİYOKÜTLE, ÖLÜ-ÖRTÜ VE TOPRAKTA TUTULAN KARBON MİKTARI VE ÖLÜ-ÖRTÜ DİNAMİĞİNİN VE AYRIŞMASININ BELİRLENMESİ 07.11.2013 00:00:00
67 2016.07.01.501 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisl Dr.Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU Bazı Ağaç Türlerinin Kesme Modüllerinin Belirlenmesi 11.10.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
68 2014.26.01.269 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Çevre Koruma Teknolojileri Böl Dr.Öğr. Üyesi Gümüş Funda Gökçe Bazı Aminoasitlerin Düzce Yöresinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Gelişimi Üzerindeki Etkisi ve Tarım Sektöründe Kullanımı 24.09.2014 00:00:00 06.11.2015 10:31:00
69 2015.05.03.354 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Bazı geçiş ve lantan metal oksit Nanopartiküllerinin sentezlenmesi, Schiff Bazlarının oluşumuna bu Nanopartüküllerin katalitik etkisiyle kristal yapılarındaki değişim ve bunların karakterizasyonu 13.07.2015 00:00:00
70 2012.05.HD.051 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sefa DURMUŞ Bazı kkürtlü Schiff bazları ve metal komplekslerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
71 2016.05.03.480 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Ersin ORHAN Benzimidazol Halkası İçeren Yeni Kobalt Kompleks Bileşiğinin Sentezi ve Elektronik uygulamalarda kullanımının Araştırılması 19.07.2016 00:00:00
72 2017.05.03.620 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Ersin ORHAN Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve İnhibitör Özelliklerinin Araştırılması 20.11.2017 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
73 2013.04.02.200 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Soner Duru Beyin ve omurilik tümörlerinde dokuya selektif olarak kullanilan ultrasonik aspiratörün faydalari 18.12.2013 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
74 2018.16.01.691 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi filiz süzer özkan Bırth Preparatıon Traınıng In Turkey 01.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
75 2018.05.06.822 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel Çoşkun Bildiri başlığı 1: Negative Gendered Effects of Turkey’s Asylum Regime (Emel Coskun, Beril Eski and Kamile Dinçsoy) Bildiri başlığı 2: Criminalisation of undocumented migrant women in Turkey: A case study of Ugandan women (Emel Coskun, Lucy Williams) 20.06.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
76 2015.07.02.329 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Ali Çalhan Bilişsel Radyo Ağlarında Yeni Bir Spektrum El Değiştirme Algoritmasının Tasarımı ve Benzetimi 06.05.2015 00:00:00
77 2016.07.02.514 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Ali Çalhan Bilişsel Radyo Tabanlı Vücut Alan Ağları için Vücut Sönümleme Etkisi ile Kanal Modellenmesi 30.11.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
78 2014.08.04.250 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Bir Diplomasi Aracı Olarak Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Yeri, Politik ve Ekonomik Boyutu: Türkiye Örneği 09.07.2014 00:00:00
79 2011.03.03.069 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektrik Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜVENÇ Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorlar İçin Tasarruflu Elektronik Sürücünün Tasarımı 15.07.2011 00:00:00 15.07.2012 00:00:00
80 2016.06.06.405 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Ethem Toklu Bir Kentsel Katı Atık Termal İşleme Tesisinin Gaz Üretim ve Enerji Verimliliğinin Artırılması 22.02.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
81 2017.02.01.558 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi Özgür Yerli Bir Kuru Bahçe Tasarım Sürecinin Peyzaj Tasarım Öğe ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulaması 10.04.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
82 2015.06.01.356 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA BİRİNCİ DERECEDEN ÖLÜ ZAMANLI (FOPDT) SİSTEMLER İÇİN KESİRLİ DERECEDEN KONTROLCÜ TASARIMI 13.07.2015 00:00:00
83 2015.05.07.377 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Arkeoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emre Okan Bithynia Bölgesi Karadeniz Kıyıları Antik Liman, Yerleşim ve Batık Potansiyelinin Tespiti 09.11.2015 00:00:00
84 2016.06.06.439 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Gürcan SAMTAŞ BİTKİ ESASLI BİR HİDROLİK YAĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE PERFORMANSININ ELEKTRO HİDROLİK DEVRELERLE TEST EDİLMESİ 04.04.2016 00:00:00
85 2012.02.HD.049 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Beşir YÜKSEL Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında kırmızı orman karıncası (formica rfa L.)’nın yuva yoğunluğunun değişimi ve beslenme alışkanlıkları 09.05.2012 00:00:00 09.05.2014 00:00:00
86 2016.06.05.492 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi BOR İÇEREN İYONİK SIVILARIN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK KULLANILMASI 11.10.2016 00:00:00
87 2016.02.02.504 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Necmi Aksoy Botanik Bahçesi Altyapı Uygulama Projesi 11.10.2016 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
88 2016.08.02.519 İŞLETME FAKÜLTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Prof.Dr. İsmail Hakkı ERASLAN BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMASI: DÜZCE İLİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM SEKTÖRLERİN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MEZO DÜZEY KÜMELENME ANALİZLERİ 30.11.2016 00:00:00 04.05.2018 00:00:00
89 2017.02.03.550 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Prof.Dr. Ümit Büyüksarı Buğday Saplarından Üretilen Yongalevhaların Boyut Stabilitesinin İyileştirilmesi ve Kullanım Potansiyelinin Arttırılması 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
90 2016.06.01.446 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA C# Programlama Diliyle Kontur Çizimi ve 3 Boyutlu Modelleme 25.05.2016 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
91 2013.02.02.180 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç.Dr. Abdurrahim AYDIN CBS TABANLI BULANIK HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI VE YOL-HEYELAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 05.08.2013 00:00:00 06.11.2015 10:25:00
92 2013.04.03.154 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Ayhan Sarıtaş CO2 Retansiyonu Olan Hastalarda NSE ve S-100 B Düzeylerinin Araştırılması 02.05.2013 00:00:00
93 2018.04.03.856 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Ertuğrul Kaya COMPARING IN METHODOLOGY OF SYNTHETIC CANABINOID ANALYSIS PERFORMED IN DUZCE UNIVERSITY PHARMACOLOGY LABORATORY (Düzce Üniversitesi Farmakoloji Laboratuvarındaki Sentetik kannabinoid analiz yöntemlerinin karşılaştırılması) 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
94 2018.18.01.770 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Zeynep İnci Karadenizli COMPARISON OF BALL THROWING VELOCITY, ANAEROBIC POWER AND SOME ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN FEMALE HANDBALL PLAYERS CONSIDERING THEIR PLAYING POSITIONS 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
95 2015.04.01.353 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Antifungal Duyarlılıklarının Disk Difüzyon Yöntemi İle Araştırılması 13.07.2015 00:00:00
96 107O050 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr.SELİM ŞEN Çeşitli Tropik ve Yerli Ağaç Türü Öz Odunlarının Türkiye Denizlerindeki Oyucu Midyelere (Teredinidae ve Pholadidae) Karşı Doğal Dayanıklılığı ve Ekstraktifler ile Kimyasal Koruyucuların Deniz Suyunda Yıkanma Miktarının Belirlenmesi 15.07.2007 00:00:00 15.07.2010 00:00:00
97 2013.15.01.155 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTE Turizm İşletme ve Otelcilik Bö Doç.Dr. Muammer MESCİ Çevreyi Koruma Uygulamalarının Rekabetçilik Üzerindeki Etkisi 06.06.2013 00:00:00 03.03.2017 13:38:00
98 2016.11.04.454 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Güngör Çimlenme ve Erken Fide Dönemi Oluşan Tuzluluk Stresinin Morfo-Fizyolojik Tepkilerinin Belirlenmesi 25.05.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
99 2015.17.01.341 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Yabancı Diller Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Şen Çocuk Öğrencilere İngilizce Bilim Öğretimi 13.05.2015 00:00:00 23.07.2015 11:23:00
100 2014.10.02.273 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ÖZGE PINARCIK Çocuklarda Duygusal Zeka Eğitim Programının Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin Sınanması 07.11.2014 00:00:00
101 2018.04.02.898 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hanife Tuba Akçam Çocukluk Çağının Yeni Epidemisi: Miyopi Progresyonu 12.12.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
102 2018.08.01.749 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hakan Murat ARSLAN Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemleri ile Kamu Sektörü Karar Problemlerinin Çözümü 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
103 2013.07.03.181 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ Çoklu Fırçasız Doğru Akım Hub Motorlarının Sürücü Tasarımı ve Hız Kontrolü 05.08.2013 00:00:00 06.11.2015 10:39:00
104 2014.04.02.221 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İlknur Suidiye Şeker D vitamini düzeylerinin nöromuskuler bloker ajanların reverse süreleri üzerine etkisi 17.03.2014 00:00:00
105 107O537 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr.CENGİZ GÜLER Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Plantasyonlarındaki Dikim Aralıklarının, Odunun Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 01.10.2007 00:00:00 01.10.2009 00:00:00
106 2015.11.02.375 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Prof.Dr. Ahmet Uludağ Darıcan (Echinochloa crus-galli) Populasyonlarinin Farklı Lokasyonlarda Çıkışı ve Erken Dönem Gelişimi 09.11.2015 00:00:00
107 2015.07.03.364 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Doç.Dr. Murat Kale Değişken Hızlı Rüzgar Şartlarında Çalışan Sabit Mıknatıslı Senkron Generatörün Doğrusal Olmayan Kontrolü 13.07.2015 00:00:00
108 2015.04.03.396 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Birgül Öneç Demir Eksikliği Anemisinde Hepcidin ve Ghrelin seviyesi 09.12.2015 00:00:00
109 2011.04.HD.065 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAŞAR Deneysel akut pankreatit modelinde erdosteinin pankreas dokusundaki apoptozise ve inflamasyona olan etkileri 20.06.2012 00:00:00 20.08.2012 00:00:00
110 2013.04.01.166 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Recep Özmerdivenli Deneysel Akut Penisilin Epilepsisi Modelinde Sitikolin Etkisi 06.06.2013 00:00:00
111 2009.04.01.023 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr.Özlem YAVUZ Deneysel Ciddi Kafa Travmasında Statinlerin Nörobiyokimyasal Belirteçlere Etkisi 05.01.2009 00:00:00 05.01.2010 00:00:00
112 2012.04.HD.039 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ Deneysel karbonmonoksit zehirlenmesi oluşturulan ratlarda nöron spesifik enolaz (NSE) ve S-100 B belirteçlerinin kullanımının araştırılması 14.03.2012 00:00:00 14.07.2012 00:00:00
113 2011.04.02.077 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Murat KAYA Deneysel kornea Neovaskülarizasyonunda Bevacuzimab ve Deksametazonun Etkinliği 04.11.2011 00:00:00 04.04.2012 00:00:00
114 2008.04.02.009 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr.Murat TUNÇ Deneysel Retina Dekolmanında İnternal Tamponat İle Skeral Çökertme Tedavilerinin Karşılaştırılması 01.04.2008 00:00:00 01.04.2010 00:00:00
115 2014.05.01.235 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Denizel Bir Tür Olan Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso 1810)’nın Bir Tatlısu Ekosisteminde Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi 23.05.2014 00:00:00
116 2016.04.01.482 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem Yektaş ‘’Depresif Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Plazma B12, Folik asit, Homosistein ve Vitamin D Düzeylerinin Araştırılması’’ 19.07.2016 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
117 2015.07.04.388 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Fuat Kara Derin Kriyojenik İşlemin AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin İşlenebilirliğine Etkisi 26.11.2015 00:00:00
118 2018.07.05.826 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Ali Ateş DETERMINATION OF DESIGN EARTHQUAKE MAGNITUDE BY DETERMINISTICAL APPROACH IN DUZCE DISTRICT, TURKEY 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
119 2018.04.03.857 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun DETERMINATION OF THE MAIN TOXINS OF MAJOR POISONED MUSHROOMS WITH SİNGLE METHOD OF LC-MS / MS 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
120 2018.11.01.827 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Selçuk ÖZMEN Determination of Plant Water Status Using Leaf Monitoring System in Irrigation Management of Grape Crops 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
121 2018.22.01.885 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr. Engin NAS DIN 1.2738 PLASTİK KALIP ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEYSEL VE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ - 14.11.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
122 2014.02.03.253 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Prof. Dr. Cengiz GÜLER Dış Mekanlarda Kullanılan Isıl İşlem Görmüş Bazı Yabancı Ağaç Türlerinin Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi 09.07.2014 00:00:00
123 2016.05.03.414 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Diamin Türevli Schiff Bazlarının Bazı Geçiş Metallerle Komplekslerinin Sentezi, Bunların Bazı Lantanitlerle Çok Çekirdekli Kompleks Verme Yatkınlığı ve Yapılarının Karakterizasyonu 22.02.2016 00:00:00
124 2012.26.HD.037 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar Bölümü Yrd. Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ Diatomit ve zeolit ikameli beton içerisindeki donatı korozyonunun elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) yöntemi ile incelenmesi 14.03.2012 00:00:00 14.03.2013 00:00:00
125 2011.03.HD.009 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KOÇAK Diatomit ve Zeolit İkameli Betonların Korozif Etkilerine Karşı Davranışlarının Araştırılması 28.04.2011 00:00:00 28.01.2012 00:00:00
126 2014.05.03.259 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Dimerik yapıdaki kükürtlü Schiff bazı türevleri ve bazı metal komplekslerinin sentezi, yapılarının karakterizasyonu, termal kararlılıklarının ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi 24.09.2014 00:00:00
127 2016.10.02.498 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Doç.Dr. Hasan Kağan Keskin DİNLEDİĞİNİ ANLAMADA PROZODİK OKUMANIN ÖNEMİ 11.10.2016 00:00:00
128 2016.06.05.515 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Diospyros kaki Bitki Ekstraktının Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması 30.11.2016 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
129 2008.02.03.017 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Süleyman KORKUT Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus Aucuparia L. )'in Fiziksel, Mekanik,Kimsayal ve Kurutma Özellikleri ,LVL (Tutkallanmış Lamine Kereste )Üretimine Uygunluğu 09.05.2008 00:00:00 09.11.2009 00:00:00
130 2018.05.05.769 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Eda TOK DİVAN ŞİİRİNDE “SÖVÜŞ ETME” GELENEĞİNİN İZLERİ 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
131 2013.04.03.156 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. İlknur Arslanoğlu Diyabetik hastalarda özelleştirilmiş eğitim programının yaşam kalitesi ve metabolik parametreler üzerine etkisi 06.06.2013 00:00:00
132 2013.04.02.147 TIP FAKÜLTESİ Anesteziyoloji ve reanimasyon Doç.Dr. yavuz demiraran DİYABETİK VE NONDİYABETİK HASTALARDA NÖROMUSKULER BLOĞUN GERİ DÖNDÜRÜLMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 02.05.2013 00:00:00
133 2009.21.01.025 MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar Bölümü Yrd. Doç.Dr.İbrahim KORKMAZ DMYO Endüstriyel Otomasyon Bölümüne ait Süreç Ölçümleri Laboratuarındaki Eğitim Setlerinin Scada ile İzlenmesi ve Kontrolü 20.04.2009 00:00:00 20.04.2011 00:00:00
134 2016.06.01.502 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi ESRA ŞATIR DNA Zincirinde Veri Depolama 11.10.2016 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
135 2015.11.04.294 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Serpil UĞRAŞ Doğal Antimikrobiyal Madde Kaynağı Olarak Deniz Salyangozları ve Bu Organizmalar İle Simbiyotik Yaşam Süren Bakterilerin Değerlendirilmesi 30.01.2015 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
136 2012.02.HD.046 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Cengiz GÜLER Doğal ve plantasyon ormanlarında yetişen dar yapraklı dişbudak (fraxinus angustifolia) odunlarının bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine ısıl işlemin etkisi 09.05.2012 00:00:00 09.05.2014 00:00:00
137 2015.21.07.314 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Doç. Dr. Ayhan AYTİN Doğal Yaşlandırmanın Isıl İşlem Görmüş Bazı Yapraklı ve İğne Yapraklı Ağaçlarda Koruyucu Vernik Katmanları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 27.03.2015 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
138 2011.03.05.066 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Ercan ÖZGAN Donma Çözünme Etkisine Maruz Kalan Zeminlerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi 28.04.2011 00:00:00 28.06.2012 00:00:00
139 2015.07.05.337 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Bekir ÇOMAK Döküm Süresi ve Birleşim Geometrisinin Betondaki Soğuk Derz Oluşumuna Etkisinin Araştırılması 06.05.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
140 2018.23.01.766 ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bitkisel ve Hayvansal Üretim B Doç.Dr. Ertuğrul Filiz DREB2 (DEHYDRATION-RESPONSIVE ELEMENT-BINDING PROTEIN 2) TYPE TRANSCRIPTION FACTOR IN SORGHUM (Sorghum bicolor L.): BIOINFORMATICS AND EXPRESSION ANALYSES 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
141 2013.04.02.145 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Haydar Kamil Çam DUTASTERİD TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN PROSTAT DOKUSUNDAKİ HYPOXIA-INDUCIBLE FACTOR-1 ALFA VE VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR EXPRESYONUNUN İNCELENMESİ 02.05.2013 00:00:00
142 2018.09.08.704 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü Doç.Dr. Fatma GÜRSES Dünden Bugüne Araştırmacı Gazetecilik ve Gelecek İçin Öneriler 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
143 2017.08.05.579 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Özkan ŞAHİN DÜZCE ÇOCUK TEKNOPARK EĞİTİM PROGRAMI FAALİYETLERİNİN İLK VE ORTA ÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİ İLE ARAŞTIRILMASI 28.06.2017 00:00:00
144 2013.05.01.189 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Düzce İli Deniz Balıkları Faunasının Belirlenmesi 12.08.2013 00:00:00
145 2015.05.01.387 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Düzce İli Dip Trolü Av Kompozisyonunun belirlenmesi 26.11.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
146 2009.03.03.021 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektrik Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Düzce ili Enerji Dağıtım Kalitesinin Harmonikler Açısından İncelenmesi 05.01.2009 00:00:00 05.07.2010 00:00:00
147 2014.04.01.286 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Görkem DÜLGER Düzce İli Hayratlarından Alınan İçme Sularında Kültürel ve Moleküler Yöntemlerle Francisella tularensis Varlığının Aranması ve Antibiyotik Duyarlılığının Belirlenmesi 26.12.2014 00:00:00
148 2015.04.01.299 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Düzce ili içme ve kullanma sularında Atipik mikobakterilerin izolasyon ve tanımlanması. 27.03.2015 00:00:00
149 2016.04.01.424 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN Düzce İli Orman Köylerinde Hantavirus ve Borrelia burgdorferi Seroprevalansının ve Bölge Halkının Farkındalığının Araştırılması 04.04.2016 00:00:00
150 2013.06.02.203 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç. Dr. Fatih Taşpınar DÜZCE İLİ SU ve TOPRAK KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ 18.12.2013 00:00:00 06.11.2015 10:38:00
151 2014.09.03.218 SANAT TASARIM FAKÜLTESİ Müzik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Şahin Saruhan Düzce İli ve Çevresi Ses İcracılarında (hafız, mevlithan, geleneksel şarkıcı ve ozanlar) Elektroglottografik ve Spektrografik Bulgular. 17.03.2014 00:00:00 06.11.2015 10:33:00
152 2017.05.08.555 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Doç.Dr. Ali Ertuğrul Düzce İli Ve Çevresindeki Gürcü Halk Kültürünün Mutfak Ve Giyim Alışkanlıklarının Araştırılması 10.04.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
153 2015.02.01.296 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi engin eroğlu Düzce ili ve yakın çevresindeki yüksek dağlık alanlarda bulunan bazı doğal yerörtücü bitkilerin kentsel adaptasyonlarının belirlenmesi 30.01.2015 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
154 2013.01.01.161 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Pınar GÖÇ RASGELE Düzce İli Yığılca İlçesindeki Bal Arısı Kolonilerinin Hijyenik Davranış Bakımından Performanslarının Belirlenmesi ve Teksel Seleksiyonu 06.06.2013 00:00:00
155 2015.04.03.367 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Ertuğrul Kaya Düzce İli Yöresel Ballarında Antibiyotik Kalıntılarının İncelenmesi 07.09.2015 00:00:00
156 2015.06.02.397 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE ATMOSFERİK AĞIR METAL ÇÖKELİMİNİN LİKENLERİN ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ 09.12.2015 00:00:00
157 2014.04.03.266 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. ATİLLA SENİH MAYDA DÜZCE İLİNDE AVLANILAN TATLI SU VE DENİZ BALIKLARI İLE MUSLUK SULARINDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ 24.09.2014 00:00:00
158 2017.15.01.546 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTE Turizm İşletme ve Otelcilik Bö Doç.Dr. Muammer MESCİ Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Girişimci İşletmelerin Başarılarına Neden Olan Faktörlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
159 2014.06.02.219 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE HAVA KİRLETİCİ KONSANTRASYONLARININ VE DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ 17.03.2014 00:00:00
160 2017.08.03.559 İŞLETME FAKÜLTESİ Sigortacılık ve Sosyal Güvenli Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Düzce İlinde Kadın Girişimcilik Profilinin Belirlenmesi 16.05.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
161 2009.02.02.022 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Yrd. Doç. Dr.Bekir KAYACAN Düzce İlinde Odun Hammaddesi Arz- Talep İlişkileri 05.01.2009 00:00:00 05.01.2010 00:00:00
162 2015.06.02.394 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Zehra Bozkurt DÜZCE İLİNDE PARTİKÜL MADDE (PM10) KONSANTRASYONLARINA BAĞLI MEVSİMSEL VE BÖLGESEL İNORGANİK İYON KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ 09.12.2015 00:00:00
163 2016.06.03.507 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Nedim TUTKUN Düzce ilinde tipik bir konut için rüzgar-güneş hibrit enerji sistemlerinin modellenmesi 30.11.2016 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
164 2014.16.01.263 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Doç. Dr. sevda ASRSLAN Düzce İlindeki 11-15 Yaş Grubu Çocuklarda Astım Prevalansı ve İlişkili Olduğu Çevresel Faktörler 24.09.2014 00:00:00
165 2017.09.04.608 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül Kaya Düzce Kırsal Yerleşim Alanlarında Konut ve Yakın Çevresi Mekânsal Kademelenme 24.10.2017 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
166 2018.21.03.809 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ali Etem Gürel DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU OTOMATİK KUMANDA LABORATUVARININ MODERNİZASYONU 20.06.2018 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
167 2013.02.03.176 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Tarık Gedik Düzce Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkilerinin Araştırılması 11.06.2013 00:00:00
168 2015.02.02.338 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Süleyman Akbulut Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Ormanlarında Bazı Bursaphelenchus Türlerinin Farklı Çam Türlerinde Patojenliklerinin Belirlenmesi 13.05.2015 00:00:00
169 2013.06.03.173 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Ali Öztürk DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU 11.06.2013 00:00:00
170 2013.02.01.134 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof.Dr. osman uzun DÜZCE UĞURSUYU VE AKSU HAVZALARI KÜLTÜREL PEYZAJ DESENİ ve PEYZAJ YAPISININ BELİRLENEREK, EKOTURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ 25.03.2013 00:00:00
171 2015.04.01.345 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi iklimlendirme cihazları ve oksijen flowmetrelerinde enfeksiyon etkeni olabilen bakteri ve mantarların araştırılması 05.06.2015 00:00:00
172 2016.04.03.471 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Kenan KOCABAY Düzce Üniversitesi Hastanesi Pediatri Polikliniğine Başvuran Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Tanılı Hastalarda ASC (Apoptosis Associated Spech Like Protein Containing a CARD), TL1A (TNF likefactor 1A) ve CXCL13 (B Cell Chemoattractant Chemokine Ligand 13) Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin İncelenmesi 19.07.2016 00:00:00
173 2016.04.03.423 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Recep ERÖZ Düzce Üniversitesi Hastanesine Başvuran Romatoid Artritli Hastalarda MVK ( Mevalonate kinase ) ve NLRP12 ( NOD-like receptor family member) genlerinin ekspresyon düzeylerinin incelenmesi 04.04.2016 00:00:00 19.01.2017 14:55:00
174 2014.09.02.255 SANAT TASARIM FAKÜLTESİ Heykel Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İlker YARDIMCI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS AÇIK ALAN HEYKEL UYGULAMASI 25.08.2014 00:00:00
175 2018.02.04.833 ORMAN FAKÜLTESİ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi Leyla Özkan Düzce Üniversitesi Kampüsü Örneğinde; Kampüs ve Avifauna 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
176 2015.05.06.374 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Metin KILIÇ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOLOJİK PROFİLİ 09.11.2015 00:00:00
177 2018.10.01.684 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi 01.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
178 2017.04.03.536 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi HARUN GÜNEŞ Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Mantar Zehirlenmesi Olgularının Analizi 10.04.2017 00:00:00
179 2016.04.03.398 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. ATİLLA SENİH MAYDA Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Polikliniklerinin Gürültü Ölçümü 22.02.2016 00:00:00
180 2017.08.05.613 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Özkan ŞAHİN Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark bünyesinde Nitelikli Mentör Havuzu Oluşturulması ve Geliştirilmesi 24.10.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
181 2011.03.HD.023 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Filiz EVRAN ACAR Düzce Üniversitesi’nde Görevli İdari Personellerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Saptanması ve Buna Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı Geliştirilmesi 15.07.2011 00:00:00 15.07.2012 00:00:00
182 2015.02.02.357 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Ali Kemal ÖZBAYRAM Düzce Yöresi Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri 13.07.2015 00:00:00
183 2013.23.01.131 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Selçuk ÖZMEN Düzce Yöresi Koşullarında Silajlık Mısırda Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Verim, Bitki Gelişimi ve Kalite Üzerine Etkileri 06.03.2013 00:00:00
184 2008.02.03.011 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. Dr.Selim Şen Düzce Yöresinde Fındık Atıklarının (Fındık Kabuğu ,Yaprak, Zuruf , Budama Artıkları) Yemeklik Mantar Pleurotus spp. Türlerinin Üretiminde Değerlendirilmesi 09.05.2008 00:00:00 09.05.2010 00:00:00
185 2011.15.HD.001 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ Düzce Yöresinde Otuzbeş-Yetmiş Yaş Arası Kadınlarda Meme Kanseri Sıklığının Araştırılması 17.01.2011 00:00:00 17.01.2012 00:00:00
186 2007.04.03.001 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd.Doç.Dr.Burhan YAZICI Düzce Yöresinde Otuzbeş-Yetmiş Yaş Arası Kadınlarda Meme Kanseri Sıklığının Araştırılması 26.04.2007 00:00:00 26.04.2010 00:00:00
187 2012.02.HD.054 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Emrah ÇİÇEK Düzce yöresindeki doğu kayını (fagus orientalis Lipsyk.) meşcerelerinde aralama şiddetinin büyüme üzerine etkisi 09.05.2012 00:00:00 09.05.2015 00:00:00
188 2014.04.01.252 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk Düzce’de izole edilen Mycobacterium tuberculosis compleks suşlarında M.bovis izolasyonunlarının yapılması 09.07.2014 00:00:00
189 2017.05.06.588 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel Çoşkun Düzce’deki Sığınmacı ve Mültecilerin Toplumsal Uyum Degerlendirmesi 14.08.2017 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
190 2018.10.02.757 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ÖZGE PINARCIK EFFECTS OF TEACHER'S SATISFACTION WITH LIFE ON THE LEVEL OF ACADEMIC OPTIMISIM THE ANALYSING OF EFFECT OF TEACHER CANDIDATES' IDENTITY DEVELOPMENT ON THE SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
191 2008.02.01.010 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr.Osman UZUN Efteni Gölü Sulak Alan Ekosistemi Peyzaj Yönetim Planının Oluşturulması 09.05.2008 00:00:00 09.05.2011 00:00:00
192 2014.08.05.251 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Doç.Dr. Mehmet Akif Öncü Ekonometrik Modellerle Risk Analizi Hesaplamaları: Menkul Kıymetler Borsaları Üzerine Bir Uygulama, BİST (Borsa İstanbul) Örneği. 09.07.2014 00:00:00
193 2014.05.01.209 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Ernaz Altundağ Çakır Ekto- ve Endo-mikoriza Aşılanmış Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı Meşe (Q.cerris) Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki Yaşama, Büyüme ve Beslenme Farklılıkları 14.02.2014 00:00:00
194 2016.07.03.434 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Salih Tosun Elektrikli Araç Tasarımı ve Prototip İmalatı 04.04.2016 00:00:00
195 2016.06.01.433 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yusuf ALTUN Elektrikli Araçlar İçin Minimum Enerji Sarfiyatına Yönelik Mekanik Tasarımın ve İmalatın Gerçekleştirilmesi 04.04.2016 00:00:00
196 2014.06.05.214 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Ethem Toklu ELEKTROLİZ YÖNTEMİ İLE ÇALIŞAN 5000 CC/h KAPASİTELİ HİDROJEN ÜRETECİNİN MODELLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 14.02.2014 00:00:00
197 2018.21.03.780 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik ve Enerji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ali Etem Gürel Energy Efficiency in Air Conditioning Systems: Evaporatively Recovery of Condensed Water 09.05.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
198 2016.08.04.444 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Enerji Bağımlılığı İle Ulusal Güvenlik İlişkisi: Türkiye Örneği 25.05.2016 00:00:00
199 2018.06.04.825 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Cihan Ergonomi için matematiksel bir iş rotasyon modeli 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
200 2015.04.01.301 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk Erişkinlerde Tetanoz Antikorlarının Araştırılması 27.03.2015 00:00:00
201 2018.05.08.821 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Fırat Yaşa Esarete Doğmak: 17. Yüzyıl Kırım'ında Çocuk Köleler 20.06.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
202 2015.04.01.359 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Plazmid Kaynaklı Amp C Tipi Beta-Laktamaz Varlığının Fenotipik ve Genotipik Olarak Araştırılması 13.07.2015 00:00:00
203 2018.08.05.835 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Dr.Öğr. Üyesi MURAT BAYAT ESNAF VE SANATKARLARIN FİNANSAL KAYNAK SORUNLARI: İSLAMİ MİKROFİNANS UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
204 2018.05.04.748 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İzzettin DEMİR Esnek Kompleks Değerli Metrik Uzaylarda Bazı Ortak Sabit Esnek Eleman Teoremleri 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
205 2018.16.01.702 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuriye Yıldırım Şişman Ethical and Social Values of Senior Class Nursing Students 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
206 2017.06.05.565 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Etilen Glikolün %3.5 NaCl Ortamında Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin Belirlenmesi 16.05.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
207 2018.06.05.841 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi ETİLEN GLİKOLÜN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK % 3.5 NaCl ORTAMINDA AA7075 ALAŞIMI İÇİN KULLANILABİLME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 05.09.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
208 2018.02.02.774 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yılmaz TÜRK Evaluation of UAV Usage Possibility in Determining the Environmental Impacts of Construction Activities of Forest Roads: Preliminary Results 09.05.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
209 2018.16.01.693 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi DİLEK KONUK ŞENER Family-Centered Care in Pediatric Nursing in Turkey 01.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
210 2012.04.HD.042 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KAYA Farelerde amanita Phalloides toksini alfa amanitinin deriden emilimi 14.03.2012 00:00:00 14.12.2012 00:00:00
211 2013.04.03.157 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Ayhan Öztürk FARKLI ETYOLOJİLİ NÖROPATİLERDE TEK LİF (SINGLE FIBER) EMG BULGULARI 06.06.2013 00:00:00
212 2010.02.03.046 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Yrd. Doç. Dr.Nevzat ÇAKICIER Farklı Ağaç Türlerinde Isıl İşlem Uygulamasının Vernik Katman Özellikleri Üzerine Etkisi 14.06.2010 00:00:00 14.12.2011 00:00:00
213 2007.03.01.003 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Mobilya Dekorasyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI Farklı Ahşap ve Ahşap Esaslı Malzemelerin İşlenmesinde Uygun Makine Kesici Özellikleri ve Kesme Teorisi Kriterlerinin Belirlenmesi 28.08.2007 00:00:00 28.08.2009 00:00:00
214 2009.03.01.024 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Mobilya Dekorasyon Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI Farklı Ahşap ve Ahşap Esaslı Malzemelerin İşlenmesinde Uygun Makine Kesici Özellikleri ve Kesme Teorisi Kriterlerinin Belirlenmesi 05.01.2009 00:00:00 05.07.2011 00:00:00
215 2011.04.HD.029 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Yavuz DEMİRARAN Farklı anestezi uygulamalarının doğum sonrası annenin laktasyonu üzerine etkisi 20.12.2011 00:00:00 20.06.2012 00:00:00
216 2013.02.02.186 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Refik Karagül Farklı Arazi Kullanım Yoğunluğundaki İki Havzanın Su Verimi ve Su Kalitesinin Araştırılması 12.08.2013 00:00:00
217 2012.03.HD.036 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Eğitimi Bölümü Doç. Dr. Ercan ÖZGAN Farklı çevre şartlarına maruz kalan asfalt betonunun mühendislik özelliklerinin incelenmesi 23.01.2012 00:00:00 23.07.2012 00:00:00
218 2015.02.02.303 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Derya Eşen Farklı Doz Ve Dönemlerde Uygulanan Glyposate Herbisitinin Farklı Çam Türlerinin Fidanlarına Ve Diri Örtüye Etkisi 27.03.2015 00:00:00
219 2016.02.02.400 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Derya Eşen Farklı Dozlarda Uygulanan Methsulfuron Methyl Herbisitinin Çam Tohum Çimlenmesine Etkisi 22.02.2016 00:00:00
220 2016.02.02.399 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Derya Eşen Farklı Glyhosate Herbisiti Doz Uygulamalarının Bazı Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesine Etkisi 22.02.2016 00:00:00
221 2008.03.05.013 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Yapı Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr.Serkan SUBAŞI Farklı Kalıp Yüzeyleriyle Hazırlanmış ve CFRP İle Güçlendirilmiş Dikdörtgen Ksitli Krişlerin Davranışlarının Belirlenmesi 09.05.2008 00:00:00 09.05.2010 00:00:00
222 2015.05.02.327 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Farklı Polimer Malzemeler Kullanılarak Üretilen Metal-Polimer-Yarıiletken (MPY) Yapıların Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Işık Şiddetine Bağlı İncelenmesi 06.05.2015 00:00:00
223 2011.02.HD.006 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Oktay YILDIZ Farklı yoğunluktaki fidan seyreltme işlemlerinin kayın gençliği büyümesi ve ekosistemden besin kaybına etkisi 17.01.2011 00:00:00 17.05.2011 00:00:00
224 2013.10.02.172 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Doç.Dr. Hasan Kağan Keskin Farklılaştırılmış fen, okuma ve akran arabuluculuğu öğretiminin etkilerinin değerlendirilmesi. 11.06.2013 00:00:00
225 2016.10.02.513 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Doç.Dr. Murat GENÇ Fen Eğitiminde Tutum, Fene Değer verme, Özyeterlik, Öğrenme Stratejileri ve Sınıf içi aktivitelerin önemi 30.11.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
226 2016.05.03.497 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ Fındık Kabuğundan Doğal Toz Boyar Madde Elde Edilmesi 11.10.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
227 2014.05.03.276 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK KABUĞUNDAN MAKRO SEVİYEDE PAKLİTAKSEL ELDESİ 26.12.2014 00:00:00
228 2015.05.03.310 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK YAPRAKLARINDAKİ KEMOTERAPİ İLACI TAKSANLARI SAFLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 27.03.2015 00:00:00
229 2016.07.02.408 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK Rektörlük Dr.Öğr. Üyesi Serdar BİROĞUL Finans Sektöründe İş Zekası Çözümlerinin Şirket Stratejileri Üzerindeki Etkisi 22.02.2016 00:00:00
230 2014.05.02.239 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL Fitalosiyanin ve Karbon Nanoparçacık Bileşikleriyle Katkılandırılmış Nematik Sıvı Kristallerin Optoelektronik Özelliklerinin Karakterizasyonu. 19.06.2014 00:00:00
231 2011.05.02.073 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü "Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL Fitalosiyanin ve Nano-Parçacık Katkılı Sıvı Kristallerin UV Işık Altında Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi 04.11.2011 00:00:00 04.11.2012 00:00:00
232 2018.10.02.697 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hatice Kübra Güler FLEXIBILITY IN ANALYTIC GEOMETRY COURSE OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
233 2015.05.02.358 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof. Dr. Muharrem Gökçen Fulgide türü organik fotokromik malzemelerin sentez ve karakterizasyonu 13.07.2015 00:00:00
234 2015.04.01.355 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Recep Özmerdivenli Galanin ve egzersizin ratlarda uzaysal hafıza performansı üzerine etkisi 13.07.2015 00:00:00
235 2018.05.04.819 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA Gauss hipergeometrik fonksiyonları içeren Hermite-Hadamard eşitsizlikleri 20.06.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
236 2017.06.03.530 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Selman Kulaç Gelecek nesil kablosuz iletişim teknolojilerinde çok girişli çok çıkışlı (ÇGÇÇ) tekniklerle performans iyileştirilmesi 20.02.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
237 2014.08.01.240 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ GELİR YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ANKARA’DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA 19.06.2014 00:00:00
238 2016.02.02.464 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL Genç Kızılçam (Pinus brutia Ten) Kesim Artıklarında Eğimin Yangın Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 19.07.2016 00:00:00 24.10.2016 17:34:00
239 2015.18.01.292 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOK Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Prof.Dr. Kürşat KARACABEY Genç milli erkek kürekçiler ile sedanter bireylerde algılanan ve ölçülen gerçek uyku kalitesinin karşılaştırılması. 30.01.2015 00:00:00
240 2018.05.04.747 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin BUDAK Genelleşmiş Kesirli integralleri kullanarak konveks fonksiyonlar için yeni Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikleri 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
241 2015.05.04.317 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. Nesip Aktan Global Çatılı Hemen Hemen f-Kosimplektik Manifoldlar 06.05.2015 00:00:00
242 2017.05.04.526 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Dr. Yavuz Selim BALKAN Global Çatılı Metrik f-Manifoldlar Üzerine Genel Bir Araştırma 20.02.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
243 2015.06.01.295 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yusuf ALTUN Golf Tipi Elektrikli Aracın Elektromekanik Tasarımı, Modellenmesi, Kontrol Performansının Artırılması ve Prototip İmalatı 30.01.2015 00:00:00
244 2018.05.06.881 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emel Çoşkun Göç araştırmalarında etik sorunlar: Feminist bir yaklaşım mümkün mü? 14.11.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
245 2013.04.03.133 TIP FAKÜLTESİ - Prof.Dr. Peri Meram ARBAK Göğüs hastalıkları kliniğine başvuran ve solunum fonksiyon bozukluğu saptanan 500 hastanın mesleki akciğer hastalıkları yönünden fonksiyonel ve anamnestik araştırılması 25.03.2013 00:00:00 06.11.2015 10:26:00
246 2016.02.03.478 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Ayhan Tozluoğlu Göl Kamışından (Phragmites australis) Biyolojik ve Kimyasal Ön muamele İşlemleri Sonrası Biyoetanol Üretimi 19.07.2016 00:00:00
247 2012.04.HD.038 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. İdris ŞAHİN Gram negatif nonfermenter bakterilerde metallo beta-laktamaz enzim aktivitesinin çeşitli fenotipik yöntemlerle araştırılması 14.03.2012 00:00:00 14.12.2012 00:00:00
248 2018.16.01.692 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Aysel Karaca GRUP PSİKOTERAPİLERİNİN İNFERTİL KADINLARIN PSİKOLOJİK SAĞLIKLARINA ETKİSİ 01.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
249 2015.05.01.324 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç.Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso, 1810)’nın Karadeniz ve Marmara Populasyonlarının Genetik, Morfometrik ve Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 06.05.2015 00:00:00
250 2014.06.03.229 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Ali Öztürk Güneş enerjisi ile beslenebilen kesintisiz güç kaynağı sistemi tasarımı ve uygulaması 07.04.2014 00:00:00
251 2017.10.01.570 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Abdullah Adıgüzel Hafızlık Eğiticilerinin Eğitim İhtiyacı ve Pedagojik Destek Eğitimi 16.05.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
252 2008.02.01.016 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr.Necmi AKSOY Hasanlar Baraj Gölü (Düzce ) Çevresinin Florası 09.05.2008 00:00:00 09.11.2009 00:00:00
253 2016.11.04.419 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Doç.Dr. Salih KARABÖRKLÜ Hasat sonrası fındıkta görülen zararlı ve hastalık etmenlerinin belirlenmesi 22.02.2016 00:00:00
254 2018.11.01.828 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Selçuk ÖZMEN Hassas Sulama Koşulları Altında Üzüm Bağı ve Badem Ağaçlarında Yaprak İzleme Sistemiyle Bitki Su Durumunun Belirlenmesi 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
255 2015.04.01.323 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şükrü Öksüz Hastanede uzun süreli yatan hastalarda Clostridium difficile kolonizasyonunun araştırılması 06.05.2015 00:00:00
256 2016.08.01.459 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ Hata Türleri ve Etkileri Analiz Yöntemi (FMEA) ile Problem Çözümü ve Bir Otomotiv Yan Sanayi İşletmesinde Uygulama 19.07.2016 00:00:00
257 2013.15.01.142 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emrah Özkul Havayolu Yolcu Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Tatilciler Üzerindeki Etkileri: İstanbul Atatürk Havalimanında Bir Araştırma 02.05.2013 00:00:00
258 2014.06.07.223 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Doç.Dr. Arif ÖZKAN Hayvan Çalışmaları İçin Taşınabilir Biyomekanik Çekme ve Torsiyon Test Cihazı Tasarımı 17.03.2014 00:00:00
259 2015.04.03.390 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nevin İnce Hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda rektal sürüntü örneklerinde karbapenem dirençli gram negatif basil kolonizasyonunun araştırılması ve risk faktörlerinin incelenmesi 26.11.2015 00:00:00 07.04.2017 11:02:00
260 2011.02.03.062 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Cengiz GÜLER Hercai Karaağacının (Ulmus levis Pall.) Bazı Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması 17.01.2011 00:00:00 17.07.2012 00:00:00
261 2013.02.03.160 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Nevzat ÇAKICIER Hızlandırılmış QUV yaşlandırmanın farklı fırınlarda ısıl işlem görmüş sarıçam, kayın ve meşe odunları üzerindeki tek ve çift komponentli su-bazlı vernik katmanlarına etkisi 06.06.2013 00:00:00 06.11.2015 10:40:00
262 2018.02.03.760 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Prof.Dr. Ümit Büyüksarı Hidro Termal İşlem Uygulanmış Buğpday Saplarından Üretilen Yongalevhaların Islanabilirlik ve Yüzey Pürüzlülüğü (The Surface Roughness and Wettability of Particleboard Produced from of Hydro Thermally Treated Wheat Stalks) 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
263 2010.05.03.053 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sefa DURMUŞ Hidroksi Grubu İçeren Schiff Bazlarının Sentezi, Bazı Geçiş Metal Katyonları ile Kompleks Bileşiklerinin Oluşturularak Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Değişim Özellikleri ile Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 01.10.2010 00:00:00 01.10.2012 00:00:00
264 2014.05.01.242 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi meral kekecoglu HİJYENİK VE NON HİJYENİK BAL ARISI KOLONİLERİNDE İMMÜN CEVABIN GENETİK TEŞHİSİ 19.06.2014 00:00:00
265 2015.04.02.331 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. İsmail Özdemir Hipertansif Gebelerde Fetal Doppler Bulgularının Değerlendirilmesi 06.05.2015 00:00:00 15.05.2017 16:52:00
266 2011.04.HD.033 TIP FAKÜLTESİ Doç. Dr. Tansu SAV Hipervolemik hastalarda diüretik tedavisi ve ultrafiltrasyon tedavi yöntemlerinin oksidatif stres markırları ve karotis intima media kalınlığı üzerindeki etkileri 20.12.2011 00:00:00 20.09.2012 00:00:00
267 2018.10.02.694 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Harika Özge Arslan Impact of In-service Teacher Professional Development Program about Science Centres on Teachers’ Nature of Science Views (Bilim Merkezleri ile ilgili Hizmet içi Mesleki Gelişim Programının Öğretmenlerin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri Üzerine Etkileri) 01.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
268 2018.16.01.703 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Meral YILDIRIM ÇETİNKAYA Information Needs of Families in Day-Care Paediatric Surgery Operations: A Qualitative Study 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
269 2017.07.05.551 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Öğr. Gör. Dr. Bayram POYRAZ In-situ Polimerizasyon Yöntemi ile MCM-41/Polimid Kompozitlerinin Eldesi ve Tribolojik, Mekanik ve Kimyasal Özeliklerinin Araştırılması 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
270 2018.06.03.712 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. NUR SARMA Investigation of Grid Supply Harmonic Effects in Wound Rotor Induction Machines 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
271 2018.06.02.711 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Zehra Bozkurt Investigation of Seasonal Change of Organic Carbon Levels of Atmospheric PM10 Aerosols Measured at Urban and Sub-Urban Sites in Duzce 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
272 2018.07.03.778 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Salih Tosun Investigation of Voltage Stability in Different Operating Conditions 09.05.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
273 2017.06.01.548 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP IOT ve Arduino Tabanlı Mobil Erişimli Akıllı Otopark Sistemi 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
274 2013.02.03.140 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Nevzat ÇAKICIER Isıl İşlem Görmüş Ladin Ağaçlarından Üretilen Masif Panellerin Vernik Etkilerinin İncelenmesi 25.03.2013 00:00:00 06.11.2015 10:39:00
275 2013.02.03.177 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Prof.Dr. Süleyman Korkut Isıl işlemin (Thermowood yöntemi) bazı ağaç türlerinin fiziksel özellikleri, çürüklük ve hava koşullarına karşı dayanıklılığı üzerine etkileri 11.06.2013 00:00:00
276 2015.02.02.288 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç.Dr. Abdurrahim AYDIN Isparta-Davraz Kayak Merkezi Çığ Tehlike Analizi 30.01.2015 00:00:00
277 2013.02.02.183 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Oktay YILDIZ İç Anadolu Kurak Bölge Ağaçlandırmasında Kullanılan Dişbudakların (F. angustifolia) Beslenme Durumlarının Belirlenmesi 05.08.2013 00:00:00 06.11.2015 10:32:00
278 2017.02.02.535 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Oktay YILDIZ İç Anadolu Kurak Bölgesinde Farklı Türlerin Ağaçlandırma Başarısı 10.04.2017 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
279 2011.04.HD.003 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr.Mustafa ALBAYRAK İdiopatik Hirsutismus ve Polikistik Overli Hastalarda Kardiyovasküler Riskin ve İnsülin Rezistansının Karşılaştırılması 17.01.2011 00:00:00 17.04.2011 00:00:00
280 2013.05.02.195 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç.Dr. kadir gökşen İletken Polimer Tabanlı Organik Alan Etkili Transistör Üretimi ve Elektriksel Karakterizasyonu 07.11.2013 00:00:00
281 2015.10.02.347 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ÖZGE PINARCIK İlköğretim Öğrencilerinde Duygusal Zeka Eğitim Programının Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 05.06.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
282 2015.26.04.365 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi İnhibitör Olarak 8-hidroksikinolinin Bakır Üzerindeki Korozyonunun Elektrokimyasal Olarak Belirlenmesi 07.09.2015 00:00:00
283 2015.06.01.369 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yusuf ALTUN İnsansı Futbol Oynayan Zeki Robot Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 07.09.2015 00:00:00
284 2015.02.02.361 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç.Dr. Abdurrahim AYDIN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE SAYISAL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMLERİ İLE HEYELAN HAREKETLERİNİN ZAMANA BAĞLI OLARAK İZLENMESİ 13.07.2015 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
285 2011.04.HD.035 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Hulusi KEÇECİ İskemik inmede ilk 6 saat plazma proadrenomedullin düzeyinin risk faktörleri, prognoz ve diğer biyokimyasal parametrelerle ilişkisi 20.12.2011 00:00:00 20.06.2012 00:00:00
286 2017.08.05.639 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ İslami Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama 25.12.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
287 2012.04.03.093 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU İşçiler ve inisiyatif kullananlar (şefler) arasında kendilik algılaması, özgüven eksikliği, depresif ve agresif belirtilerin karşılaştırılması ve bunun aynı işte çalışma süresi ile ilişkisi 23.01.2012 00:00:00 23.04.2012 00:00:00
288 2013.07.04.205 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Şenol MERT İŞLENMESİ ZOR MALZEMELERİN SICAK İŞLENMESİNDE KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN İŞLENEBİLİRLİĞE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 18.12.2013 00:00:00
289 2016.02.03.427 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Tarık Gedik İşletmelerin Atık Yönetimi ve Çevre Yönetimi Konularında Yaptıkları Faaliyetlerin Araştırılması (Düzce İli Örneği) 04.04.2016 00:00:00
290 2016.02.02.447 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Süleyman Akbulut İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde Yapraklı Türlerde Görülen Bursaphelenchus Türlerinin Belirlenmesi 25.05.2016 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
291 2011.05.HD.025 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç. Dr. Sefa DURMUŞ İzomerik Schiff bazlarının sentezleri, bazı geçiş metal katyonları ve kompleks bileşenlerinin oluşturularak yapılarının aydınlatılması ve termal değişim özellikleri ile biyolojik aktivitelerinn incelenmesi 20.12.2011 00:00:00 20.08.2012 00:00:00
292 2016.11.02.409 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Ziraat Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nedim ALTIN Kabakgillerde Külleme Hastalığı Etmenlerinin Bazı Fungisitlere Karşı Duyarlılık Azalışlarının Belirlenmesi 22.02.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
293 2010.03.04.050 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Elektronik Bilgisayar Bölümü Yrd. Doç. Dr. Resul KARA Kablosuz Algılayıcı Ağlarla Düzce İli Hava Kirliliğinin Analizi için Algılayıcı Yerleştirme Optimizasyonu 26.07.2010 00:00:00 26.07.2011 00:00:00
294 2018.07.02.765 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr.Ü. Muhammed Enes BAYRAKDAR Kablosuz Bilişsel Ağlarda Verimli Spektrum El Değiştirme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Değerlendirmesi 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
295 2015.06.01.308 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA Kablosuz Multimedya Algılayıcı Ağlar için Enerji Verimli Adaptif Görüntü Sıkıştırma Algoritması Geliştirilmesi 27.03.2015 00:00:00
296 2013.07.02.191 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Doç.Dr. Ali Çalhan Kablosuz Vücut Alan Ağları için Enerji ve Trafik Duyarlı Yeni Bir Ortama Erişim Kontrol Protokolü 02.10.2013 00:00:00
297 2011.04.HD.016 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ali TEKİN Kalsiyum İçeren Böbrek Taşı Olan Hipositratürik Hastalarda Na-Sitrat Ko-Transport Gen Eksikliğinin Araştırılması 28.04.2011 00:00:00 28.10.2011 00:00:00
298 2015.04.02.298 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. ALİ TEKİN KALSİYUM İÇERİKLİ BÖBREK TAŞ HASTALIĞI OLAN HİPOSİTRATÜRİK BİREYLERDE SLC13A2 GENİ, rs11568476 MUTASYONU ARAŞTIRILMASI 27.03.2015 00:00:00
299 2012.04.HD.057 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. S. Oktay ARSLAN Kannabinoidlerin, sıçan ince bağırsak iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarında etkilerinin araştırılması 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
300 2018.07.03.706 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ Kaos tabanlı yerçekimi arama algoritması ile dinamik ekonomik yük dağıtımı 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
301 2017.02.02.572 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Necmi Aksoy Karadere Vadisi Florası (Düzce-Bolu ) 16.05.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
302 2014.02.02.225 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Prof.Dr. Oktay YILDIZ Karasal Ekosistemlerde Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı Meşe (Q.cerris) Fidanlarında Mikoriza Aşılamasının Bitki Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi 17.03.2014 00:00:00
303 2014.04.02.245 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi İlknur Suidiye Şeker Karotid Endarterektomilerde D vitamini seviyelerinin nöronlar üzerine etkileri 19.06.2014 00:00:00
304 2015.02.01.307 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi Pınar Gültekin Katılımcı Ekoturizm Planlamasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Paydaş Analizi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği 27.03.2015 00:00:00
305 2016.05.02.411 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL KATKILI SIVI KRİSTAL VE POLİMER YAPILAR İLE SIVI KRİSTAL ORGANİK ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLERİN(LC-OFET) ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ. 22.02.2016 00:00:00
306 2012.02.HD.044 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ Kayacığın (Ostrya carpinifolia Scop.) farklı orijinlerinin çeşitli tohum özelliklerinin araştırılması 14.03.2012 00:00:00 14.03.2013 00:00:00
307 2008.02.02.015 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Yrd. Doç. Dr.Oktay YILDIZ Kayın (Fagus Orientalis. Lipksy) Gençleştirme Alanlarında Toplam Besin Kaybının Belirlenmesi 09.05.2008 00:00:00 09.12.2009 00:00:00
308 2014.02.01.280 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç.Dr. Zeki Demir Kent Kimliği Oluşumunda Kültürel Peyzajın Rolü 26.12.2014 00:00:00
309 2016.02.01.505 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi Özgür Yerli Kent Park ve Sakarya Park Örneklerinde Kullanıcı Memnuniyeti ve Kalite Karşılaştırması 30.11.2016 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
310 2013.02.01.141 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi Aybike Ayfer Karadağ Kent Parklarının Konut Pazarına Etkisinin Araştırılması: Dikmen Vadisi Örneği (Ankara) An Investigation of The Impact of Urban Parks on The Housing Market: The case of Dikmen Valley (Ankara) 25.03.2013 00:00:00
311 2017.08.01.581 İŞLETME FAKÜLTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Prof.Dr. Kahraman Çatı KENTLERİN REKABETÇİLİK FAKTÖRLERİ ALGISININ MARKA KENT OLARAK ALGILANMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TERMAL TURİZM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 14.08.2017 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
312 2010.02.01.044 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr.Zeki DEMİR Kentsel Alan Kullanım Türlerinin Gürültü Miktarları Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Düzce Örneği 08.04.2010 00:00:00 08.04.2012 00:00:00
313 2017.06.05.569 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Ethem Toklu KENTSEL KATI ATIKLARIN TERMAL İŞLENMESİNİN ENERJİ OPTİMİZASYONU 16.05.2017 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
314 2016.07.04.508 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Fuat Kara KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN İŞLENEBİLİRLİĞE ETKİSİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU 30.11.2016 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
315 2017.05.04.533 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA Kesirli integralleri içeren Hardy tipli eşitsizlikler 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
316 2018.02.02.758 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm ve Ekogirişimcilik Çerçevelerinde Yığılca Yerel Bal Arısının Değerlendirilmesi 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
317 2018.02.01.759 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi Pınar Gültekin Kırsal Turizmin Çekiciliğinin Arttırılmasında Kırsal Kimliğin Rolü: Düzce Örneği/The Role of Rural Identity for Increasing the Attractiveness of Rural Tourism Example of Düzce 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
318 2014.05.05.210 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Osman Ünlü Klasik Türk Edebiyatında Kanije Savunmasını Ele Alan Eserler 14.02.2014 00:00:00
319 2016.04.03.481 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Recep ERÖZ Klinik olarak MODY diyabeti olduğu düşünülen Türk çocuklarında hedefe yönelik yeni nesil dizi analizi yöntemiyle moleküler tanının ortaya konması 19.07.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
320 2015.04.01.352 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. İdris Şahin Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Suşlarında, Melatonin ve Çeşitli Antifungal İlaç Kombinasyonlarının Biyofilm Oluşumuna Etkisi 13.07.2015 00:00:00
321 2016.06.03.485 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Selman Kulaç Koklear İmplant Kullanan Çocukların Öğretmenlerini Anlamalarını Kolaylaştıracak Bir Teknik Geliştirme 26.08.2016 00:00:00
322 2011.04.HD.020 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI Kolon Kanseri Hastalarında Trail ve Survivin Genlerinin Polimorfizmlerinin Araştırılması 15.07.2011 00:00:00 15.07.2012 00:00:00
323 2015.04.03.378 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Tansu Sav Kontrast Maddelerin Renal Fonksiyonlar Üzerindeki Etkileri 09.11.2015 00:00:00
324 2011.04.HD.022 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI Koroner Arter Hastalığında Omentin Adipokinin Protein ve Genom Düzeylerinde Araştırılması 15.07.2011 00:00:00 15.07.2012 00:00:00
325 2017.06.05.566 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Korozyona Dayanıklı Magnezyum İmplantların Geliştirilmesi 16.05.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
326 2013.02.01.148 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi Aybike Ayfer Karadağ Korunan Alanlarda Rekreasyonel Faaliyetlerin Ekonomik Etkisinin İncelenmesi: Abant Tabiat Parkı Örneği (Bolu) Investigation of the Economic Effects of the Recreaotinal Facilities in Protected Areas: The case of Abant Natural Park (Bolu) 02.05.2013 00:00:00
327 2015.06.05.313 GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Makine Resim ve Konstrüksiyon Dr. Sıtkı AKINCIOĞLU Kriyojenik İşlem Görmüş Balataların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 27.03.2015 00:00:00
328 2015.06.05.351 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. Hamit SARUHAN Kriyojenik İşlem Görmüş Millerin Dinamik Davranışlarının Deneysel Analizi 13.07.2015 00:00:00
329 2013.06.05.178 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Prof.Dr. İlyas UYGUR Kriyojenik İşlem Uygulanmış Takımların Hastelloy C-22 Malzemesinin Tornalanmasına Etkisinin Araştırılması 05.08.2013 00:00:00
330 2016.22.01.435 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Makine Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK KRİYOJENİK İŞLEMİN SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE İŞLENEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 04.04.2016 00:00:00
331 2015.07.05.293 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç.Dr. MEHMET EMİROĞLU Kriyojenik Sıcaklık etkisindeki Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Mekaniği Performansının Belirlenmesi 30.01.2015 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
332 2017.04.03.575 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ Kronik Böbrek Yetmezliğinde Evre, Shear Wave Elastografi ile Fibrozis Skorları, Renal Doppler Resistive İndeksi ve Fibrozis Belirteçlerinin Karşılaştırılması 28.06.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
333 2011.04.01.063 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü "Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN Kronik Nonbakteriyal Prostatik Etiyolojisinde Sitokinlerin Yeri: Ayırıcı Tanıda Semen ve Serum Sitokin Ölçülmesi Bir Değer Taşır mı? 28.04.2011 00:00:00 28.08.2012 00:00:00
334 2012.04.HD.063 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir İSKENDER Kronik Nonbakteriyal Prostatik Etiyolojisinde Sitokinlerin Yeri: Ayırıcı Tanıda Semen ve Serum Sitokin Ölçülmesi Bir Değer Taşır mı? 09.05.2012 00:00:00 09.08.2012 00:00:00
335 2010.04.01.055 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. C. Elif ÖZTÜRK Kuaför Çalışanlarının Hijyen, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar ve Onikomikozis Yönünden İncelenmesi 01.10.2010 00:00:00 01.10.2012 00:00:00
336 2014.06.07.215 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Doç.Dr. Arif ÖZKAN Kurşun otomat çeliği, transmisyon çeliği ve AISI 1040 çeliğinin WNMG TF IC 907 kesici uçlarla yüzey pürüzlüğünün incelenmesi 14.02.2014 00:00:00
337 2014.06.03.267 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Nedim TUTKUN Kuzeydoğu Marmara Bölgesindeki konutlarda yenilenebilir hibrit sistemi için optimal güç planlaması 24.09.2014 00:00:00 17.09.2015 09:42:00
338 2016.02.03.432 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN KÜLTÜR MANTARI ÜRETİMİNDE OLUŞAN KOMPOST ATIĞININ YONGALEVHA ENDÜSTRİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 04.04.2016 00:00:00
339 2012.02.HD.048 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Doç. Dr. Zeki DEMİR Kültürel yapı ile konut bahçesi arasındaki ilişkinin irdelenmesi: Düzce örneği 09.05.2012 00:00:00 09.11.2012 00:00:00
340 2013.08.04.152 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Küreselleşmenin Yerele Yansımaları ve Kent Konseyleri 02.05.2013 00:00:00 06.11.2015 10:34:00
341 2015.04.01.305 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk LATENT TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONUNUN QUANTİFERON-TB GOLD ELİSATESTİ İLE ARAŞTIRILMASI 27.03.2015 00:00:00
342 2018.05.04.831 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Prof.Dr. Müge Kanuni Er Leavitt Yol Cebirinin Idealleri 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
343 2016.05.04.462 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Prof.Dr. Müge Kanuni Er Leavitt, Cohn-Leavitt yol cebirlerinin ve C*-çizge cebirlerinin K-teorisi 19.07.2016 00:00:00
344 2010.04.02.059 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. İsmail ÖZDEMİR Levonorgestrel İntrauterin Sistem ve Bakırlı Rahim içi Araç Kullanan Hastalarda Anormal Kolposkopik Bulgularının Karşılaştırılması 01.10.2010 00:00:00 01.10.2011 00:00:00
345 2011.15.HD.014 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR Liderlik Tarzları ile Stratejik Karar Alma İlişkisi: Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma 28.04.2011 00:00:00 28.04.2012 00:00:00
346 2017.05.04.562 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. İlhame Amirali LİNEER ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN KESİN FARK ŞEMALARI 16.05.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
347 2015.05.01.325 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Gülgün Çakmak Lipopolisakkarit Enjeksiyonu İle İndüklenmiş Sistemik İnflamasyonun Sıçan Beynindeki Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi 06.05.2015 00:00:00
348 2018.07.03.707 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Serhat Duman Load Frequency Control using Symbiotic Organisms Search Algorithm in Interconnected Electrical Power Systems 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
349 2018.10.01.839 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Tuğba Seda Çolak Logoterapi yönelimli Affetme Esnekliği Geliştirme Programı 05.09.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
350 2013.08.01.151 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ Lojistik Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Rolü : Türkiye’de Faaliyet Gösteren Çelik Boru Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma 02.05.2013 00:00:00
351 2018.26.03.843 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Dr. Yusuf Parlak Lojistik Eğitim Standartları Oluşturulması Üzerine Sektör Destekli Uygulamalar 05.09.2018 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
352 2014.04.03.143 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Sarfinaz ATAOĞLU Lokomotor, Solunum–Rolaşım, Sindirim, Ürogenital ve Nörolojik sistemler konusunda tıp fakültesi dönem–2 öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesi 02.05.2013 00:00:00
353 2016.02.01.445 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Prof.Dr. osman uzun Maden ve Taş Ocaklarında Peyzaj Onarım Planları ve Hazırlanması 25.05.2016 00:00:00
354 2011.04.HD.024 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU Major depresyon hastalarında azalmış NO ve artmış ADMA düzeyi antidepresan kullanılarak değişirmi? Değişebiliyor ise bu durum hastanın yaşam kalitesini olumlu etkiler mi?ADMA düzeyini azaltan ilaçlara antidepresanları ilave edebilir miyiz? Yada antidepresanlara yanıt belirleyicisi olarak ADMA kullanılabilir mi? Artmış NO üretimi oksidan stresi azaltır.Major depresyonda oksidatif stresi azaltmak için NO donörleri ve antioksidanların kullanılması gelecekte alternatif seçenekler olabilir mi? 20.09.2011 00:00:00 20.06.2012 00:00:00
355 2016.04.03.489 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Adnan Özçetin Major depresyonu olan hastalar ve kardeşlerinin çocukluk çağı travması,HPA (hipotalamo-hipofizer-adrenal)ve HPT(hipotalamo-hipofizer-tiroid) aksı açısından kontrol grubu ile karşılaştırılması 11.10.2016 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
356 2013.07.04.168 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR MAKSİMUM SUPAP KURSUNUN FARKLI ORANLARDA ETİL ALKOL BENZİN KARIŞIMLARI İLE ÇALIŞAN BİR MOTORUN PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİ 06.06.2013 00:00:00
357 2014.04.02.284 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Kuddusi Teberik MAKULOPATİSİZ YÜKSEK MİYOPİLİ GÖZLERDE RETİNA VE KOROİD KALINLIĞI İLE GÖRME KESKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 26.12.2014 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
358 2012.05.HD.052 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI Makzro-azo-başlatıcılar kullanarak yeni blok kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
359 2016.08.05.484 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Doç.Dr. Mehmet Akif Öncü Maliyet Liderliği Stratejisi İle Firma Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Etkisi: Türkiye’de IATA’ya Üye Olan Seyahat Acentaları İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma 26.08.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
360 2016.4.03.486 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Mantar toksinlerinin LC-MS/MS yöntemiyle eş zamanlı analiz yönteminin geliştirilmesi 26.08.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
361 2011.15.HD.012 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Emrah ÖZKUL Marka Değeri ve Tüketici Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki: İstanbul' daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 28.04.2011 00:00:00 28.04.2012 00:00:00
362 00653.STZ.2010-1 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç. Dr.MEHMET AKGÜL Mdf (orta yoğunlukta liflevha) üretiminde inorganik dolgu maddelerinde; NaCI, CaCO3 boraks ve talk minerallerinin kullanılabilme olanaklarının araştırılması 20.12.2010 00:00:00 20.12.2012 00:00:00
363 2018.21.04.779 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç. Dr. Yunus Biçen Mechanical Fault Diagnosis Using the Frequency Response Analysis in Electrical Machines 09.05.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
364 2016.08.04.510 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Medikal Turizm Kapsamında Gelen Turistlerin Tercih Nedenleri Üzerinde Türk DIş Politikasının Etkisi ve Türkiye Algısı 30.11.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
365 2016.05.01.495 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Melen Havzası'ndaki (Düzce) Mini inci Balığı (Phoxinus strandjae Drensky 1926)'nın Bazı Biyolojik özelliklerinin belirlenmesi 11.10.2016 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
366 2014.06.02.278 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Doç.Dr. Şeref KESKİN Melen Nehri Sedimentlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması 26.12.2014 00:00:00
367 2011.04.HD.018 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Recep ERÖZ Meme Kanserli Hastalarda CASP8 ve CASP9 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması 15.07.2011 00:00:00 15.07.2012 00:00:00
368 2012.04.HD.041 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ Meme kanserli hastalarda TIMP2 gen polimorfizmlerinin incelenmesi 14.03.2012 00:00:00 14.06.2012 00:00:00
369 2012.04.HD.059 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Havva ERDEM Meme karsinomlarında, mast hücre alt tiplerinin anjiogenezis ve prognostik parametrelerle ilişkisi: morfometrik çalışma 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
370 2016.06.07.451 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Doç.Dr. Arif ÖZKAN Merkezkaç Döküm Yöntemi ile Alüminyum-Silisyum İn-situ Bi-Metal Silindir Gömleği Üretimi İçin Proses Parametrelerinin ve Ürün Performansının Geliştirilmesi 25.05.2016 00:00:00 15.05.2017 17:02:00
371 2010.05.02.056 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN Metal-Ferroelektrik-Yarıiletken (MFY/MFS) Yapılarının Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi 01.10.2010 00:00:00 01.10.2011 00:00:00
372 2011.04.HD.005 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZDEMİR Metarnal Serumdaki çözünebilir HLA-G Düzeylerinin Gebelik Sonuçları ile İlişkisi 17.01.2011 00:00:00 17.04.2012 00:00:00
373 2011.04.HD.004 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasin TÜRKER Mid-Regional Pro-Adrenomedullin ve N-Terminal Pro-B-TİP Natriüretik peptid ile kalp kapak hastalığının ciddiyeti ve semptomları arasındaki ilişki 17.01.2011 00:00:00 17.07.2011 00:00:00
374 2015.06.07.319 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi İkrime Orkan Uçar Mikrodesenlenmiş Polistiren Yüzeylerin Sentezi ve Karakterizasyonu 06.05.2015 00:00:00
375 2014.02.03.262 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Mimoza (Acacia mollissima) ve Kebrako (Schinopsis lorentzii) Tanenleri ile Emprenye Edilen Ahşap Malzemelerin Üst Yüzey İşlemlerine Uygunluklarının Araştırılması 24.09.2014 00:00:00
376 2015.06.01.302 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA Mobil Cihazlar İçin RSA ile Güvenli Mesajlaşma 27.03.2015 00:00:00
377 2015.02.03.373 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Mobilya Endüstrisinde Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi; Batı Karadeniz Bölgesi Örneği 09.11.2015 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
378 2017.02.03.560 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Mobilya Endüstrisinde Müşteri Memnuniyet Analizi: İstanbul İli Örneği 16.05.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
379 2012.07.02.105 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN Modüler Kablosuz İletişimli Mayın Arama Robotu 09.05.2012 00:00:00 09.11.2012 00:00:00
380 2016.04.01.452 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Mogolistan Gerbillerinde Çörek Otu (Nigella sativa) ekstraktının ve kronik egzersiz uygulanmasının penisilin modeli deneysel epilepsi üzerine etkileri 25.05.2016 00:00:00
381 2016.05.08.479 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Pınar Pınarcik Moğolistan'ın Tuul Nehri Vadisi Tonyukuk Anıtları Bölgesinde Arkeolojik Çalışmalar 19.07.2016 00:00:00 10.08.2017 15:35:00
382 2015.18.01.363 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Zeynep İnci Karadenizli MÜCADELE SPORLARINDA BOSU DENGE TOPU İLE YAPTIRILAN ANTRENMANLARIN DİNAMİK DENGE ve YER REAKSİYON KUVVETİNE OLAN ETKİLERİ 13.07.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
383 2013.06.01.135 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. Resul KARA MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE DENEY SETLERİ VE BENZETİM YAZILIMLARININ ETKİ ANALİZİ 25.03.2013 00:00:00
384 2014.07.02.261 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Müşteri takibi yapan mobil alışveriş aracı The Mobil shopping tool keeping track of customer. 24.09.2014 00:00:00 06.11.2015 10:34:00
385 2018.02.02.829 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Bülent Toprak Mycorrhizal Effects on Nutrient Leaching In Semi-Arid Land Afforestation of Central Anatolia 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
386 2015.11.02.349 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Prof. Dr. İsmet YILDIRIM Narlarda Görülen Kahverengi Leke (Alternaria alternata ((Fr.) Keisl.) Hastalığının Fenolojik Dönemlere Göre Yaygınlık ve Hastalık Şiddetleri 05.06.2015 00:00:00
387 2015.07.04.335 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Turgay KIVAK NİKEL ESASLI WASPALOY SÜPER ALAŞIMININ MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMA TEKNİĞİ KULLANILARAK FREZEDE İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL VE İSTATİSTİKSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 06.05.2015 00:00:00
388 2018.05.06.820 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Cihan Ertan NON-MAINSTREAM ECONOMY, GENDER and URBAN AREA: THE EXPERIENCE OF WOMEN ACTORS IN TURKEY 20.06.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
389 2014.26.04.254 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi NR/SBR Kauçuk Esaslı Araç Lastiği Karışımlarına Proses Yağlarının Etkisi 09.07.2014 00:00:00
390 2018.11.04.837 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Dr.Öğr. Üyesi Fikret BUDAK Nutritional Values of Sweet Corn Grain (Zea mays var. saccharata) in Produced with Good Agricultural Implementation 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
391 2017.04.03.587 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Serum Clara Cell Sekretuar Protein-16 (CC-16) Düzeyi 14.08.2017 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
392 2015.04.03.304 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Tansu Sav Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Basınç Tedavisinin Endotel Disfonksiyonu Üzerine Etkisi 27.03.2015 00:00:00 06.11.2015 10:26:00
393 2013.04.03.132 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Tansu Sav Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Renal Hasar Belirteçleri ve Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesi 25.03.2013 00:00:00 06.11.2015 10:26:00
394 2018.06.04.777 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi İrem DÜZDAR ARGUN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM ASSESSMENT FOR MANUFACTURING 09.05.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
395 2014.02.02.257 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yılmaz TÜRK Odun Hammaddesinin Sürütme Şeritlerinde Bölmeden Çıkarılmasının Toprak Kaybına ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi 24.09.2014 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
396 2013.26.04.162 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Odun Koruma Maddesi Olarak Kullanılan Borik Asit, CCB (Bakır, Krom, Bor) ve Imersol Aqua (I-AQUA) Maddelerinin Metal Korozyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması 06.06.2013 00:00:00
397 2016.10.01.461 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Engin ASLANARGUN Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Yönelik Etik Dışı Davranışları ve Nedenleri 19.07.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
398 2015.10.02.368 EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ÖZGE PINARCIK Okul Öncesi Eğitimde Montessori Yaklaşımıyla Eğitimcilerin Eğitilmesi 07.09.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
399 2014.10.01.277 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Engin ASLANARGUN Okul Yöneticiliği Öğretim Programı Geliştirilmesi 26.12.2014 00:00:00
400 2018.05.04.824 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. Arzu ÖZKOÇ ÖZTÜRK ON GENERALİZED TRİBONACCİ OCTONİONS 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
401 2018.05.04.840 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZDEMİR On numerical solution of the Schr¨odinger-parabolic equations 05.09.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
402 2015.07.03.350 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doç.Dr. Bilal SARAÇOĞLU Organik Alan Etkili Transistörlerde Optik Litografi Yöntemi ile kontrol edilen Kanal Aralıklarının, Transistör Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi 05.06.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
403 2016.07.02.511 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Organik Arayüzeyli Yarı İletken Yapıların (MPS) Hazırlanması ile Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Geniş Bir Sıcaklığa Bağlı Olarak İncelenmesi 30.11.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
404 2013.02.03.138 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Yönetiminin İncelenmesi (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Örneği) 25.03.2013 00:00:00
405 2013.02.HD.085 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Orman Ürünleri Endüstrisinde Toplam Verimli Bakıma Yönelik Sektörel Altyapının Belirlenmesi, İnegöl Örneği 22.01.2013 00:00:00 10.03.2017 13:00:00
406 2014.02.03.272 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Tarık Gedik Orman Ürünleri Sanayinde Sürdürülebilir Üretim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Batı Karadeniz Bölgesi Örneği) 07.11.2014 00:00:00 06.11.2015 10:37:00
407 2014.02.02.246 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Yılmaz TÜRK Orman Yolu Şevlerinde ve Sürütme Şeritlerinde Toprak Kayıplarının Araştırılması 19.06.2014 00:00:00
408 2016.05.01.503 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Gülgün Çakmak Ormangülü Balının Fare Kalp Kasında Meydana Getirdiği Moleküler Değişikliklerin ATR-Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi ile İncelenmesi 11.10.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
409 2013.01.01.199 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Pınar GÖÇ RASGELE Ormangülü balının fare kemik iliği ve sperm hücreleri üzerinde genotoksik ve sitotoksik etkileri 18.12.2013 00:00:00
410 2018.10.01.753 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Abdurrahman İlgan Ortaokul ve Lise Öğrenci Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarını Yerine Getirme Düzeyleri 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
411 2013.15.01.153 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Arif Güngör Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanım Nedenleri: İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma 02.05.2013 00:00:00
412 2011.02.HD.007 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr. Zeki DEMİR Otoban Gürültüsünün İstanbul-Ankara Otoyolu Örneğinde İrdelenmesi 17.01.2011 00:00:00 17.01.2012 00:00:00
413 2018.04.02.709 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Hanife Tuba Akçam Overview of congenital cataracts with genetic defect on the occasion of a rare case 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
414 2014.05.03.238 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ OZONLANMIŞ FINDIK YAĞI ELDESİ 23.05.2014 00:00:00
415 2014.05.03.282 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ Ozonlu fındık yağının, yara iyileştirici ve hücre yenileme (epiderm doku) özelliğinin in vivo ölçülmesi 26.12.2014 00:00:00 06.11.2015 10:36:00
416 2015.10.01.290 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç Öğrenci Devamsızlıkları ve Okul Terkleri (Düzce ili Örneği) 30.01.2015 00:00:00
417 2013.08.02.192 İŞLETME FAKÜLTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Prof.Dr. Kahraman Çatı ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 02.10.2013 00:00:00 06.11.2015 09:56:00
418 2009.03.06.026 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Filiz EVRAN ACAR Öğretim Elemanlarının Öğretim Süreci Uygulamalarının Geliştirilmesi 25.05.2009 00:00:00 25.12.2010 00:00:00
419 2016.10.01.407 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. SÜLEYMAN GÖKSOY ÖĞRETMEN DENETİMİ (Öğretmen denetim ve değerlendirmede sistemi) 22.02.2016 00:00:00
420 2018.10.04.698 EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN Öğretmenin Sınıf içi tutum ve davranışlarının yaratıcı düşünme becerileri gelişiminde etkisi (Bildiri ismi) 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
421 2016.10.01.429 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Engin ASLANARGUN Öğretmenlerin Mesleki Gelişim İhtiyaç Ve Beklentilerinin Belirlenmesi 04.04.2016 00:00:00
422 2015.10.01.330 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç Öğretmenlerin Öğrenci Merkezli Eğitimi Algılama ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi (Düzce İli Örneği) 06.05.2015 00:00:00 19.10.2016 10:25:00
423 2016.10.04.512 EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN Öğretmenlerin yaratıcılık düzeylerinin sınıf içi yaratıcılığı destekleyici davranışlara etkisi 30.11.2016 00:00:00
424 2015.11.01.334 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Hülya TORUN ÖN SALİSİLİK ASİT UYGULAMASININ FOTOSENTETİK KARBON ÖZÜMLENMESİ FARKLI İKİ ÇİM TÜRÜNDE TUZLULUK VE PEG-TEŞVİKLİ OZMOTİK STRES KOMBİNASYONLARINDAKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 06.05.2015 00:00:00 06.11.2015 10:16:00
425 2011.02.02.072 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Doç. Dr. Emrah ÇİÇEK Önemli Bir Odun Dışı Orman Ürünü Olan Göl Soğanının (Leucojum Aestivum L.) Çeşitli Tohum Özelliklerinin Araştırılması 04.11.2011 00:00:00 04.11.2012 00:00:00
426 2018.08.0.3.750 İŞLETME FAKÜLTESİ Sigortacılık ve Sosyal Güvenli Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Örgüt tipi ve iç girişimcilik eğilimi işe tutkunluk davranışını etkiler mi? 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
427 2018.08.02.862 İŞLETME FAKÜLTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Doç.Dr. Enver BOZDEMİR Özel Hastanelerde Hekimlik Hizmet Alımı Uygulamasının Mali Açıdan Analizi 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
428 2016.05.02.412 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN P- ve N-tipi Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Alüminyum İndüklemeli Kristalizayon (AIC) ve Katı Faz Epitaksi (SPE) Teknikleri ile Üretimi ve Karakterizasyonu 22.02.2016 00:00:00
429 2017.02.03.552 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN PARAFİN İLE MUAMELE EDİLMİŞ DİŞBUDAK ODUNLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERMAL MUAMELENİN ETKİSİ 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
430 2008.03.02.014 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Makine Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr.Adem ÇİÇEK Parça Tanıma Tabanlı İşlem Planlama Sisteminin CNC Takım Tezgahına Uygulanması 09.05.2008 00:00:00 09.10.2009 00:00:00
431 2014.04.02.237 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Binnur ÖNAL PATOLOJİ’de HAVALANDIRMA ve KALİTE KONTROLÜ 23.05.2014 00:00:00
432 2015.16.01.379 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi DİLEK KONUK ŞENER Pediatri Yoğun Bakım Hastalarına Bal ile Uygulanan Ağız Bakımının Oral Mukozit Üzerindeki Etkisi 09.11.2015 00:00:00
433 2018.09.04.834 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAK Mimarlık Bölümü Dr.Öğr. Üyesi ALPER BİDECİ PERFORMANCE STUDY ON CEMENTS 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
434 2013.04.02.179 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Derya Özçelik Periost grefti, plateletten zengin plazma ile beraber kullanıldığında kemik defekt iyileştirmesini artırır mı? Tavşan zigomatik arkta deneysel çalışma. 05.08.2013 00:00:00
435 2015.05.03.342 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Abdulkadir Allı pH’ya Duyarlı Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 05.06.2015 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
436 2011.03.HD.015 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bölümü Prof. Dr. İsmail ERCAN Pirinç Kabuğu Külü İkameli Çimento Numunelerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 28.04.2011 00:00:00 28.01.2012 00:00:00
437 2013.08.01.150 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ P-Medyan Tesis Yeri Seçim Problemi: Bir Uygulama 02.05.2013 00:00:00
438 2009.03.01.036 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Mobilya Dekorasyon Bölümü Yrd. Doç. Dr.Abdullah Cemil İLÇE Polikarbonat ve Kayın Papel Tabakalardan Üretilen Kompozit Lamine Levhaların Mobilya Üretiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 09.12.2009 00:00:00 09.12.2012 00:00:00
439 2010.04.01.058 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRİN Polikistik Over Sendromunun Hemostatik, Fibrinolitik ve Diğer Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile ilişkisi 01.10.2010 00:00:00 01.07.2011 00:00:00
440 2016.05.02.403 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Polimer arayüzey kullanılarak hazırlanan Au/P3HT:F4-TCNQ/n-Si Schottky bariyer diyotun frekansa bağlı elektrik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi 22.02.2016 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
441 2014.05.02.260 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof. Dr. Muharrem Gökçen Polimer filmlerin morfolojik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi 24.09.2014 00:00:00
442 2016.05.03.469 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Bölümü Doç.Dr. Abdulkadir Allı Polimerik linoleik asit graft kopolimerlerinin atom transfer radikal polimerizasyonuyla sentezi ve karakterizasyonu 19.07.2016 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
443 2016.07.06.487 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Polimer Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Sema Allı Polimerik Yağ Asitleri Üzerine Kenetlenme Polimerizasyonu 26.08.2016 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
444 2014.05.02.233 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Bölümü Prof. Dr. Muharrem Gökçen Polimetil metakrilat-b-plina (PLiMMA) blok kopolimerlerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu 23.05.2014 00:00:00 06.11.2015 10:31:00
445 2013.07.04.170 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Şenol MERT Polipropilen Levhaların CNC Tezgahında Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı ile Birleştirilmesi 06.06.2013 00:00:00 10.12.2014 15:20:00
446 2018.07.05.764 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Prof.Dr. YILMAZ KOÇAK Predicting the Compressive Strength of Concrete Containing Zeolite under the Effect of H2SO4 by ANFIS 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
447 2011.04.02.078 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr.Havva ERDEM Prostat Adenokarsinomlarda Basic-FGF, MTDH/AEG-1 APC, Matrix Metalloproteinase 9 ve COX-2 Belirleyiciler ile Tümör Grade, Evre, Tümör Hacmi, Hasta Yaşı, Metastaz Varlığı,Lenf Nod Metastazı, Ki67 Expresyonu Gibi Prognostik Faktörlerle İlişkisi 04.11.2011 00:00:00 04.11.2012 00:00:00
448 2012.04.02.107 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI Prostat kanserli hastalarda TIMP 1 ve TIMP 2 gen polimorfizmlerinin incelenmesi 09.05.2012 00:00:00 09.11.2012 00:00:00
449 2008.04.02.007 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr.Mustafa YILDIRIM Protez Enfeksiyonlarında Tc99m-HMPAO Lökosit Sintigrafisinin Enfeksiyon Şüphesi Olan Olgularda Tanıya Katkısı 01.04.2008 00:00:00 01.04.2009 00:00:00
450 2017.05.08.529 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Pınar Pınarcik Prusias Ad Hypium’dan Konuralp’e Düzce’nin Kültürel Mirası 20.02.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
451 2010.04.01.051 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Seyit ANKARALI Rapamisin (Sirolimu)'in Sıçanlarda Deneysel Penisilin Epilepsisine Etkisi 27.09.2010 00:00:00 27.03.2011 00:00:00
452 2013.04.01.197 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Seyit Ankaralı Rapamisinin Sıçanlarda Maternal Agresyona Etkisi 07.11.2013 00:00:00
453 2016.04.02.473 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Kuddusi Teberik RATLARDA DENEYSEL KORNEA NEOVASKÜLARİZASYONUNDA BEVACİZUMAB, RANIBIZUMAB VE AFLIBERCEPTİN KARSILASTIRILMASI 19.07.2016 00:00:00
454 2013.04.02.144 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Haydar Kamil Çam RATLARDA ESWL SONRASI BÖBREKTE OLUŞAN OKSİDATİF STRES HASARINDA N-ASETİL SİSTEİNİN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 02.05.2013 00:00:00
455 2013.04.02.146 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. İstemi Yücel RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL TAM KAT OSTEOKONDRAL DEFEKT MODELİNDE, NANO KOMPOZİT MULTİLAYER BİOMİMETİK SKAFOLD (MAİOREGEN), BİOABSORBABL EKLEM İMPLANTI (ACS) VE MİKROKIRIK YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 02.05.2013 00:00:00
456 2015.07.01.320 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisl Prof.Dr. Mehmet Budakçı REÇİNE TEMİZLEME İŞLEMİNİN SU BAZLI VERNİKLERİN KATMAN PERFORMANSINA ETKİSİ 06.05.2015 00:00:00
457 2018.08.03.751 İŞLETME FAKÜLTESİ Sigortacılık ve Sosyal Güvenli Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Relationship Between Ecological Anxiety and Environmental Sensitivity in Entrepreneurial Activities 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
458 2016.07.01.448 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisl Prof.Dr. Mehmet Budakçı RENKLENDİRME VE RENK AÇMA İŞLEMLERİNİN ANTİFUNGAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 25.05.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
459 2009.04.03.020 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr.Ayşe KAVAK Retinoidlerin anti Helicobakter pylori etkisi var mı? 05.01.2009 00:00:00 05.01.2012 00:00:00
460 2016.05.04.431 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA Riemann Manifoldlarının Bazı Yeni Sınıflandırmaları 04.04.2016 00:00:00
461 2012.04.HD.058 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kürşat Oğuz YAYKAŞLI Romatoid Artridli Hastalarda Omentin Seviyesinin Değerlendirilmesi 09.05.2012 00:00:00 09.02.2013 00:00:00
462 2010.03.02.042 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Makine Eğitimi Bölümü Doç. Dr.Hamit SARUHAN Rotor-Yatak Sistemi Dinamik Davranışlarının Deneysel İncelenmesi, Modellenmesi ve Geleneksel Olmayan Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması 08.04.2010 00:00:00 08.10.2011 00:00:00
463 2017.06.03.539 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Ali Öztürk RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALLERİNDE KISA DÖNEM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELLERİN ÜRETİLMESİ 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
464 2014.02.01.265 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi M. Kıvanç Ak Rüzgârın Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarımındaki Etkisi; Düzce Kenti Örneği 24.09.2014 00:00:00
465 2013.07.03.136 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Doç.Dr. Murat Kale Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun MRAS ile Sensörsüz Hız Denetimi 25.03.2013 00:00:00
466 2016.08.02.441 İŞLETME FAKÜLTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Prof.Dr. Kahraman Çatı SAĞLIK HİZMET KALİTESİ VE ALGILANAN DOKTOR İMAJININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ 25.05.2016 00:00:00
467 2015.16.01.311 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Doç.Dr. Ayla Keçeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin CPR’a ilişkin Psikomotor Becerilerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 27.03.2015 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
468 2016.08.01.421 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ Sağlık Profesyonellerinin Yalın Uygulamalara Direncini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 04.04.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
469 2012.16.01.084 SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatma EKER Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik uygulama Laboratuarının Geliştirilmesi Projesi 23.01.2012 00:00:00 23.07.2012 00:00:00
470 2015.16.01.315 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Demiray Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikomotor Beceri Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 27.03.2015 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
471 2012.02.HD.055 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Yrd. Doç. Dr. Necmi AKSOY Samandere Vadisi Uğur Köyü- Şimşirlik Mevkii Florası 09.05.2012 00:00:00 09.05.2013 00:00:00
472 2017.04.03.583 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Tansu Sav Sarkoidozlu hastalarda Fgf-23 ve alfa-klotho düzeylerinin değerlendirilmesi 14.08.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
473 2018.07.05.832 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Latif Onur Uğur SELECTION OF ARCHITECTURE COMPANY WITH PROMETHEE METHOD ve INVESTIGATION OF SKELETON CONSTRUCTION COSTS OF VILLA BUILDINGS WITH DIFFERENT CARRIER SYSTEMS 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
474 2018.07.06.708 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Polimer Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Sezen Sivrikaya Selective Determination of Cr(VI) by a Novel FI-SPE-FAAS Method Using Tris(2-aminoethyl)amine-Functionalized Modified Silica Gel 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
475 2017.04.03.542 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Nevin İnce Sepsis Hastalarında Eser Elementlerin Araştırılması 10.04.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
476 2014.04.03.224 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Ayhan Sarıtaş Sepsisli Hastalarda Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve S-100 Beta Belirteçlerinin Araştırılması 17.03.2014 00:00:00
477 2013.23.01.196 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Dr.Öğr. Üyesi Selçuk ÖZMEN Sera Koşullarında Damla Sulamayla Turp Bitkisinde Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Verim ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri 07.11.2013 00:00:00
478 2017.06.07.554 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Biyomedikal Mühendisliği Doç.Dr. Arif ÖZKAN SERAMİK VE PLASTİK MALZEME KULLANILARAK YAPILAN ÜÇ BOYUTLU YAZICI UYGULAMALARIN HASSASİYET UNSURU İLE YAPISAL KARŞILAŞTIRILMASI 10.04.2017 00:00:00
479 2015.07.04.392 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Serkan APAY Sert Krom Kaplanan Silindirik Numunelerde Kaplama Parametrelerinin Etkilerinin İncelenmesi 09.12.2015 00:00:00
480 2016.04.01.483 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Seyit Ankaralı Sıçanlarda Akut ve Kronik Uygulanan Elajik Asittin Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 26.08.2016 00:00:00
481 2013.04.01.184 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Seyit Ankaralı Sıçanlarda Epigalokateşin galat’ın Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 05.08.2013 00:00:00
482 2014.04.01.241 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Seyit Ankaralı Sıçanlarda Gül Yağının (Rosa damascena) Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 19.06.2014 00:00:00
483 2008.04.01.006 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr.Fatih Mehmet GÖKÇE Sıçanlarda Nöbet Öncesi ve Nöbet Sonrası Farklı Dozlarda NPY'nin İntrakortikal Uygulanmasının Penisilin Modeli Deneysel Epilepsi Üzerine Etkileri 01.04.2008 00:00:00 01.10.2009 00:00:00
484 2010.04.01.039 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr.Şerif DEMİR Sıçanlarda Penisilin ile Oluşturulan Epilepsiye Eritropoetinin Etkisi 08.04.2010 00:00:00 08.01.2011 00:00:00
485 2009.04.01.033 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Yrd. Doç. Dr.Serdar ÇOLAKOĞLU Sıçanlarda Prenatal Dönemde Uygulanan Diklofenak Sodyum'un Aorta, Arteria Carotis Communis ve ArteriaFemoralis'in Damar Tabakalarının Kalınlığına Etkisinin Araştırılması 02.09.2009 00:00:00 02.09.2012 00:00:00
486 2013.04.01.165 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Seyit Ankaralı Sıçanlarda Timokinonun Penisillin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 06.06.2013 00:00:00
487 2015.04.01.300 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Şerif Demir Sıçanlarda Usnik Asit’in Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi 27.03.2015 00:00:00
488 2015.05.04.316 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. Nesip Aktan Singüler manifoldların bazı alt manifoldlarının geometrisi 06.05.2015 00:00:00
489 2017.05.04.549 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Doç.Dr. İlhame Amirali Singüler Pertürbe Özellikli Problemlerin Nümerik Çözümleri 10.04.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
490 2015.04.03.312 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY SOLUNUM YETMEZLİĞİ GELİŞEN KRONİK OBSTÜRİKTİF AKCİĞER HASTALIĞI HASTALARINDA NONİNVAZİV AVAPS (AVERAGE VOLUME ASSURED PRESSURE SUPPORT) İLE PAV (PROPORTIONAL ASSIST VENTILATION) MODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 27.03.2015 00:00:00
491 2018.10.01.754 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar Sosyal Bilgiler Öğretim Programının 21. yy Becerilerine Göre İncelenmesi 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
492 2016.08.05.455 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası Ticaret Bölümü Doç.Dr. Mehmet Akif Öncü Sosyal Sorumluluk ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki: Düzce Örneği 25.05.2016 00:00:00
493 2018.18.01.867 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Emre Türegün SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
494 2017.04.02.580 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doç.Dr. Mehmet Gamsızkan Sporadik ve ailesel nörofibroma, malign periferik sinir kılıfı tümörlerindeki BRAF ve TERT genetik mutasyon sıklığının araştırılması ve klinikopatolojik öneminin değerlendirilmesi 28.06.2017 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
495 2018.16.01.883 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Demiray Standardize Hasta Simülasyonunun Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlik ve İlk Klinik Deneyim Sırasındaki Stres Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi 14.11.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
496 2015.04.03.393 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Sarfinaz ATAOĞLU SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNDA FİZİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ, PRP VE KORTİKOSTEROİD ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 09.12.2015 00:00:00
497 2010.02.02.048 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Yrd. Doç. Dr.Necmi AKSOY Sülüklü Göl (Göynük Akyazı) Çevresinin Florası 26.07.2010 00:00:00 26.09.2011 00:00:00
498 2014.06.06.249 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Ethem Toklu SÜPERKRİTİK KURUTMA REAKTÖRÜNÜN TASARIMI VE İMALATI 09.07.2014 00:00:00
499 2015.07.03.332 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistemler İçin Yeni Bir Maksimum Güç Noktası İzleme Algoritması ve Tasarımı 06.05.2015 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
500 2011.15.HD.002 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ Tanzimat Döneminde Bir Batı Karadeniz Kenti Düzce: (Sosyo- Ekonomik Analiz) 17.01.2011 00:00:00 17.01.2012 00:00:00
501 2007.21.02.002 MESLEK YÜKSEKOKULU İdari Programlar Bölümü Yrd. Doç. Dr.Zeynel ÖZLÜ Tanzimat Döneminde Bir Batı Karadeniz Kenti Düzce: (Sosyo- Ekonomik Analiz) 01.03.2007 00:00:00 01.09.2008 00:00:00
502 2018.04.02.859 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Ertay Boran TARK 2018, (TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ ULUSAL 52. KONGRESİ) katılımı 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
503 2018.02.01.830 ORMAN FAKÜLTESİ Peyzaj Mimarlığı Dr.Öğr. Üyesi PINAR KÖYLÜ Teaching Landscape Design through Role-Playing: Students as Consultants and as Landscape Designers 12.07.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
504 2016.08.01.426 İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ TEDARİK ZİNCİRİ ve BİLGİ SİSTEMLERİ STRATEJİLERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ PERFORMANSINA ETKİSİ: İHRACAT YAPAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 04.04.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
505 2017.06.06.564 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Gürcan SAMTAŞ TEMPERLENMİŞ VE KRİYOJENİK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ ALÜMİNYUM 5754 ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHI TEKNİĞİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU 16.05.2017 00:00:00 08.06.2018 00:00:00
506 2013.07.04.187 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Şenol MERT TERMAL BARİYER KAPLAMANIN BİR DİZEL MOTORUN PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 12.08.2013 00:00:00
507 2015.07.04.366 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İmalat Mühendisliği Doç.Dr. Suat SARIDEMİR TERMAL BARİYER KAPLI BİR DİZEL MOTORDA BİYODİZELİN YANMAYA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 07.09.2015 00:00:00
508 2015.06.06.287 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Doç.Dr. Ethem Toklu TERMAL İŞLEME REAKTÖRÜ TASARIMI, GELİŞTİRİLMESİ VE DENEYSEL İNCELENMESİ 30.01.2015 00:00:00
509 2017.07.01.522 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Pelit Termo-Mekanik Yoğunlaştırılmış Ahşap Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Su İtici Maddelerin Etkisi 20.02.2017 00:00:00 05.12.2018 00:00:00
510 2017.07.05.524 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU Termoset Reçine Matrisli CTP'lerde İnorganik Yapıdaki Bileşiklerin Alev Geciktirici Olarak Kullanımı 20.02.2017 00:00:00 06.04.2018 00:00:00
511 2016.08.04.443 İŞLETME FAKÜLTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Terör ve Devletleşme İlişkisi: PKK ve IŞİD Üzerinden Bir İnceleme 25.05.2016 00:00:00
512 2016.10.01.500 EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç Ters Yüz Öğrenme (Flipped Learning) Modeli Uygulamalarının İncelenmesi ve Öğretmen Eğitimi 11.10.2016 00:00:00 12.12.2017 00:00:00
513 2018.09.06.823 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Tiyatro Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Şebnem Sözer Özdemir The Aesthetics of Meşk: An Analysis of the Mode of Transmission in Traditional Performing Arts of Turkey 20.06.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
514 2018.06.05.836 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Ali Gürsel THE EFFECT OF PULSE DURATION ON ND:YAG LASER SURFACE TREATMENT FOR TI-6AL-4V ALLOY 03.08.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
515 2018.16.01.701 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Tuğçe Türten Kaymaz The Relationship Between Caregiver Burden and Life Satisfaction of Caregivers of Elderly Individuals 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
516 2018.02.02.761 ORMAN FAKÜLTESİ Orman Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Murat SARGINCI The Role of Forests on Global Climate Change 13.04.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
517 2018.06.02.866 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Fatih Aktaş Thermostable L- Amino acid Dehydrogenase Purification, Characterization and Kinetic Mechanism” 16.10.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
518 2018.24.03.713 GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU Kaynak Teknolojisi Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Bekir Çevik TIG Kaynağı ile Birleştirilen 7075 Alüminyum Alaşımının Kaynak Bölgesinin İncelenmesi 09.03.2018 00:00:00 26.12.2018 00:00:00
519 2008.04.02.008 TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Prof. Dr.Ferruh GEZEN Tıkayıcı Hidrosefali Tedavisinde Endoskopik Cerrahi İle Şant Uygulamasının Karşılaştırılması 01.04.2008 00:00:00 01.04.2011 00:00:00
520 2014.04.01.220 TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Bölümü Dr.Öğr. Üyesi SERDAR ÇOLAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ DÖNEM-2 ÖĞRENCİLERİNİN KADAVRA DİSEKSİYONLARI İLE ANATOMİ BİLGİ VE BECERİ DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 17.03.2014 00:00:00 06.02.2018 00:00:00
521 2015.06.06.306 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mekatronik Mühendisliği Dr.Öğr. Üyesi Ersen KURU Ticari Binaların Enerji Verimliliği Bakımından İncelenmesi 27.03.2015 00:00:00
522 2012.04.03.094 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yrd.Doç.Dr. Mesut OKUR Tip 1 Diabetes Mellitus'lu çocuklarda kemik metabolizması değişikliklerinin araştırılması 23.01.2012 00:00:00 23.10.2012 00:00:00
523 2016.04.03.416 TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Prof.Dr. İlknur Arslanoğlu Tip 1 diyabetes mellitus tanılı, geç pubertal kız çocuklarda sürekli glukoz monitörizasyonu yöntemi kullanılarak; düşük karbonhidratlı diyet ve piramit diyetin glukoz dalgalanmaları üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması 22.02.2016 00:00:00
524 2015.06.03.328 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisli Prof. Dr. Nedim TUTKUN TİPİK BİR MONOKRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜL İÇİN BASİT BİR EŞDEĞER DEVRE MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ 06.05.2015 00:00:00 30.12.2015 15:45:00
525 2017.16.01.605 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Aysel Karaca Topluma Liderlik Yapan Meslek Gruplarını Ruhsal Hastalıklara Bakış Açısı: Düzce Örneği 24.10.2017 00:00:00 09.10.2018 00:00:00
526 2013.08.02.182 İŞLETME FAKÜLTESİ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Prof.Dr. Kahraman Çatı TOPLUMDA ALGILANAN DOKTOR İMAJININ HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: DÜZCE VE BOLU İLİNDE BİR UYGULAMA 05.08.2013 00:00:00 06.11.2015 09:55:00
527 2014.05.06.211 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Sosyoloji Bölümü Dr.Öğr. Üyesi Metin KILIÇ