# Proje No Fakülte / Bölüm Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bütçe Baş.Tarihi Bit.Tarihi
1 2017.04.03.585 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Recep ERÖZ Kapsaisin Uygulanmış İnsan Prostat Kanser Hücre Hattında (PC3) AgNOR protein Düzeylerinin Belirlenmesi 7500,00 14.08.2017 14.08.2018
2 2017.02.03.577 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Levha fabrikalarındaki Atık Katranın Odun Koruma Endüstrisinde Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması 9015,00 28.06.2017 28.06.2018
3 2017.09.02.527 SANAT TASARIM FAKÜLTESİ
Heykel Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İlker YARDIMCI "Bilgisayar Destekli Kamusal Alan Heykelleri Model Tasarımı ve Uygulaması " 8500,00 20.02.2017 20.02.2018
4 2018.15.01.768 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTE
Turizm İşletme ve Otelcilik Bö
Dr.Öğr. Üyesi Yıldırım Yıldırım "Tüketicilerin Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tüketim ve Pazarlanmasına İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması: Düzce Üniversitesi Örneği" ve Ziyaretçilerin Demografik Özellikleri ve Alışveriş Merkezlerinden Bekledikleri Özellikler Onların Alışverişe Yönelik Tutum ve Davranışlarına Göre Değişiyor mu? Düzce İli Krem Park Örneği 1750,00 13.04.2018 13.07.2018
5 2018.10.01.700 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. SÜLEYMAN GÖKSOY 1) Eğitimcilerin Olumlu ve Olumsuz Denetim Deneyimleri ve Neden Olan Okul Ortam ve Şartları, 2) Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Harcama Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemi İle Ölçeklenmesi, 3) Eğitimcilerin Görev ve Görev Yeri Değişiminin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları 1750,00 09.03.2018 09.05.2018
6 2018.16.02.763 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Sosyal Hizmet Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi DENİZ ORUÇ 1.Türkiye’de İnsan Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Değerlendirilmesi(2014-2016), 2. Tekstil İş Kolunda Çalışanlarda İş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler, 2750,00 13.04.2018 13.07.2018
7 2018.15.01.695 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi SÜLEYMAN AĞRAŞ 17. Geleneksel Turizm Sempozyumu: Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Akademik Çalışmalarının Değerlendirilmesi 18298,00 09.03.2018 09.03.2019
8 2018.04.03.776 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi 1750,00 09.05.2018 09.07.2018
9 111T490 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr.ERSİN ORHAN 2,2'-Bistiyazol Ve Benzotiyofen Halkaları İçeren Yeni Diariletenlerin Sentezi Ve Fotokromik Floresans Özelliklerinin İncelenmesi 0,00 01.11.2011 01.05.2014
10 2018.10.02.756 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Erol Sözen 2005 VE 2017 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (CDÖP) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 1750,00 13.04.2018 13.06.2018
11 2018.22.01.773 CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine Bölümü
Öğr. Gör.Dr. Menderes KAM 3B YAZICILARIN SİSTEMİNDE OLUŞAN TİTREŞİMİN BASILAN ÜRÜNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 17540,00 09.05.2018 09.05.2019
12 2016.06.03.516 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet UÇAR 3-Fazlı 4-Kollu Yüksek Verimli Evirici Sisteminin Gerçek Zamanlı Denetimi İçin DSP Gömülü Kodlarının Otomatik Üretilmesi 24397,68 30.11.2016 30.11.2017
13 2018.05.04.705 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Doç.Dr. Emrah Evren Kara A New Sequence Space Isomorphic to l_p 1750,00 09.03.2018 09.05.2018
14 2017.07.04.646 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Serkan APAY AA 5083-H111 Alüminyum Alaşımının MİG Kaynağında Farklı Akım Türlerinin Mekanik ve Mikroyapıya Etkisi 7473,40 25.12.2017 25.12.2018
15 2017.09.01.630 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Açı Ayarlı Referanslı Ayak Sistemi 14661,00 20.11.2017 20.11.2019
16 2017.06.05.537 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hamit SARUHAN AISI 4140 ISLAH ÇELİĞİNİN TiAlN KAPLI FREZELERLE İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TİTREŞİMİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 7025,00 10.04.2017 10.04.2018
17 2018.07.04.723 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Turgay KIVAK AISI 904L PASLANMAZ ÇELİĞİN MQL YÖNTEMİ KULLANILARAK TORNALANMASINDA NANOGRAFEN KATKILI KESME YAĞININ İŞLEME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 5989,01 13.04.2018 13.04.2019
18 2012.08.06.130 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ali AKAYTAY Akçakoca’da yetiştirilen fındıkların kalite özelliklerinin belirlenmesi 99997,99 07.12.2012 07.04.2013
19 2014.02.02.212
Prof.Dr. Oktay YILDIZ Aladağ Göknar (Abies bornmulleriana Mattf) ormanlarında Epifitik Likenlerin Yükselti ve Bakıya Göre Değişimi 4000,00 14.02.2014 14.12.2015
20 2018.08.03.717 İŞLETME FAKÜLTESİ
Sigortacılık ve Sosyal Güvenli
Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Algılanan örgütsel desteğin yenilikçi iş davranışlarına ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi. 499,87 13.04.2018 13.04.2019
21 2016.06.05.425 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ethem Toklu ALKALİ ELEKTROLİZDE HİDROJEN VE OKSİJEN ÜRETİMİNİN KÜTLE TRANSFER TEORİSİ İLE İNCELENMESİ 14763,60 04.04.2016 04.04.2017
22 2017.04.03.617 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi adnan kaya Altmış Beş Yaş ve Üzeri ST Segment Yükselmeli Myokard Enfarktüsü Hastalarının Tedavilerinin Ambulatuvar Tansiyon ve Ritim Monitorizasyonu ile Optimizasyonu 83307,00 24.10.2017 24.04.2019
23 2018.11.05.696 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN An Alternative Traditional Food for Celiac Patients: Rice Couscous 1750,00 09.03.2018 09.05.2018
24 2018.06.03.710 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ An Innovative Dual-Rotor Axial-Gap Flux Switching Permanent Magnet Machine Topology With Hybrid Excitation 4000,00 09.03.2018 09.08.2018
25 2016.02.02.463 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Şemsettin KULAÇ Antalya yöresindeki Doğal Kestane (Castanea sativa Mill.) popülasyonlarının ekolojik ve silvikültürel yönden incelenmesi 6997,50 19.07.2016 19.07.2017
26 2017.05.01.576 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Ernaz Altundağ Çakır Antik Kent Konuralp’in ve Etrafındaki Köylerin Etnobotanik Özelliklerinin Araştırılması 7668,80 28.06.2017 28.06.2018
27 2018.06.05.728
Prof.Dr. Fehmi ERZİNCANLI ARTROPLASTİ BİYO-MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN TASARIM GEOMETRİSİNDE OPTİMİZASYON, KIRILMA ANALİZLERİ, MEKANİK VE MİKROYAPI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 13886,00 13.04.2018 13.10.2019
28 2017.04.03.665 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Osman Kayapınar Asemptomatik Periferik Arter Hastalığı Tanısı ve Tedavisi 2000000,00 25.12.2017 25.12.2020
29 2017.06.05.634 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Asidik Ortamda Etkili Bor Katkılı Korozyon İnhibitörü 15000,00 20.11.2017 20.11.2019
30 2010.02.03.049 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Mehmet AKGÜL Aspir (Carthamus tinctius L.) Saplarından Modifiye Soda ve Kraft Yöntemleri ile Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi Üzerine Bir Araştırma 0,00 26.07.2010 26.07.2012
31 2017.07.01.521 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Pelit AŞINDIRICI SU JETİ İLE KESİLMİŞ AHŞAP VE AHŞAP ESASLI MALZEMELERİN YÜZEY KALİTESİNE İŞLEME PARAMETRELERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 7250,00 20.02.2017 20.02.2018
32 2017.04.01.590 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN Atipik pnömoni etkenlerinin IFA (İndirek immünfloresan antikor) yöntemi ile araştırılması 23750,00 14.08.2017 14.08.2018
33 2017.05.02.596 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Au/P3HT:F4TCNQ/n-Si Schottky Bariyer Diyotların F4-TCNQ Konsantrasyonuna Bağlı C-V ve G/w-V Karakterlerinin İncelenmesi 7471,00 24.10.2017 24.10.2019
34 2017.05.02.645 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Au/P3HT:PCBM:F4TCNQ/n-Si Schottky Bariyer Diyotların PCBM Konsantrasyonuna Bağlı Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi 7467,04 25.12.2017 25.12.2019
35 2017.05.08.556 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Fatih Özçelik AVRUPA (Federal Almanya Cumhuriyeti - İsveç) ARŞİV BELGELERİ VE BASININAGÖRE KORE SAVAŞI’NDA (1950-1953) TÜRKİYE 24840,00 10.04.2017 10.04.2018
36 2017.06.05.540 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. İlyas UYGUR AZ63 Magnezyum Alaşımlarının Kriyojenik İşlem Sonrası Mekanik Özelliklerinin ve Korozyon Dayanımının İncelenmesi. 7500,00 10.04.2017 10.04.2018
37 2014.05.03.258 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Azoboyar Schiff Bazları ve metal komplekslerinin sentezi, spektroskopik özelliklerinin ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi 4991,10 24.09.2014 24.09.2016
38 2016.07.02.506 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Bası Yarasını Önlemek için Şilte Tasarımı 4989,60 30.11.2016 30.11.2017
39 2013.02.02.185
Prof.Dr. Oktay YILDIZ Batı Karadeniz Düzce Yöresinde Bozuk Orman Alanlarının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) İle Ağaçlandırılmasının Topraktaki Azot Birikimine Etkisi 4000,00 05.08.2013 05.08.2014
40 2017.02.02.599 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Murat SARGINCI Batı Karadeniz Kayın Kestane Karışık Ormanlarında Ağaçlarda Göğüs Yüzeyindeki Çapa Bağlı Bazı Besin Elementlerinin Değişimi 7499,93 24.10.2017 24.10.2018
41 2017.02.02.586 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Murat SARGINCI Batı Karadeniz Kayın-Kestane Karışık Ormanlarında Yaprak Ölü Örtüsü Ayrışmasının Uzun Vadeli Dinamiği 7500,00 14.08.2017 14.08.2018
42 2018.05.01.727 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Ernaz Altundağ Çakır Batman/Beşiri Çemialo Sırtı’nda Arkeobotanik Çalışmalar 6000,00 13.04.2018 13.04.2019
43 2018.07.01.719 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisl
Dr.Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU Bazı Ağaç Türlerinin Radyo Frekans Vakum Yöntemi ile Kurutulması 5899,99 13.04.2018 13.04.2019
44 2017.01.01.610 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
Rektörlük
Uzm. Dr. Şeref KARADENİZ Bazı Bor Bileşiklerinin Sitoksisite ve Enzim İnhibisyon Etkilerinin Tespiti 24832,41 24.10.2017 24.10.2018
45 2017.05.03.620 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ersin ORHAN Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve İnhibitör Özelliklerinin Araştırılması 7500,00 20.11.2017 20.11.2018
46 2016.04.03.470 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun Beta Amanitinin Toksikokinetiği 126450,00 19.07.2016 19.11.2017
47 2018.16.01.691 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi filiz süzer özkan Bırth Preparatıon Traınıng In Turkey 2750,00 01.03.2018 01.09.2018
48 2017.02.01.558 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Dr.Öğr. Üyesi Özgür Yerli Bir Kuru Bahçe Tasarım Sürecinin Peyzaj Tasarım Öğe ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulaması 24998,96 10.04.2017 10.04.2018
49 2017.07.04.649 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Suat SARIDEMİR Biyodizel Yakıt Karışımları İle Çalışan Bir Motorda Püskürtme Basıncının Motor Performansına ve Titreşimine Olan Etkileri 7495,60 25.12.2017 25.12.2018
50 2012.02.HD.049 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Beşir YÜKSEL Bolu Şerif Yüksel Araştırma Ormanında kırmızı orman karıncası (formica rfa L.)’nın yuva yoğunluğunun değişimi ve beslenme alışkanlıkları 7000,00 09.05.2012 09.05.2014
51 2014.02.02.213
Prof.Dr. Oktay YILDIZ Bolu-Aladağ, Uludağ Göknarı (Abies bormülleriana Mattf.) Ormanlarında Atmosferik Çökelme -(Atmospheric Deposition in mature fir(Abies bormülleriana Mattf.) stands in Aladağ- Bolu.) 7000,00 14.02.2014 14.02.2016
52 2017.06.05.635 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Borinyum katyonu katkılı korozyon inhibitörü 15000,00 20.11.2017 20.11.2019
53 2016.02.02.504 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Prof.Dr. Necmi Aksoy Botanik Bahçesi Altyapı Uygulama Projesi 298256,50 11.10.2016 11.11.2018
54 2013.04.02.201
Dr.Öğr. Üyesi Barış Yiğit Botulium Toksin Tip A’ nın, doku genişletici uygulamalarında ekspanse edilecek random patern flep pedikül genişliğinde yaratması planlanan daralmanın araştırılması ve bu sayede flebin rekonstrüksiyon alanının arttırılabilirliği. 72390,00 18.12.2013 18.12.2014
55 2018.02.03.744 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Böcek Toplama Kafes Sistemi 6250,00 13.04.2018 13.04.2020
56 2016.08.02.519 İŞLETME FAKÜLTESİ
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü
Prof.Dr. İsmail Hakkı ERASLAN BÖLGESEL KALKINMA ÇALIŞMASI: DÜZCE İLİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM SEKTÖRLERİN ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MEZO DÜZEY KÜMELENME ANALİZLERİ 296791,73 30.11.2016 30.12.2018
57 2017.02.03.550 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Ümit Büyüksarı Buğday Saplarından Üretilen Yongalevhaların Boyut Stabilitesinin İyileştirilmesi ve Kullanım Potansiyelinin Arttırılması 6579,00 10.04.2017 10.04.2018
58 2018.05.01.726 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Büyük Melen Havzası Akarsularında Su ve Balık Dokularında Ağır Metal Birikiminin Belirlenmesi 6000,00 13.04.2018 13.04.2019
59 2016.06.01.446 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. Resul KARA C# Programlama Diliyle Kontur Çizimi ve 3 Boyutlu Modelleme 6395,00 25.05.2016 25.05.2017
60 2016.06.07.488 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Biyomedikal Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi İkrime Orkan Uçar Candida Mikroorganizmalarının Yapışmasını Önleyen Polimerik Yüzeylerin Sentezi ve Karakterizasyonu 249054,70 26.08.2016 26.08.2019
61 2018.04.03.736 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi EBRU KARAGÜN CD26 ve CD123’ün Mikozis Fungoides ve inflamatuar hastalıkların tanısında immunhistokimyasal olarak etkinliğinin araştırılması 19324,32 13.04.2018 13.04.2019
62 2016.06.03.472 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Prof. Dr. Nedim TUTKUN CdTe Nanomalzeme Kullanılarak III. Nesil Güneş Pili Tasarımı 14665,66 19.07.2016 19.07.2017
63 2018.11.01.724 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Dr.Öğr. Üyesi Hülya TORUN Cephalaria düzceensis N.Aksoy & R.S.Göktürk ve Seseli resinosum Freyn & Sint. Endemik Taksonlarının Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelikleri Üzerine Kuraklık ve Tuz Streslerinin Etkilerinin Araştırılması 5993,22 13.04.2018 13.04.2019
64 2017.04.02.625 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Okay Güven Karaca CİLT ALTI TÜNELLİ HEMODİYALİZ KATATERİ 6250,00 20.11.2017 20.11.2019
65 2018.07.01.742 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Pelit CNC FREZE MAKİNESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN ISIL İŞLEMLİ AHŞAP MALZEMELERİN YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİ 117830,00 13.04.2018 13.05.2020
66 2018.18.01.770 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Zeynep İnci Karadenizli COMPARISON OF BALL THROWING VELOCITY, ANAEROBIC POWER AND SOME ANTROPOMETRIC CHARACTERISTICS IN FEMALE HANDBALL PLAYERS CONSIDERING THEIR PLAYING POSITIONS 2750,00 13.04.2018 13.06.2018
67 2018.08.01.749 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hakan Murat ARSLAN Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemleri ile Kamu Sektörü Karar Problemlerinin Çözümü 2746,00 13.04.2018 13.10.2018
68 2017.11.01.611
Dr.Öğr. Üyesi Pınar GÖÇ RASGELE Deneysel Hipertansiyon Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Grayanotoksin 3 içeren Ormangülü Balının Etkisi 24990,00 24.10.2017 24.10.2018
69 2016.04.01.482 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Çiğdem Yektaş ‘’Depresif Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Plazma B12, Folik asit, Homosistein ve Vitamin D Düzeylerinin Araştırılması’’ 24600,00 19.07.2016 19.07.2017
70 2017.06.05.637 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Derişik Asit Ortamlarında Etkili Ekolojik Korozyon İnhibitörü 15000,00 20.11.2017 20.11.2019
71 2018.04.03.733 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nihal Yurteri Çetin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Biyokimyasal Parametrelerin Klinik Semptomlar, Yürütücü İşlevler, Duygu Düzenleme, İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi İle İlişkilerinin Araştırılması 13314,00 13.04.2018 13.04.2019
72 2008.02.03.017
Yrd. Doç. Dr. Süleyman KORKUT Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus Aucuparia L. )'in Fiziksel, Mekanik,Kimsayal ve Kurutma Özellikleri ,LVL (Tutkallanmış Lamine Kereste )Üretimine Uygunluğu 33650,00 09.05.2008 09.11.2009
73 2018.05.05.769 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Eda TOK DİVAN ŞİİRİNDE “SÖVÜŞ ETME” GELENEĞİNİN İZLERİ 2750,00 13.04.2018 13.06.2018
74 2017.11.05.657 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Ersin DEMİR Diyabet oluşturulmuş sıçanların beyin dokusunda C60-Fulleren nanopartikülünün apoptotik otofajik markerlar üzerindeki etkisinin araştırılması 20000,00 25.12.2017 25.12.2018
75 2018.04.03.679 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez Diyabetik hastalarda Seladin-1 protein düzeylerinin Alzheimer hastalığı ile ilişkisi 7980,00 01.03.2018 01.03.2019
76 2016.06.01.502 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi ESRA ŞATIR DNA Zincirinde Veri Depolama 24973,41 11.10.2016 11.10.2017
77 2017.02.02.543 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç.Dr. Abdurrahim AYDIN Doğal Afetlerde Modern Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı 14996,30 10.04.2017 10.10.2018
78 2015.11.04.294 DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doğa Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Serpil UĞRAŞ Doğal Antimikrobiyal Madde Kaynağı Olarak Deniz Salyangozları ve Bu Organizmalar İle Simbiyotik Yaşam Süren Bakterilerin Değerlendirilmesi 89132,12 30.01.2015 30.01.2018
79 2015.21.07.314 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme ve Malzeme İşleme Tekn
Doç. Dr. Ayhan AYTİN Doğal Yaşlandırmanın Isıl İşlem Görmüş Bazı Yapraklı ve İğne Yapraklı Ağaçlarda Koruyucu Vernik Katmanları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 46142,99 27.03.2015 27.03.2018
80 2017.02.02.642 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Ali Kemal ÖZBAYRAM Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) Meşcerelerinde Aralama Şiddetinin Meşcere, Gelecek Ağacı ve Çap Sınıfları Bazında Büyümeye Etkisinin Yedi Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi 7373,00 25.12.2017 25.12.2018
81 2016.04.02.499 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Binnur ÖNAL DOĞU MARMARA/ BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE KANSER YÜKÜ VE NADİR KANSER SIKLIĞI 4655,00 11.10.2016 11.10.2017
82 2018.23.01.766 ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim B
Doç.Dr. Ertuğrul Filiz DREB2 (DEHYDRATION-RESPONSIVE ELEMENT-BINDING PROTEIN 2) TYPE TRANSCRIPTION FACTOR IN SORGHUM (Sorghum bicolor L.): BIOINFORMATICS AND EXPRESSION ANALYSES 2750,00 13.04.2018 13.10.2018
83 2018.09.08.704 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Doç.Dr. Fatma GÜRSES Dünden Bugüne Araştırmacı Gazetecilik ve Gelecek İçin Öneriler 1750,00 09.03.2018 09.07.2018
84 2018.02.03.714 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr. Çağlar AKÇAY Düşük Maliyetli Mantar Yetiştirme Odası Tasarımı ve Üretim Denemeleri 13879,87 13.04.2018 13.04.2019
85 2017.11.02.651 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Salih KARABÖRKLÜ Düzce İli Ekolojik Koşullarında Bulunan Entomopatojenik Fungusların Araştırılması 7498,45 25.12.2017 25.12.2018
86 2017.11.02.650 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Salih KARABÖRKLÜ Düzce İli Fındık Bahçelerinde Görülen Mayıs Böceğinin (Melolontha melolontha) Populasyon Yoğunluğunun Araştırılması 7495,95 25.12.2017 25.12.2018
87 2016.06.05.458 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
Rektörlük
Uzm. Dr. Şeref KARADENİZ Düzce İli Toprak ve Su Kalitesinin Araştırılması 206266,04 25.05.2016 25.08.2018
88 2017.05.08.555 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Doç.Dr. Ali Ertuğrul Düzce İli Ve Çevresindeki Gürcü Halk Kültürünün Mutfak Ve Giyim Alışkanlıklarının Araştırılması 22750,00 10.04.2017 10.04.2018
89 2015.02.01.296 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Dr.Öğr. Üyesi engin eroğlu Düzce ili ve yakın çevresindeki yüksek dağlık alanlarda bulunan bazı doğal yerörtücü bitkilerin kentsel adaptasyonlarının belirlenmesi 254998,00 30.01.2015 30.01.2018
90 2017.04.03.607 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. ATİLLA SENİH MAYDA DÜZCE İLİNDE AVLANILAN HAMSİ, PALAMUT, MEZGİT BALIĞI VE ALABALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ 16958,00 24.10.2017 24.10.2018
91 2017.15.01.546 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTE
Turizm İşletme ve Otelcilik Bö
Doç.Dr. Muammer MESCİ Düzce İlinde Faaliyet Gösteren Girişimci İşletmelerin Başarılarına Neden Olan Faktörlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma 3000,00 10.04.2017 10.04.2018
92 2017.08.03.559 İŞLETME FAKÜLTESİ
Sigortacılık ve Sosyal Güvenli
Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Düzce İlinde Kadın Girişimcilik Profilinin Belirlenmesi 1824,50 16.05.2017 16.05.2018
93 2017.04.03.652 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nuri Cenk Coşkun DÜZCE İLİNDE KULLANILAN SENTETİK KANABİNOİD ÇEŞİTLERİ VE ANALİZİ 7500,00 25.12.2017 25.12.2018
94 2016.06.03.507 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Prof. Dr. Nedim TUTKUN Düzce ilinde tipik bir konut için rüzgar-güneş hibrit enerji sistemlerinin modellenmesi 7495,00 30.11.2016 30.11.2017
95 2015.04.03.391 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Ertuğrul Kaya Düzce İlinde Uyuşturucu Kullanım Profilinin Araştırılması 500000,00 26.11.2015 26.11.2018
96 2017.04.03.612 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez Düzce İl'indeki Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerine Başvuru Sıklığının Araştırılması 25000,00 24.10.2017 24.10.2018
97 2016.02.01.490 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Dr.Öğr. Üyesi engin eroğlu Düzce Kent Merkezi Sınırı Boyunca Asar Suyu Riperian Bölgesinin Floristik ve Yetişme Ortamı Yapısının Peyzaj Mimarlığı Yönünden Değerlendirilmesi 6900,00 11.10.2016 11.10.2017
98 2017.09.04.608 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ayşegül Kaya Düzce Kırsal Yerleşim Alanlarında Konut ve Yakın Çevresi Mekânsal Kademelenme 18172,93 24.10.2017 24.10.2018
99 2018.27.02.678 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Yaşlı Bakımı Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi serap bulduk Düzce Üniversitesi Bağımlılığın Önlenmesinde Akran Eğiticilerinin Eğitimi Projesi 6600,00 01.03.2018 01.03.2019
100 2010K120800 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Merkezi Araştırma Altyapı Projesi 0,00 25.05.2010 25.05.2013
101 2018.07.03.743 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Salih Tosun Düzce Üniversitesi Radyo Stüdyo ve Yayın Altyapı Oluşumu 285000,00 13.04.2018 13.04.2021
102 2018.10.01.684 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Abdurrahman Kılıç Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi 5369,00 01.03.2018 01.03.2019
103 2017.04.01.659 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Ali Sungur Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sınav Bilişim Sistemi Oluşturulması Öncesi ve Sonrasında Öğretim Üyelerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi 24950,00 25.12.2017 25.12.2018
104 2017.08.05.613 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Özkan ŞAHİN Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark bünyesinde Nitelikli Mentör Havuzu Oluşturulması ve Geliştirilmesi 25000,00 24.10.2017 24.10.2018
105 2018.26.01.669 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme ve Malzeme İşleme Tekn
Doç.Dr. Haydar Göksu Düzce Yöresinde Yetişen Bazı Bitki Türleri Kullanılarak Bitki Çayı ve Bitkisel Krem Eldesi 19593,90 01.03.2018 01.03.2019
106 111T651 KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr.HÜSNÜ GERENGİ Düzce Yöresinde Yoğun Olarak Görülen Deli Balın Korozyon İnhibitörü Olarak Çeşitli Metal Ve Alaşımlar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması 0,00 15.01.2012 15.01.2013
107 2018.2.3.668 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN Düzce yöresindeki bazı lignoselülozik atıklardan Lentinus edoles (shiitake) mantarının üretilme olanaklarının araştırılması 14240,80 01.03.2018 01.03.2019
108 2018.11.02.731 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIK Düzce'de Heracleum Türlerinin Etkilerinin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi 9955,25 13.04.2018 13.04.2019
109 2017.02.01.571 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Dr.Öğr. Üyesi Pınar Gültekin Düzce’de Kentsel Konut Alanlarından Kamusal Alanlara Erişilebilirliğin CBS ile Analizi ve Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi ile Konut Fiyatına Etkisinin Değerlendirilmesi 12640,00 16.05.2017 16.05.2018
110 2018.09.03.771 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Müzik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Müslüm AKDEMİR Düzce’de Müzikterapi Yöntemine Olan Talebin Araştırılması 17988,00 09.05.2018 09.05.2019
111 2017.05.01.609 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi meral kekecoglu DÜZCE’DE ÜRETİLEN BALLARIN TIBBİ DEĞERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN FİZİKOKİMYASAL VE FENOLİK İÇERİĞİNİN, UÇUCU BİLEŞİKLERİNİN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 20975,00 24.10.2017 24.10.2018
112 2017.05.06.588 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel Çoşkun Düzce’deki Sığınmacı ve Mültecilerin Toplumsal Uyum Degerlendirmesi 6574,00 14.08.2017 14.08.2018
113 2018.10.02.757 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ÖZGE PINARCIK EFFECTS OF TEACHER'S SATISFACTION WITH LIFE ON THE LEVEL OF ACADEMIC OPTIMISIM THE ANALYSING OF EFFECT OF TEACHER CANDIDATES' IDENTITY DEVELOPMENT ON THE SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS 2750,00 13.04.2018 13.06.2018
114 2017.06.02.582 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Fatih Taşpınar Ekonomik Gelir Temelinde Kentsel Atıkların Geri Dönüşümün Yönetilebilirliği: İstanbul Örneği 7000,00 14.08.2017 14.08.2018
115 2017.07.03.616 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Dr.Öğr. Üyesi Furkan Akar Elektrikli Araçlar için Çok Girişli Bir Dönüştürücü ile Yakıt Hücresi-Batarya-Ultrakapasitör Hibrit Sisteminin Geliştirilmesi 63890,99 24.10.2017 24.10.2019
116 2016.06.03.449 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Prof. Dr. Ali Öztürk Elektrikli Hava Araçlarında Kullanılan Fırçasız DC Motor Kontrolünün Laboratuvar Ortamında Gerçekleştirilmesi ve Optimum Çalışma Koşullarının Belirlenmesi 7500,00 25.05.2016 25.01.2017
117 2016.07.03.438 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Uğur HASIRCI Elektromanyetik Fırlatıcılar İçin Yüksek Güçlü İnvertör Tasarımı 92230,00 04.04.2016 04.10.2018
118 2018.21.03.780 DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektrik ve Enerji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ali Etem Gürel Energy Efficiency in Air Conditioning Systems: Evaporatively Recovery of Condensed Water 1000,00 09.05.2018 09.07.2018
119 2017.02.03.658 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Ayhan Tozluoğlu EPDM Bazlı Çevre Dostu Kauçuk Tasarlanması 24223,80 25.12.2017 25.12.2018
120 2017.04.03.602 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Kenan KOCABAY EPİLEPSİ HASTALARINDA ANTİEPİLEPTİK İLAÇ DÜZEYİNİN KEMİK METABOLİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 14895,00 24.10.2017 24.10.2018
121 2018.05.04.748 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İzzettin DEMİR Esnek Kompleks Değerli Metrik Uzaylarda Bazı Ortak Sabit Esnek Eleman Teoremleri 1750,00 13.04.2018 13.06.2018
122 2014.04.02.285 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. ALİ TEKİN ESWL BAŞARISIZ OLAN 1-2 CM ARASI BÜYÜKLÜKTE BÖBREK TAŞLARI TEDAVİSİNDE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PCNL), RETROGRAD İNTRARENAL TAŞ CERRAHİSİ (RIRS) VE MİNİPERKÜTAN NEFROLİTOTRİPSİ (miniPCNL)’İN PROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI 174620,00 26.12.2014 26.06.2017
123 2018.16.01.702 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nuriye Yıldırım Şişman Ethical and Social Values of Senior Class Nursing Students 2750,00 09.03.2018 09.05.2018
124 2017.06.05.565 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Etilen Glikolün %3.5 NaCl Ortamında Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin Belirlenmesi 7448,60 16.05.2017 16.05.2018
125 2018.02.02.774 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Yılmaz TÜRK Evaluation of UAV Usage Possibility in Determining the Environmental Impacts of Construction Activities of Forest Roads: Preliminary Results 1000,00 09.05.2018 09.07.2018
126 2018.05.02.721 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN F4-TCNQ Katkılamasının Au/PCDTBT:F4-TCNQ/n-Si Heteroeklem Diyotun Elektriksel ve Optiksel Karakteristiklerine Etkisi 5976,70 13.04.2018 13.04.2019
127 2018.16.01.693 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi DİLEK KONUK ŞENER Family-Centered Care in Pediatric Nursing in Turkey 2750,00 01.03.2018 01.09.2018
128 2017.04.01.656 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi MERVE ALPAY Farklı Dozlarda Silymarin uygulanmış Kolon adenokarsinoma hücrelerinde AgNOR protein Düzeylerindeki Değişikliğin Belirlenmesi 18311,00 25.12.2017 25.12.2018
129 2017.05.02.655 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Prof.Dr. Oğuz KÖYSAL Farklı Kuantum Nokta Katkılı Sıvı Kristal Yapıların Optoelektronik Özelliklerinin İncelenmesi 14226,07 25.12.2017 25.12.2018
130 2018.18.02.772 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Prof.Dr. Hakkı Çoknaz Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Fiziksel Benlik Algısı Düzeylerinin Karşılaştırılması – Düzce İli Örneği 330,00 09.05.2018 09.05.2019
131 2017.05.02.525 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Farklı Polimer Malzemeler Kullanılarak Üretilen Metal-Polimer-Yarıiletken (MPY) Schottky Bariyer Diyot (SBD) Yapıların Elektriksel ve Dielektrik Özelliklerinin Frekans ve Işık Şiddetine Bağlı İncelenmesi 14979,14 20.02.2017 20.02.2018
132 2017.04.02.594 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aşkı Ellibeş Kaya Fetal adrenal bez hacmi ölçümünün spontan preterm doğumu öngörmedeki etkinliği 280924,00 14.08.2017 14.08.2020
133 2017.05.03.627 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK SERT KABUĞUNDAN TAKSAN BİLEŞİKLERİNİN KROMATOĞRAFİK SAFLAŞTIRMA PROSESİ 13416,60 20.11.2017 20.11.2019
134 2017.05.03.629 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK YAPRAKLARINDAN TAKSAN BİLEŞİKLERİNİN KROMATOĞRAFİK SAFLAŞTIRMA PROSESİ 13416,60 20.11.2017 20.11.2019
135 2017.05.03.628 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ FINDIK YEŞİL KABUĞUNDAN TAKSAN BİLEŞİKLERİNİN KROMATOĞRAFİK SAFLAŞTIRMA PROSESİ 13416,60 20.11.2017 20.11.2019
136 2018.20.04.670 AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği B
Dr. Züleyhan BARAN FINDIKLI YENİ ÜRÜNLER AR-GE PROJESİ 21090,00 01.03.2018 01.09.2018
137 2018.05.04.676 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Doç.Dr. Emrah Evren Kara Fibonacci Sayılarıyla Oluşturulan Banach Uzaylarında Sonsuz Diferansiyel Denklem Sistemleri 425,00 01.03.2018 01.03.2019
138 2018.10.02.697 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hatice Kübra Güler FLEXIBILITY IN ANALYTIC GEOMETRY COURSE OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS 4000,00 09.03.2018 09.07.2018
139 2017.07.04.648 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Suat SARIDEMİR Fren Test Tamburu Rulman Arızalarının Titreşim Analizi ile Belirlenmesi 7487,10 25.12.2017 25.12.2018
140 2018.16.01.740 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi filiz süzer özkan Gebe ve Eşlerine Verilen Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Korkusu, Hazır Oluşluk ve Memnuniyete Etkisi 13057,50 13.04.2018 13.10.2019
141 2018.07.02.732 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr.Ü. Muhammed Enes BAYRAKDAR Gelecek Nesil Kablosuz Bilişsel Radyo Ağları için Spektrum El Değiştirme İşleminin Optimizasyonu 11120,00 13.04.2018 13.04.2019
142 2017.06.03.530 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Selman Kulaç Gelecek nesil kablosuz iletişim teknolojilerinde çok girişli çok çıkışlı (ÇGÇÇ) tekniklerle performans iyileştirilmesi 57578,92 20.02.2017 20.02.2018
143 2018.05.04.747 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin BUDAK Genelleşmiş Kesirli integralleri kullanarak konveks fonksiyonlar için yeni Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikleri 1750,00 13.04.2018 13.06.2018
144 2017.05.04.614 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Prof.Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA Genelleştirilmiş Kesirli İntegral Operatörleri İçin Bazı İntegral Eşitsizlikleri 3981,20 24.10.2017 24.01.2019
145 2017.09.01.591 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN GERİ DÖNÜŞÜM YOLUYLA EL YAPIMI KÂĞIT ÜRETİMİ ve SANATSAL UYGULAMALARI 35248,00 14.08.2017 14.08.2018
146 2017.05.04.526 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Dr. Yavuz Selim BALKAN Global Çatılı Metrik f-Manifoldlar Üzerine Genel Bir Araştırma 1497,42 20.02.2017 20.02.2018
147 2018.11.05.746 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN Glutensiz Kepekli Pirinç Kuskusu 13900,00 13.04.2018 13.04.2020
148 2016.11.05.418 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Emine AYDIN Glutensiz Kuskus Üretiminde Yerel Pirinç Çeşidinden (Oryza sativa L.) Elde Edilmiş Pirinç Ununun Kullanım Olanakları 155567,52 22.02.2016 22.08.2018
149 2017.05.05.624 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü
Doç.Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ GÖÇ VE MÜLTECİ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 25000,00 20.11.2017 20.11.2018
150 2017.04.01.618 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk Gram pozitif bakteri üremesi saptanan kan kültürlerinde genotiplendirme ile idendifikasyon ve direnç tayini 7339,20 20.11.2017 20.11.2019
151 2018.16.01.692 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aysel Karaca GRUP PSİKOTERAPİLERİNİN İNFERTİL KADINLARIN PSİKOLOJİK SAĞLIKLARINA ETKİSİ 2750,00 01.03.2018 01.09.2018
152 2017.09.01.632 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Güç Aktarma Aparatı 14661,00 20.11.2017 20.11.2019
153 2017.06.01.568 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. Resul KARA Güvenlik Kamera Görüntüleri Üzerinde Gerçek Zamanlı Yüz Eşleştirme 14000,00 16.05.2017 16.05.2018
154 2017.10.01.570 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Abdullah Adıgüzel Hafızlık Eğiticilerinin Eğitim İhtiyacı ve Pedagojik Destek Eğitimi 5542,50 16.05.2017 16.05.2018
155 2017.07.04.523 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Turgay KIVAK HASTELLOY C276 ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMA TEKNİĞİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TAKIM AŞINMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 7444,89 20.02.2017 20.02.2018
156 2017.06.02.660 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Fatih Taşpınar Hava Kirleticilerinin Gerçek Zamanlı Ölçümü için Bütünleşik Çoklu-Sensör Bazlı Elektronik Sistem Geliştirilmesi, Verilerin Kablosuz Ağlar ile Uzak Mesafelere Transferi, Modellenmesi ve Web Arayüzünün Geliştirilmesi 49919,30 25.12.2017 25.12.2018
157 2017.16.01.601 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Doç.Dr. Ayla Keçeci HEMŞİRELERİN KAS İÇİ ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA KULLANILAN Z TEKNİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 7500,00 24.10.2017 24.10.2019
158 2018.02.03.760 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Ümit Büyüksarı Hidro Termal İşlem Uygulanmış Buğpday Saplarından Üretilen Yongalevhaların Islanabilirlik ve Yüzey Pürüzlülüğü (The Surface Roughness and Wettability of Particleboard Produced from of Hydro Thermally Treated Wheat Stalks) 2750,00 13.04.2018 13.08.2018
159 2018.16.03.671 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Cemil KAHRAMAN Hiperbarik oksijen tedavisinin metabolik sendrom ve insülin rezistansı ile ilgili proteinlere etkisi 19693,64 01.03.2018 01.03.2019
160 2014.05.04.000 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Dr. Abdurrahman Gümüşer Hocalarımıza daha yardımcı olabilmek deneme proje başvurusudur 0,00 06.04.2014 06.04.2017
161 2018.10.02.694 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Harika Özge Arslan Impact of In-service Teacher Professional Development Program about Science Centres on Teachers’ Nature of Science Views (Bilim Merkezleri ile ilgili Hizmet içi Mesleki Gelişim Programının Öğretmenlerin Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri Üzerine Etkileri) 4000,00 01.03.2018 01.07.2018
162 2018.16.01.703 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Meral YILDIRIM ÇETİNKAYA Information Needs of Families in Day-Care Paediatric Surgery Operations: A Qualitative Study 2750,00 09.03.2018 09.05.2018
163 2017.07.05.551 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Öğr. Gör. Dr. Bayram POYRAZ In-situ Polimerizasyon Yöntemi ile MCM-41/Polimid Kompozitlerinin Eldesi ve Tribolojik, Mekanik ve Kimyasal Özeliklerinin Araştırılması 11436,00 10.04.2017 10.04.2018
164 2018.06.03.712 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr. NUR SARMA Investigation of Grid Supply Harmonic Effects in Wound Rotor Induction Machines 1750,00 09.03.2018 09.07.2018
165 2018.06.02.711 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Zehra Bozkurt Investigation of Seasonal Change of Organic Carbon Levels of Atmospheric PM10 Aerosols Measured at Urban and Sub-Urban Sites in Duzce 1750,00 09.03.2018 09.06.2018
166 2018.07.03.778 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Salih Tosun Investigation of Voltage Stability in Different Operating Conditions 1750,00 09.05.2018 09.07.2018
167 2017.06.01.548 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP IOT ve Arduino Tabanlı Mobil Erişimli Akıllı Otopark Sistemi 3619,00 10.04.2017 10.04.2018
168 2018.7.1.673 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Pelit Isıl İşlemli Ladin ve Kavak Odunlarının Bazı Özelliklerine Mekanik Yoğunlaştırmanın Etkilerinin İncelenmesi 5895,00 01.03.2018 01.03.2019
169 2016.02.02.509 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Murat SARGINCI İç Anadolu Bölgesinde Farklı Yaşlardaki Karaçam Ağaçlandırma Sahalarında Toprak ve Bitkide Bazı Besin Elementleri Oranlarının Yıllara Göre Değişimi 7500,00 30.11.2016 30.11.2017
170 2017.02.02.535
Prof.Dr. Oktay YILDIZ İç Anadolu Kurak Bölgesinde Farklı Türlerin Ağaçlandırma Başarısı 6980,00 10.04.2017 10.04.2018
171 2018.10.01.672 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Engin ASLANARGUN İlköğretim İkinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Proje Ödevlerinin Değerlendirilmesi 419,50 01.03.2018 01.03.2019
172 2017.04.01.541 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Şahin İnflamasyon ve OUAS (Obstrüktif uyku apne sendromu) arasındaki ilişkinin araştırılması 10075,80 10.04.2017 10.04.2018
173 2017.06.05.636 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi İnhibitör İçeren Pas Sökücü 15000,00 20.11.2017 20.11.2019
174 2018.06.01.683 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Doç.Dr. Pakize Erdoğmuş İnsansız Hava Aracı ile Düzce İlinin Deprem Sonrası Haritasının Çıkartılarak Acil Durum Planlarının Oluşturulması 359,98 01.03.2018 01.03.2019
175 2015.02.02.361 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Doç.Dr. Abdurrahim AYDIN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE SAYISAL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMLERİ İLE HEYELAN HAREKETLERİNİN ZAMANA BAĞLI OLARAK İZLENMESİ 142256,00 13.07.2015 13.07.2018
176 2013.04.02.193 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ALİ YAVUZCAN İntrauterin İnseminasyon Yapılan Hastalarda GnRH Agonist veya GnRH Antagonsit Kullanımının Gebelik Oranları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması 150360,00 07.11.2013 07.01.2016
177 2017.08.05.639 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ İslami Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama 2980,00 25.12.2017 25.12.2018
178 2017.06.02.584 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Doç. Dr. Fatih Taşpınar İstanbul Esenler Belediyesi'nin Kentsel Çöpünün Yanabilirliğinin Araştırılması ve Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi 7498,00 14.08.2017 14.08.2018
179 2017.08.05.640 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ İşletmelerin Sermaye Yapıları Ve Hisse Getirileri Arasındaki İlişki – Bist İmalat Sektörü 3285,00 25.12.2017 25.12.2018
180 2016.02.02.447 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Prof.Dr. Süleyman Akbulut İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde Yapraklı Türlerde Görülen Bursaphelenchus Türlerinin Belirlenmesi 7000,00 25.05.2016 25.03.2018
181 2018.07.02.765 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr.Ü. Muhammed Enes BAYRAKDAR Kablosuz Bilişsel Ağlarda Verimli Spektrum El Değiştirme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Başarım Değerlendirmesi 1750,00 13.04.2018 13.06.2018
182 2018.07.03.706 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Doç.Dr. Uğur GÜVENÇ Kaos tabanlı yerçekimi arama algoritması ile dinamik ekonomik yük dağıtımı 1750,00 09.03.2018 09.09.2018
183 2017.02.02.572 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Prof.Dr. Necmi Aksoy Karadere Vadisi Florası (Düzce-Bolu ) 22313,10 16.05.2017 16.05.2018
184 1346.STZ.2012-1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr.Serkan SUBAŞI Karma lif ve pzolanların kullanıldığı yüksek performanslı nano beton üretimi 0,00 15.12.2012 15.12.2014
185 110O558 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr.MEHMET AKGÜL Kavak Odunundan Kağıt Hamuru Üretiminde Ön Muamele İşlemlerinin Soda, Kraft Ve Modifikasyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 0,00 01.05.2011 01.05.2013
186 2012.02.02.112 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ Kayacığın (Ostrya carpinifolia Scop.) Türkiye'deki farklı biyoiklim zonlarını temsil eden populasyonlarına ait fidanların bazı morfogenetik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin araştırılması 99845,00 20.06.2012 20.12.2014
187 2016.02.01.505 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Dr.Öğr. Üyesi Özgür Yerli Kent Park ve Sakarya Park Örneklerinde Kullanıcı Memnuniyeti ve Kalite Karşılaştırması 4400,26 30.11.2016 30.11.2017
188 2016.06.06.402 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ethem Toklu Kentsel Katı Atıkların İnce Tanecik Boyutuna Parçalanmasının Deneysel İncelenmesi 7426,00 22.02.2016 22.10.2016
189 2017.06.05.569 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Ethem Toklu KENTSEL KATI ATIKLARIN TERMAL İŞLENMESİNİN ENERJİ OPTİMİZASYONU 14986,00 16.05.2017 16.05.2018
190 2016.07.04.508 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Fuat Kara KESİCİ TAKIMLARA UYGULANAN KRİYOJENİK İŞLEMİN İŞLENEBİLİRLİĞE ETKİSİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU 7500,00 30.11.2016 30.11.2017
191 2017.05.04.533 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Prof.Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA Kesirli integralleri içeren Hardy tipli eşitsizlikler 1500,00 10.04.2017 10.04.2018
192 2018.02.02.758 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm ve Ekogirişimcilik Çerçevelerinde Yığılca Yerel Bal Arısının Değerlendirilmesi 1270,00 13.04.2018 13.10.2018
193 2018.02.01.759 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Dr.Öğr. Üyesi Pınar Gültekin Kırsal Turizmin Çekiciliğinin Arttırılmasında Kırsal Kimliğin Rolü: Düzce Örneği/The Role of Rural Identity for Increasing the Attractiveness of Rural Tourism Example of Düzce 1270,00 13.04.2018 13.10.2018
194 2017.06.05.603 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. İlyas UYGUR Kızılötesi kompozit kürleme fırını tasarım ve imalatı 14985,20 24.10.2017 24.10.2018
195 2015.05.02.383 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aliye Kahyaoğlu Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) Yöntemiyle Farklı Alttaşlar Üzerine Grafen Büyütülmesi 205028,00 09.11.2015 09.05.2019
196 2017.05.04.544 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi FUAT USTA Konformal Ostrowski Tipli İntegral Eşitsizliklerinin Üst Sınırları İçin Yeni Yaklaşım Metodları 1981,20 10.04.2017 10.04.2018
197 2015.05.03.381 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr. Abdulkadir Allı Kontrollü polimerleşme yöntemlerini kullanarak yeni polimerik yağ/yağ asidi graft kopolimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve elektro-optik özelliklerinin incelenmesi 230561,00 09.11.2015 09.11.2018
198 2018.09.10.690 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAK
Görsel İletişim Tasarımı
Dr.Öğr. Üyesi Açelya Betül Gönüllü Konuralp Belgeseli 216929,32 01.03.2018 01.03.2021
199 2017.06.05.566 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Korozyona Dayanıklı Magnezyum İmplantların Geliştirilmesi 7491,00 16.05.2017 16.05.2018
200 2016.05.01.465 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Doç.Dr. Şerife Gülsün Kırankaya Köyceğiz Gölü’ndeki İstilacı Balık Türü Coptodon zillii (Gervais, 1848)’nin Yaşam Döngüsü Özelliklerinin İncelenmesi 7496,90 19.07.2016 19.07.2018
201 2018.06.05.687 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Prof.Dr. Hamit SARUHAN KRİYOJENİK SOĞUTMA VE MİNİMUM MİKTARDA YAĞLAMANIN KESİCİ TAKIM AŞINMASI VE TİTREŞİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 40598,37 01.03.2018 01.09.2019
202 2017.04.03.575 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ Kronik Böbrek Yetmezliğinde Evre, Shear Wave Elastografi ile Fibrozis Skorları, Renal Doppler Resistive İndeksi ve Fibrozis Belirteçlerinin Karşılaştırılması 6593,00 28.06.2017 28.06.2018
203 2017.11.01.557 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜL
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
Dr.Öğr. Üyesi Hülya TORUN Kuraklık Ve Tuzluluk Stresleri Altında Salisilik Asit Ve Kalsiyumun ROS Sinyali Ve Antioksidan Sistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 24988,77 10.04.2017 10.04.2018
204 2017.06.03.538 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Prof. Dr. Ali Öztürk KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI 7500,00 10.04.2017 10.04.2018
205 2018.06.05.675
Prof.Dr. Fehmi ERZİNCANLI LAPAROSKOPİK CERRAHİDE HASTA GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI İÇİN ERTÜRK-ERZİNZANLI TİP TUTUCU GELİŞTİRİLMESİ 11864,00 01.03.2018 01.03.2019
206 2017.05.04.562 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Doç.Dr. İlhame Amirali LİNEER ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN KESİN FARK ŞEMALARI 4242,83 16.05.2017 16.05.2018
207 2018.07.03.707 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Serhat Duman Load Frequency Control using Symbiotic Organisms Search Algorithm in Interconnected Electrical Power Systems 1750,00 09.03.2018 09.09.2018
208 2016.04.03.489 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Prof.Dr. Adnan Özçetin Major depresyonu olan hastalar ve kardeşlerinin çocukluk çağı travması,HPA (hipotalamo-hipofizer-adrenal)ve HPT(hipotalamo-hipofizer-tiroid) aksı açısından kontrol grubu ile karşılaştırılması 3093,00 11.10.2016 11.10.2017
209 2018.10.02.741 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Şahin Danişman Matematik/Fen Bilimleri Eğitimi Laboratuvarının Kurulması ve Öğrenci/Öğretmen Görüşlerine göre Değerlendirilmesi 60283,98 13.04.2018 13.05.2019
210 2018.21.04.779
Dr.Öğr. Üyesi Yunus Biçen Mechanical Fault Diagnosis Using the Frequency Response Analysis in Electrical Machines 1000,00 09.05.2018 09.07.2018
211 2016.01.01.417 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL Melen Havzası İç Sularında ve Ova Kurbağasında (Pelophylax ridibundus) Pestisit Birikimi ve Genotoksik Etkileri 95512,45 22.02.2016 22.02.2018
212 2017.07.02.567 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. İbrahim Yücedağ Metal-Polimer-Yarıiletken yapıların hazırlanması, Elektriksel ve Dielektrik özelliklerinin frekans ve sıcaklığa bağlı incelenmesi 12515,84 16.05.2017 16.05.2018
213 2012.02.03.127 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Cengiz GÜLER Mısır saplarından (Corn Stalks) yonga levha üretim olanaklarının araştırılması 39840,00 07.12.2012 07.06.2015
214 2018.02.03.718 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Ümit Büyüksarı Mikro Boyutlu Örneklerde Meşe Odununun Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Rutubetin Etkisinin Belirlenmesi ve Standart Boyutlu Örneklerle Karşılaştırılması 5149,00 13.04.2018 13.04.2019
215 2017.07.03.589 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Uğur HASIRCI Milli Oyuncak Ar-Ge Proje Pazarı Geliştirilmesi 10000,00 14.08.2017 14.08.2018
216 2015.02.03.373 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Mobilya Endüstrisinde Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi; Batı Karadeniz Bölgesi Örneği 7500,00 09.11.2015 09.11.2017
217 2017.02.03.561 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Mobilya Endüstrisinde İç Müşteri Memnuniyetinin İstanbul İlinde İrdelenmesi 1999,80 16.05.2017 16.05.2018
218 2017.02.03.560 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT Mobilya Endüstrisinde Müşteri Memnuniyet Analizi: İstanbul İli Örneği 1999,80 16.05.2017 16.05.2018
219 2015.04.03.336 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Birgül Öneç Multipl Miyelom Hastalarında Hepsidin, Solubl Transferrin Reseptörü ve GDF15’in Anemiyle İlişkisi 43827,08 06.05.2015 06.05.2017
220 2016.06.01.420 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP Mühendislik Eğitiminde Algoritma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi 2580,00 04.04.2016 04.12.2016
221 2017.06.02.578 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Fatih Aktaş NAD+ bağımlı Chaetomium thermophilum format dehidrogenaz (CtFDH) enziminin aktif-saf olarak düşük maliyetli üretimi için CtFDh geninin Pichia pastoris’de ifade edilmesi 14905,00 28.06.2017 28.06.2018
222 2017.05.03.643 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Prof.Dr. Sefa DURMUŞ Nd-Fe-M Nanopartiküler Mıknatıs Yapımı ve Yapısal Özellikleri 7454,65 25.12.2017 25.12.2018
223 2018.05.04.775 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Doç.Dr. İlhame Amirali Numerical Method For Parameterized Singularly Perturbed Problem Containing Integral Boundary Condition 2750,00 09.05.2018 09.07.2018
224 2017.04.01.606 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Ethem Şahin Obez bireylerde serum Vitamin D ve Perilipin ile Desnutrin düzeylerinin ilişkisi 7480,00 24.10.2017 24.10.2018
225 2017.04.03.587 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Ege GÜLEÇ BALBAY Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Serum Clara Cell Sekretuar Protein-16 (CC-16) Düzeyi 4828,00 14.08.2017 14.08.2018
226 2018.06.04.777 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi İrem DÜZDAR ARGUN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM ASSESSMENT FOR MANUFACTURING 2750,00 09.05.2018 09.07.2018
227 2017.09.01.633 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Online Paylaşım Platformu 14661,00 20.11.2017 20.11.2019
228 2018.10.01.753 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Abdurrahman İlgan Ortaokul ve Lise Öğrenci Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışlarını Yerine Getirme Düzeyleri 1000,00 13.04.2018 13.07.2018
229 2018.06.04.730 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi BARIŞ KANTOĞLU OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PROFİL HAMURUNUN UYGUN BEKLEME SÜRELERİNİN DENEY TASARIMI İLE BELİRLENMESİ 7500,00 13.04.2018 13.04.2019
230 2018.04.02.709 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Hanife Tuba Akçam Overview of congenital cataracts with genetic defect on the occasion of a rare case 2750,00 09.03.2018 09.05.2018
231 2015.10.02.322 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Sedat KARAÇAM Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Problemleri Çözme Süreçlerine İlişkin Kavramsal Anlama Düzeylerinin Üstbilişsel Bilgi ve Beceriler Bazında İncelenmesi 4500,00 06.05.2015 06.05.2016
232 2009.03.06.026
Yrd. Doç. Dr. Filiz EVRAN ACAR Öğretim Elemanlarının Öğretim Süreci Uygulamalarının Geliştirilmesi 69658,14 25.05.2009 25.12.2010
233 2018.10.04.698 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN Öğretmenin Sınıf içi tutum ve davranışlarının yaratıcı düşünme becerileri gelişiminde etkisi (Bildiri ismi) 1000,00 09.03.2018 09.05.2018
234 2018.08.0.3.750 İŞLETME FAKÜLTESİ
Sigortacılık ve Sosyal Güvenli
Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Örgüt tipi ve iç girişimcilik eğilimi işe tutkunluk davranışını etkiler mi? 1000,00 13.04.2018 13.06.2018
235 2017.07.01.598 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisl
Prof.Dr. Mehmet Budakçı ÖZEL ÜRETİM LİF LEVHALAR ÜZERİNE UYGULANAN YÜZEY KAPLAMA MALZEMELERİNİN YAPIŞMA DİRENCİNİN BELİRLENMESİ 7497,50 24.10.2017 24.10.2018
236 2018.07.04.720 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Suat SARIDEMİR Pamuk Yağı Metil Esteri ve Enjektör Basıncının Motor Performansı, Titreşimi ve Gürültüsüne Olan Etkilerinin İncelenmesi 5970,80 13.04.2018 13.04.2019
237 2017.02.03.552 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN PARAFİN İLE MUAMELE EDİLMİŞ DİŞBUDAK ODUNLARININ FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERMAL MUAMELENİN ETKİSİ 11490,95 10.04.2017 10.04.2018
238 2017.07.04.644 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Serkan APAY Paslanmaz Çeliklerin Lazer Nokta Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi 7462,25 25.12.2017 25.12.2018
239 2017.07.02.621 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. İbrahim Yücedağ PEDOT:PSS Kapı Elektrotlu Organik Alan Etkili Transistörlerde Kapı Yalıtkanının Transistör Parametreleri Üzerine Etkileri 14925,51 20.11.2017 20.05.2019
240 2017.07.06.661 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Polimer Mühendisliği
Doç.Dr. Dilek NARTOP Pestisit Tayinine Yönelik Yeni Polimerik Nanokürelerin Hazırlanması 59911,75 25.12.2017 25.12.2018
241 2018.02.01.738 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Prof.Dr. osman uzun Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretiminin Ulusal Düzeyde Değerlendirilmesi 22250,00 13.04.2018 13.04.2019
242 2017.07.04.647 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Turgay KIVAK PH 13.8 Mo Çeliğinin Tornalanmasında MQL Sisteminde Kullanılan Bitkisel Esaslı Kesme Yağına Çok Duvarlı Karbon Nanotüp İlavesinin İşleme Çıktıları Üzerindeki Etkisi 7475,60 25.12.2017 25.12.2018
243 2017.05.01.638 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Deniz YAĞLIOĞLU Pişirilmeye Hazır Tava kapağı Üzerine Dizilmiş Dondurulmuş Balık 15000,00 20.11.2017 20.11.2018
244 2018.04.02.686 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Alper BAŞBUĞ Plasental mikrobiyomda TLR2, TLR4, TLR7 gen ekspresyon düzeylerinin gebelik hastalıkları ve fetal sonuçlarla ilişkisi 22801,50 01.03.2018 01.03.2020
245 2017.06.01.573 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Sinan TOKLU PLC VE SENSÖR KULLANARAK ÜRETİLEN PARÇALARIN KALİTE ARTIŞINI VE TAKİBİNİ UZAKTAN SAĞLAMAK 8447,00 16.05.2017 16.05.2018
246 2015.04.03.309 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Elif Nisa Ünlü Plevra tabanlı kitlelerde shear wave elastografi ve difüzyon MRG bulgularının histopatolojik bulgular ile korelasyonu 254959,12 27.03.2015 27.03.2018
247 2016.05.02.403 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Polimer arayüzey kullanılarak hazırlanan Au/P3HT:F4-TCNQ/n-Si Schottky bariyer diyotun frekansa bağlı elektrik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi 7490,00 22.02.2016 22.02.2017
248 2018.07.05.764 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Prof.Dr. YILMAZ KOÇAK Predicting the Compressive Strength of Concrete Containing Zeolite under the Effect of H2SO4 by ANFIS 750,00 13.04.2018 13.07.2018
249 111S218 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr.KÜRŞAT OĞUZ YAYKAŞLI Proinflamatuar Adipokinlerin Romatoidartritte Rol Alan Agrekanaz Enzimlerinin İfade Düzeyine Etkisi 0,00 15.12.2011 15.12.2013
250 2018.11.04.716 DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Doğa Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Serpil UĞRAŞ PROPOLİS EKSTRAKTLARININ ŞURUPLARDA KORUYUCU OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 18400,00 13.04.2018 13.04.2019
251 2018.10.02.685 EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Doç.Dr. Hasan Kağan Keskin Prozodik Okuma ve Göz hareketleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 8220,00 01.03.2018 01.03.2019
252 2017.05.08.529 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Tarih Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Pınar Pınarcik Prusias Ad Hypium’dan Konuralp’e Düzce’nin Kültürel Mirası 3350,00 20.02.2017 20.08.2018
253 2016.04.02.440 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Kuddusi Teberik PSÖDOFAKİK VİTREUS HEMORAJİSİ OLAN HASTALARA YAPILAN VİTREKTOMİ SONRASI GÖZ İÇİ BASINCININ DEĞERLENDİRİLMESİ 300000,00 04.04.2016 04.04.2019
254 2015.04.03.370 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Birgül Öneç Psödotrombositopeni tanısında trombosit fonksiyon testlerinin katkısı 105235,00 07.09.2015 07.09.2017
255 2017.04.03.532 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Feruza TURAN SÖNMEZ Pulmoner Tromboemboli Vakalarında Akciğer Ultrasonu ve Vena Kava İnferior Çapı Ölçümünün Diagnostik Değeri 204213,11 20.02.2017 20.08.2019
256 2018.07.01.682 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisl
Dr.Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU Radyo Frekans Vakum (RF/V)Yöntemi ile Ahşap Kurutulması için Sistem Tasarımı ve Üretimi 23948,00 01.03.2018 01.03.2019
257 2018.04.02.739 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu Rapamisin’in iskemik hasar ve apoptotik değişiklikler üzerine etkilerinin rat testis torsiyonunda araştırılması 24858,00 13.04.2018 13.04.2019
258 2018.4.2.666 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN RATLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN UZUN KEMİK KIRIKLARINDA KAPALI REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYON SONRASI TRANEKSAMİK ASİTİN KIRIK İYİLEŞMESİNE ETKİSİ 1891,68 01.03.2018 01.03.2019
259 2017.16.02.654 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ülkü Akça Üşenti Rehber Öğretmenlerin Danışmanlık Tedbirleri Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Düzce İli Örneği 2701,38 25.12.2017 25.12.2018
260 2018.08.03.751 İŞLETME FAKÜLTESİ
Sigortacılık ve Sosyal Güvenli
Doç.Dr. ÖZNUR BOZKURT Relationship Between Ecological Anxiety and Environmental Sensitivity in Entrepreneurial Activities 2750,00 13.04.2018 13.07.2018
261 2018.05.06.729 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Sosyoloji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Metin KILIÇ Roman Vatandaşların Gündelik Yaşam Pratikleri ve Sosyo-Kültürel Uyum Süreçleri: Düzce Örneği 500,00 13.04.2018 13.04.2019
262 2016.06.03.436 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Emin YILDIRIZ RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN 1000 W'LIK EKSENEL ALANLI AKI ANAHTARLAMALI GENERATÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ 24983,20 04.04.2016 04.04.2017
263 2016.07.03.518 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi M.Kenan DÖŞOĞLU Rüzgar ve Güneş Enerji Sisteminden oluşan Hibrit Sistemde Düşük Gerilim İyileştirme Tekniğinin Modellenmesi ve Analizi 64366,18 30.11.2016 30.11.2018
264 2017.06.03.539 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Prof. Dr. Ali Öztürk RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK SANTRALLERİNDE KISA DÖNEM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELLERİN ÜRETİLMESİ 7500,00 10.04.2017 10.04.2018
265 2015.16.01.311 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Doç.Dr. Ayla Keçeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin CPR’a ilişkin Psikomotor Becerilerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi 199402,00 27.03.2015 27.03.2018
266 2015.16.01.315 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Demiray Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Psikomotor Beceri Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 20112,00 27.03.2015 27.03.2018
267 2017.04.03.583 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Tansu Sav Sarkoidozlu hastalarda Fgf-23 ve alfa-klotho düzeylerinin değerlendirilmesi 7325,00 14.08.2017 14.08.2018
268 2018.07.06.708 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Polimer Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Sezen Sivrikaya Selective Determination of Cr(VI) by a Novel FI-SPE-FAAS Method Using Tris(2-aminoethyl)amine-Functionalized Modified Silica Gel 1750,00 09.03.2018 09.07.2018
269 2017.04.03.542 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nevin İnce Sepsis Hastalarında Eser Elementlerin Araştırılması 11328,00 10.04.2017 10.04.2018
270 2017.04.03.622 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Feruza TURAN SÖNMEZ Sepsisli Hastalarda Endokrin Bozucu Madde Düzeylerinin Araştırılması 24921,60 20.11.2017 20.11.2018
271 2018.05.03.674 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr. Abdulkadir Allı Seryum İyon Başlatıcı Kullanarak Blok Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu 6000,00 01.03.2018 01.09.2019
272 2017.15.01.641 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Erkan Taşkıran SEYAHAT ACENTALARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN İŞ STRES DÜZEYLERİNİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA 3750,00 25.12.2017 25.12.2018
273 2017.07.04.662 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Fuat Kara Sığ ve Derin Kriyojenik İşlemin Sleipner Soğuk İş Takım Çeliğinin Mekanik Özellikleri ve Aşınma Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması 84780,24 25.12.2017 25.12.2020
274 2017.08.04.520 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç.Dr. Zafer AKBAŞ Siber Terörizmin Evrilişi ve Uluslararası Boyutu: Türkiye Üzerine Etkileri 2770,00 20.02.2017 20.02.2018
275 2017.05.04.549 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Doç.Dr. İlhame Amirali Singüler Pertürbe Özellikli Problemlerin Nümerik Çözümleri 4243,80 10.04.2017 10.04.2018
276 2018.01.01.715 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK
Rektörlük
Ögr.Gör. Dr. Tuna Demirci SLYMARİN ETKEN MADDE EKSTRAKSİYONU PROSESİ OPTİMİZASYONU 18200,00 13.04.2018 13.04.2019
277 2017.04.03.664 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emin Özlü Solar Lentigolu Hastalarda Fraksiyonel 532 nanometre Q-Anahtarlı Nd:YAG Lazer Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 189363,00 25.12.2017 25.01.2019
278 2018.10.01.754 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar Sosyal Bilgiler Öğretim Programının 21. yy Becerilerine Göre İncelenmesi 1000,00 13.04.2018 13.06.2018
279 2018.16.02.677 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Çetin Yılmaz SOSYAL İNCELEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN İNCELENMESİ: DÜZCE ve SAKARYA ÖRNEĞİ 2236,80 01.03.2018 01.03.2019
280 2017.04.02.580 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Mehmet Gamsızkan Sporadik ve ailesel nörofibroma, malign periferik sinir kılıfı tümörlerindeki BRAF ve TERT genetik mutasyon sıklığının araştırılması ve klinikopatolojik öneminin değerlendirilmesi 22931,90 28.06.2017 28.06.2018
281 2017.04.01.663 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN STERİLİZASYON SÜREÇ YÖNETİMİ VE KARAR DESTEK SİSTEMİ 123300,00 25.12.2017 25.12.2019
282 2018.06.05.737 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Doç.Dr. Hüsnü Gerengi Sülfat İyonlarının Donatı Korozyonuna Etkisinin Araştırlması 20000,00 13.04.2018 13.04.2019
283 2017.07.04.593 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Doç.Dr. Turgay KIVAK SÜRDÜRÜLEBİLİR İMALAT İÇİN INCONEL X-750 SÜPER ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE YENİLİKÇİ SOĞUTMA/YAĞLAMA TEKNİKLERİNİN İŞLEME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 96578,94 14.08.2017 14.02.2019
284 111O507 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr.BİLAL ÇETİN Şimşirin (Buxus Sempervirens) Çeşitli Tohum Özelliklerinin Araştırılması 0,00 01.11.2011 01.05.2013
285 2017.09.01.631 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Prof.Dr. Emine Yıldız DOYRAN Tansiyon Ayarlama Sistemi 14661,00 20.11.2017 20.11.2019
286 2018.09.04.745 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAK
Mimarlık Bölümü
Doç.Dr. HAKAN ARSLAN Tarımsal, Endüstriyel Atık Katkılı ve Poliüretan Dolgulu Panel 9941,50 13.04.2018 13.04.2020
287 2017.04.02.545 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi ERDEM DEĞİRMENCİ TAVŞANLARDA HÜCRESİZ MATRIKS SKAFOLD İLE TEDAVİ EDİLEN OSTEOKONDRAL LEZYONLARDA TRANEKSAMİK ASİDİN İYİLEŞMEYE ETKİSİ 2879,20 10.04.2017 10.04.2018
288 2018.4.2.667 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi yalcin turhan Tavşanlarda Oluşturulan Erken Osteoartrit Modelinde Nigella Sativa Yağının Tedavideki Etkisi 6002,80 01.03.2018 01.03.2019
289 2018.22.01.722 CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Makine Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK TEMPERLEME KADEMELERİNİN AISI 4140 VE AISI 4340 ÇELİKLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 5988,50 13.04.2018 13.04.2019
290 2017.06.06.564 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mekatronik Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Gürcan SAMTAŞ TEMPERLENMİŞ VE KRİYOJENİK ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ ALÜMİNYUM 5754 ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHI TEKNİĞİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU 7250,00 16.05.2017 16.05.2018
291 2017.07.01.522 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Pelit Termo-Mekanik Yoğunlaştırılmış Ahşap Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Su İtici Maddelerin Etkisi 7408,00 20.02.2017 20.02.2018
292 2017.07.05.524 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Ahmet BEYCİOĞLU Termoset Reçine Matrisli CTP'lerde İnorganik Yapıdaki Bileşiklerin Alev Geciktirici Olarak Kullanımı 7461,44 20.02.2017 20.02.2018
293 2016.05.03.468 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr. Abdulkadir Allı Tersinir katılma-ayrışma zincir transfer polimerizasyonu yöntemiyle polimerik linoleik asit graft kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu 7500,00 19.07.2016 19.01.2018
294 2017.07.06.553 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Polimer Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi ALPARSLAN ATAHAN TETRASEN VE PENTASEN DİMERLERİ İÇEREN 9-FENİLKARBAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ, FOTOVOLTAİK CİHAZ VE ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR UYGULAMALARI 19936,11 10.04.2017 10.04.2018
295 2018.16.01.701 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Tuğçe Türten Kaymaz The Relationship Between Caregiver Burden and Life Satisfaction of Caregivers of Elderly Individuals 2750,00 09.03.2018 09.05.2018
296 2018.02.02.761 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Murat SARGINCI The Role of Forests on Global Climate Change 1750,00 13.04.2018 13.06.2018
297 2018.24.03.713 GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Kaynak Teknolojisi Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Bekir Çevik TIG Kaynağı ile Birleştirilen 7075 Alüminyum Alaşımının Kaynak Bölgesinin İncelenmesi 1750,00 09.03.2018 09.05.2018
298 2017.16.01.619
Dr.Öğr. Üyesi sevda arslan Tip 1 Diyabetli Adelosanlarda Web Tabanlı Egzersiz Eğitiminin Diyabet Yönetim Becerisi ve Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi 7500,00 20.11.2017 20.11.2018
299 2017.16.01.605 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Aysel Karaca Topluma Liderlik Yapan Meslek Gruplarını Ruhsal Hastalıklara Bakış Açısı: Düzce Örneği 7260,00 24.10.2017 24.10.2018
300 2015.04.02.362 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTALARDA KRİYOTERAPİNİN PEROPERATİF KANAMA VE KAN DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 119772,00 13.07.2015 13.07.2017
301 2015.02.03.326 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Doç.Dr. Süleyman Korkut Tutkal türünün Isıl işlem uygulanmış ladin ve kayından üretilen masif panelin bazı özelliklerine etkisi 24971,15 06.05.2015 06.05.2016
302 2014.02.03.231
Dr.Öğr. Üyesi HASAN ÖZDEMİR Türk Fındığı (Corylus colurna L. ) ağacının odun ve kabuklarının kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi ve çeşitli ekstraksiyon metodları ile kabuklarından elde edilen tanenin değerlendirilmesi. 4993,92 23.05.2014 23.05.2015
303 2018.10.01.755 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Filiz ACAR Twitter'da Türk Eğitim Sistemi Hakkında Paylaşımlar 1000,00 13.04.2018 13.06.2018
304 2018.06.05.725 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi NURİ ŞEN Ultra yüksek mukavemetli sac metal malzemelerin kare derin çekilmesinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi 6000,00 13.04.2018 13.04.2019
305 109Y419 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr.HALDUN MÜDERRİSOĞLU Uludağ Milli Parkı'nda Rekreasyonel Aktivitelerin Bitki Örtü, Ölü-örtü ve Toprak Yapısına Etkilerinin Değerlendirilmesi 0,00 15.04.2010 15.04.2013
306 2016.08.05.437 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel FAİZ Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Tercihinde ve Üniversiteye Uyum Sürecinde Web Sitelerinin ve Sosyal Ağların Rolü 64007,00 04.04.2016 04.04.2018
307 2018.08.05.752 İŞLETME FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Emel FAİZ ULUSLARARASI SEKTÖREL FUARLARIN KATKISI: LOJİSTİK FUARI ÖRNEĞİ 2748,00 13.04.2018 13.07.2018
308 2018.25.05.767 GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü
Doç.Dr. YELİZ BAŞ Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu 1750,00 13.04.2018 13.06.2018
309 2018.05.05.734 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Eebiyatı Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi sibel bayram ULUSLARARASI TÜRK DİL ÇALIŞTAYI 14800,00 13.04.2018 13.04.2019
310 2017.06.03.534 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Prof. Dr. Nedim TUTKUN Üreten tüketicili konutlar ve ofisler için minimum işletme maliyeti sağlayan yazılım geliştirilmesi 2500,00 10.04.2017 10.04.2018
311 2015.04.01.384 TIP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi MERVE ALPAY Valosin ekspresyonunun osteosarkoma metastazlarında NFkB epigenetik inaktivasyondaki rolü 114000,00 09.11.2015 09.11.2017
312 2013.04.02.163 TIP FAKÜLTESİ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Soner Duru Valproik asit ve nöral tüp defekti: Apopitozis üzerine etkilerinin araştırılması 32942,00 06.06.2013 06.06.2015
313 2017.07.02.574 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Ali Çalhan Vücut Alan Ağı Kontrollü Tekerlekli Sandalye için Enerji Hasadı Uygulaması 25453,37 16.05.2017 16.05.2019
314 2014.02.03.232
Dr.Öğr. Üyesi HASAN ÖZDEMİR Yabani Kiraz (Prunus avium L.) ağacının odun ve kabuklarının kimyasal karakterizasyonu ile kabuklarından tanen eldesi ve tanenin sanayide kullanımı 4988,69 23.05.2014 23.05.2015
315 2016.02.02.413 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL Yangının, Düzce İli Yapraklı Ormanlık Alanlarında, Vejetasyon ve Toprak Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması: 2 Eylül 2015 Tarihli Hasanlar Orman Yangını Örneği 24957,40 22.02.2016 22.02.2017
316 2017.07.05.626 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç.Dr. MEHMET EMİROĞLU Yapı Taşları ve Beton Malzemeleri için Sıvı Nitrojen ile Hızlı Donma Çözülme Test Metodu 15000,00 20.11.2017 20.11.2019
317 2016.02.03.494 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Endüstri Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Halil İbrahim ŞAHİN Yapraklı Ağaçlardan Üretilen Masif Panel Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerine Taslak Kesiş Yönünün Etkisi 7486,45 11.10.2016 11.10.2018
318 2017.10.04.604 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN Yaratıcı düşünme ve yaratıcı kişilik özellikleri: Satranç oyuncuları üzerinde bir inceleme 3116,00 24.10.2017 24.10.2018
319 2016.09.04.404 SANAT, TASARIM ve MİMARLIK FAK
Mimarlık Bölümü
Doç.Dr. HAKAN ARSLAN Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yöntemi İle Kompozit Cephe Panelleri İçin Çevresel Sürdürülebilirlik Modeli Oluşturulması 13180,00 22.02.2016 22.04.2018
320 109Y327 ORMAN FAKÜLTESİ
Peyzaj Mimarlığı
Doç. Dr.HALDUN MÜDERRİSOĞLU Yedigöller Milli Parkı'nın Rekreasyonel Olanak Dağılımı Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması 0,00 15.04.2011 15.04.2013
321 110T884 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Yrd. Doç. Dr.ABDULKADİR ALLI Yeni Amfifilik Biyobozunur Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 0,00 01.04.2011 01.04.2014
322 2017.05.03.600 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ersin ORHAN Yeni Aren Rutenyum Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları 7500,00 24.10.2017 24.10.2018
323 2018.06.02.688 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Fatih Aktaş Yeni bir L-Aminoasit Oksidaz enziminin üretimi 48324,83 01.03.2018 01.03.2020
324 2018.05.03.680 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Ersin ORHAN Yeni Floresans Organik Bileşiklerin Sentezi ve Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Kullanımının Araştırılması 18750,00 01.03.2018 01.03.2019
325 2018.05.03.681 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Doç.Dr. Abdulkadir Allı Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve OFET Uygulamaları 18750,00 01.03.2018 01.03.2019
326 2017.06.03.592 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Elektrik-Elektronik Mühendisli
Dr.Öğr. Üyesi Musa ÇADIRCI Yeni nesil güneş pilleri için yenilikçi nanomalzeme geliştirme 53943,77 14.08.2017 14.12.2018
327 2017.06.05.653 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi NURİ ŞEN Yeni nesil yüksek mukavemetli saç malzemelerin şekillendirilmesinde geri esneme davranışının incelenmesi. 7500,00 25.12.2017 25.12.2018
328 2017.05.04.528 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Dr. Yavuz Selim BALKAN Yeni Uzay-formlar ve Bazı Uygulamaları 2671,55 20.02.2017 20.02.2020
329 2017.16.01.563
Dr.Öğr. Üyesi sevda arslan Yenidoğanlara Uygulanan İki Farklı Banyo Yönteminin Bilirubin Düzeyine Etkisi 7000,00 16.05.2017 16.05.2018
330 112O253 ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği
Yrd. Doç. Dr.İDRİS DURUSOY Yerel Düzeyde Orman Yönetiminin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi Ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi 0,00 15.10.2012 15.10.2015
331 2018.11.04.735 ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Güngör Yerli ve Yabancı Arpa Genotiplerinin Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi 19092,12 13.04.2018 13.04.2019
332 2017.15.01.595 AKÇAKOCA TURİZM İŞLETME VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Turizm İşletme ve Otelcilik Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi SÜLEYMAN AĞRAŞ Yetenek Yönetimi Faaliyetlerinin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğüne Etkileri: Düzce ve Sakarya İllerindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma 3000,00 24.10.2017 24.10.2018
333 2017.05.01.531 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi meral kekecoglu Yığılca Bal Arısı Ekotipinin Bazı Davranış, Koloni Gelişimi ve Verim Özellikleri Bakımından Islah ve Seleksiyonu 128723,00 20.02.2017 20.02.2020
334 2015.04.03.382 TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Türkay Akbaş Yoğun Bakımda Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarında Avaps Modu İle Standart Basınç Destek Modunun Karşılaştırılması 229061,40 09.11.2015 09.04.2018
335 2016.08.01.460 İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme Bölümü
Prof.Dr. Mehmet Selami YILDIZ Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışları ve Toplam Kalite Yönetimi İişkisi : Düzce İli Örnegi 2744,00 19.07.2016 19.07.2017
336 2016.07.04.496 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İmalat Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi Serkan APAY Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Çok Pasolu Kaynağın Mekanik ve Mikro Yapı Özelliklerine Etkisi 7493,80 11.10.2016 11.10.2017
337 2018.08.03.689 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Bölümü
Doç.Dr. Ayla Keçeci Yüksek Öğretim Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemine Entegre Kalite Yönetim Sistemi Modeli Önerisi 154000,00 01.03.2018 01.04.2019
338 1285.STZ.2012-1 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr.Serkan SUBAŞI Yüksek performanslı çimento bağlayıcılıodun lifli levha üretimi 0,00 01.12.2012 01.12.2014
339 2016.06.05.457 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Dr.Öğr. Üyesi NURİ ŞEN Yüksek ve Ultra Yüksek Mukavemetli Yeni Nesil Çeliklerin Şekillendirilebilirlik Kabiliyetlerinin Geliştirilmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar 186928,92 25.05.2016 25.05.2019
340 2017.05.02.623 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Bölümü
Doç.Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN Yüksek Verimli Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilmesi 24957,60 20.11.2017 20.11.2018
341 2018.10.04.699 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Fidan Özbey Zihinsel Engelli Bireylere Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Kazandırılması Amacıyla Uygulanan Bir Programın Sosyal Geçerliliğinin İncelenmesi 1750,00 09.03.2018 09.05.2018
342 2017.10.04.615 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Özel Eğitim Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi Feyzullah ŞAHİN Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi 5176,00 24.10.2017 24.10.2018
343 2016.05.03.517 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Kimya Bölümü
Dr.Öğr. Üyesi MECİT AKSU ZnO/çitosan hibrit nano geçirgen mikroküreciklerin ultrasonik fabrikasyonu 24899,00 30.11.2016 30.11.2017
344 2017.10.01.547 EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. SÜLEYMAN GÖKSOY ZÜMRE TEMELLİ ÖĞRETMEN İŞBİRLİĞİ PROJESİ 3500,00 10.04.2017 10.04.2018