Haberler/DuyurularTümü

2018 YILI SON İHTİYAÇ TALEPLERİ 30 KASIM 2018
26.10.2018 tarih ve 2018/189 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi ve DÜBAP Destekleme Esas ve Usullerine geçici madde eklenmiştir.
2018 YILI SON İHTİYAÇ TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU
BAP PROJELERİ KONGRE ÖDEMELERİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR
2017 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ
Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları 4. - 5. - 6. maddeleri ve ek-2 formu Üniversitemiz Senato’su tarafından 20.12.2017 tarihinde 2017/243 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir.
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’su tarafından 20.12.2017 tarihinde 2017/244 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir.
20.12.2017 tarih ve 2017/242 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir.
20.12.2017 tarih ve 2017/241 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 1. - 3. - 9. - 11. - 13. - 19. - 20. ve 21. maddeleri değişmiştir.
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik değişikliği 26 Kasım 2016 tarih ve 2900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
AB Horizon 2020 Çerçeve Programı
Sonuç Raporu Örneği
Koordinatörlüğümüze yapılacak tüm başvuruların (ihtiyaç bildirme, dilekçeler, ara raporlar, sonuç raporları vs.) öncelikle DÜBAP otomasyonu üzerinden yapılması gerelmektedir. Daha sonra yapılan başvuruların çıktıları alınarak ıslak imzalı olarak Koordinatörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.
DÜBAP web sayfamız görüşleriniz doğrultusunda yenilenmiştir.

İhale DuyurularıTümü

Mevcut Satın Alma Bulunmamaktadır.