HABERLER

Resim Haber Başlığı Tarih
2018 YILI SON İHTİYAÇ TALEPLERİ 30 KASIM 2018 28.11.2018 13:29:00
26.10.2018 tarih ve 2018/189 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi ve DÜBAP Destekleme Esas ve Usullerine geçici madde eklenmiştir. 14.11.2018 09:30:00
2018 YILI SON İHTİYAÇ TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU 05.11.2018 12:42:00
BAP PROJELERİ KONGRE ÖDEMELERİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR 12.10.2018 11:34:00
2017 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ 12.03.2018 15:18:00
Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları 4. - 5. - 6. maddeleri ve ek-2 formu Üniversitemiz Senato’su tarafından 20.12.2017 tarihinde 2017/243 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir. 09.01.2018 09:50:00
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’su tarafından 20.12.2017 tarihinde 2017/244 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir. 09.01.2018 09:44:00
20.12.2017 tarih ve 2017/242 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir. 09.01.2018 09:32:00
20.12.2017 tarih ve 2017/241 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 1. - 3. - 9. - 11. - 13. - 19. - 20. ve 21. maddeleri değişmiştir. 09.01.2018 09:19:00
2017 YILI SON İHTİYAÇ TALEPLERİ HAKKINDA DUYURU 09.01.2018 08:48:00
12.10.2017 tarih ve 2017/215 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 9. - 13 ve 22. maddeleri değişmiştir. 09.01.2018 09:28:00
18.05.2017 tarih ve 2017/113 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri "l" bendi değiştirilerek yürürlüğe girmiştir. 17.10.2017 09:36:00
KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 12.10.2018 11:34:00
2016 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ 17.10.2017 09:20:00
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’sunun 09.02.2017 tarihi ve 2017/46 sayılı kararı ile değiştirilerek yürürlüğe girmiştir. 17.10.2017 09:21:00
 1 2 3