HABERLER

Resim Haber Başlığı Tarih
18.05.2017 tarih ve 2017/113 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri "l" bendi değiştirilerek yürürlüğe girmiştir. 30.05.2017 15:08:00
KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 17.05.2017 15:14:00
2016 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ 15.03.2017 15:50:00
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’sunun 09.02.2017 tarihi ve 2017/46 sayılı kararı ile değiştirilerek yürürlüğe girmiştir. 24.02.2017 09:09:00
12.01.2017 tarih ve 2017/10 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir. 27.01.2017 17:16:00
09.12.2016 tarih ve 2016/174 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 2. – 3. maddesinin 3. 7. 8. ve 9.bendleri - 4. – 5. maddesinin 4. ve 9.bendleri – 17. – 19. – 20. maddesinin 1.bendi – 23. – 38. - ve 39. maddeleri değişmiştir. 06.01.2017 11:15:00
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik değişikliği 26 Kasım 2016 tarih ve 2900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02.12.2016 08:40:00
2015 YILI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLLERİNİ ALACAK AKADEMİK PERSONELLERİMİZİN LİSTESİ DÜZELTİLMİŞTİR. 02.12.2016 08:35:00
29.12.2015 tarih ve 2015/176 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 9. - 12. - 13. – 14. ve 22. maddeleri değişmiştir. 06.01.2017 10:41:00
29.12.2015 tarih ve 2015/176 sayılı SENATO Kararı ile 2016 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir. 06.01.2017 10:42:00
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’su tarafından 29.12.2015 tarihinde değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir. 24.02.2017 08:37:00
Proje Kitapçığı 31.08.2015 00:38:00
MAYIS 2015 PROJE ÇAĞRISI 09.06.2015 15:48:00
27.01.2015 tarih ve 2015/22 sayılı SENATO Kararı ile 2015 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir. 02.12.2016 08:36:00
22.09.2014 tarih ve 2014/175 sayılı SENATO Kararı ile 2014 DÜBAP Destekleme Yönergesi ve 2014 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri değişmiştir. 22.05.2015 09:34:00
 1 2