İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22 4 Kalem Kit Alımı 28.02.2018
(0380) 542 12 22 57 kalem sarf malzeme alımı 02.03.2018
(0380) 542 12 22 7 kalem demirbaş mlazeme alımı 02.03.2018
(0380) 542 12 22 5 kalem demirbaş malzeme alımı 02.03.2018
(0380) 542 12 22 Toner ve Fotokopi Kağıdı Alımı 02.03.2018
(0380) 542 12 22 İvme Ölçer Kablosu (5 m, 4533-B ile birlikte) 28.02.2018
(0380) 542 12 22 Motor ve dinamometre arasına tork sensörü montajı 28.02.2018
(0380) 542 12 22 15 Kalem Malzeme Alımı 05.03.2018
(0380) 542 12 22 PH 13-8 Mo Paslanmaz Çeliği 28.02.2018
(0380) 542 12 22 Bilirubin Ölçüm Kiti Alımı 28.02.2018