İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22 3 Kalem Sarf Malzeme Alımı 27.07.2017
(0380) 542 12 22 Inverter Sistemi alımı 27.07.2017
(0380) 542 12 22 Ultrasonik Mesafe Sensörü Alımı 27.07.2017
(0380) 542 12 22 LTS25NP Akım Sensörü alımı 27.07.2017
(0380) 542 12 22 LV-25P Gerilim Sensörü Alımı 27.07.2017
(0380) 542 12 22 Akü Şarj Aleti Alımı 27.07.2017
(0380) 542 12 22 6 Kalem Sarf Malzeme Alımı 02.08.2017
(0380) 542 12 22 19 Kalem Sarf Malzeme ve Hizmet Alımı 03.08.2017
(0380) 542 12 22 4 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı 31.07.2017