İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22 4 kalem sarf malzeme alımı (IL-6,TNF-a,Neopterin,YKL-40) 28.06.2017
(0380) 542 12 22 5 Kalem Sarf Malzeme Alımı 28.06.2017
(0380) 542 12 22 Tris(hydroxymethyl)aminomethane ACS reagent,sodyum nitrit extra pure Ph 28.06.2017