İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22 18 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı 23.11.2017
(0380) 542 12 22 Metal sac plaka ve lazer kesimi 24.11.2017
(0380) 542 12 22 Uydu Görüntüsü Alımı 24.11.2017
(0380) 542 12 22 Yazılım Alımı 24.11.2017
(0380) 542 12 22 5 kalem sarf malzeme alımı 28.11.2017
(0380) 542 12 22 Bilgisayar ve Kontaktör Alımı 27.11.2017