İHALE DUYURULARI
Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu
 ve
İhtiyaç Listesi
Teknik
Şartname
Son Teklif Tarihi

(0380) 542 12 22 6 Kalem Malzeme 27.03.2017
(0380) 542 12 22 7 Kalem Malzeme 27.03.2017
(0380) 542 12 22 8 kalem malazeme alımı 27.03.2017
(0380) 542 12 22 9 Kalem Malzeme Alımı 31.03.2017
(0380) 542 12 22 25 Kalem Sarf Malzeme Alımı 31.03.2017
  ©Copyright 2017