İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22 Hassas terazi ve Etüv Alımı 28.05.2018
(0380) 542 12 22 Deney örneklerinin hazırlanması hizmeti alımı 30.05.2018
(0380) 542 12 22 5x HOT FIREPol Eva Green qPCR mix Plus 28.05.2018
(0380) 542 12 22 23 Kalem sarf malzeme alımı 28.05.2018
(0380) 542 12 22 39 Kalem sarf malzeme alımı 29.05.2018
(0380) 542 12 22 10 kalem sarf malzeme alımı 30.05.2018
(0380) 542 12 22 Buhar jeneratörlü, PLS kontrollü ısıl işlem fırını 25.05.2018
(0380) 542 12 22 CNC router makinesi alımı 25.05.2018
(0380) 542 12 22 PVC Kenar Bantlama Makinesi 25.05.2018
(0380) 542 12 22 3 kalem kit alımı 28.05.2018