İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 542 12 22 18 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı 03.10.2017
(0380) 542 12 22 Yük hücresi temini alımı 29.09.2017
(0380) 542 12 22 IGBT Sürücü Kartı 10X20 Alımı 27.09.2017
(0380) 542 12 22 2 kalem sarf malzeme alımı 27.09.2017
(0380) 542 12 22 Arazi Araçı Kiralama Hizmeti Alımı 27.09.2017
(0380) 542 12 22 9 Kalem Malzeme Alımı 28.09.2017
(0380) 542 12 22 4 Kalem Sarf Malzeme Alımı 29.09.2017
(0380) 542 12 22 Inconel X-750 süper alaşım malzemesi (15x200x1219 mm) Alımı 29.09.2017
(0380) 542 12 22 7 Kalem Sarf Malzeme Alımı 29.09.2017
(0380) 542 12 22 65 Kalem Sarf Malzeme Alımı 29.09.2017
(0380) 542 12 22 11 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı 29.09.2017
(0380) 542 12 22 9 Kalem Sarf Malzeme Alımı 03.10.2017
(0380) 542 12 22 5 Kalem Demirbaş Sarf Malzeme Alımı 03.10.2017