İHALE DUYURULARI

Bu ilanlar bilgi amaçlıdır, resmi nitelik taşımaz. Lütfen isteği yapan birimden bilgi alınız.
Fiyat opsiyonu en az 30 gün olmalıdır.
Teknik şartnameler onaylanmalı ve cevaplar madde sıra numarasına göre verilmelidir.
İletişim İhtiyacın Adı Teklif Mektubu ve İhtiyaç Listesi Teknik Şartname Son Teklif Tarihi
(0380) 5421222 16 kalem sarf malzeme alımı 27.06.2019
(0380) 542 12 22 3-chloropropyl-functionalized silica gel 10 g 28.06.2019
(0380) 542 12 22 Sıvı azot (150 kg) 03.07.2019