Haberler/DuyurularTümü

2019 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ
27.12.2019 tarih ve 2019/209 sayılı SENATO Kararı ile 2020 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir.
2018 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ
Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları 6. maddesinin 2. bendi Üniversitemiz Senato’su tarafından 17.01.2019 tarihinde 2019/25 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir.
17.01.2019 tarih ve 2019/25 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 9. maddesinin 5. bendi değişmiştir.
17.01.2019 tarih ve 2019/25 sayılı SENATO Kararı ile 2019 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir.
26.10.2018 tarih ve 2018/189 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi ve DÜBAP Destekleme Esas ve Usullerine geçici madde eklenmiştir.
BAP PROJELERİ KONGRE ÖDEMELERİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’su tarafından 20.12.2017 tarihinde 2017/244 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir.
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik değişikliği 26 Kasım 2016 tarih ve 2900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
AB Horizon 2020 Çerçeve Programı
Sonuç Raporu Örneği
Koordinatörlüğümüze yapılacak tüm başvuruların (ihtiyaç bildirme, dilekçeler, ara raporlar, sonuç raporları vs.) öncelikle DÜBAP otomasyonu üzerinden yapılması gerelmektedir. Daha sonra yapılan başvuruların çıktıları alınarak ıslak imzalı olarak Koordinatörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.
DÜBAP web sayfamız görüşleriniz doğrultusunda yenilenmiştir.

İhale DuyurularıTümü

Mevcut Satın Alma Bulunmamaktadır.