Haberler/DuyurularTümü

18.05.2017 tarih ve 2017/113 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri "l" bendi değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.
KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
2016 YILI BİLİMSEL YAYINLARI VE PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK ÖDÜL LİSTESİ
Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi Üniversitemiz Senato’sunun 09.02.2017 tarihi ve 2017/46 sayılı kararı ile değiştirilerek yürürlüğe girmiştir.
12.01.2017 tarih ve 2017/10 sayılı SENATO Kararı ile 2017 DÜBAP Destekleme Esas ve Usulleri belirlenmiştir.
09.12.2016 tarih ve 2016/174 sayılı SENATO Kararı ile DÜBAP Destekleme Yönergesi'nin 2. – 3. maddesinin 3. 7. 8. ve 9.bendleri - 4. – 5. maddesinin 4. ve 9.bendleri – 17. – 19. – 20. maddesinin 1.bendi – 23. – 38. - ve 39. maddeleri değişmiştir.
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik değişikliği 26 Kasım 2016 tarih ve 2900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Proje Kitapçığı
AB Horizon 2020 Çerçeve Programı
Sonuç Raporu Örneği
Koordinatörlüğümüze yapılacak tüm başvuruların (ihtiyaç bildirme, dilekçeler, ara raporlar, sonuç raporları vs.) öncelikle DÜBAP otomasyonu üzerinden yapılması gerelmektedir. Daha sonra yapılan başvuruların çıktıları alınarak ıslak imzalı olarak Koordinatörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.
DÜBAP web sayfamız görüşleriniz doğrultusunda yenilenmiştir.