HABER DETAY

Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları 4. - 5. - 6. maddeleri ve ek-2 formu Üniversitemiz Senato’su tarafından 20.12.2017 tarihinde 2017/243 sayılı karar ile değişiklikler işlenerek yürürlüğe girmiştir.

 T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

20.12.2017 tarih ve 2017/241 sayılı SENATO kararı

 

ESKİ

Bilimsel Etkinliklere Katılım Şartları

 MADDE 4-

(1) Destek talebinde bulunan öğretim üyesinin bilimsel etkinliğe katılımında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bilimsel etkinliğe sözlü bildiri sunumu veya sergi, konser vb. sanat eseri ile katılmak.

 b) Bildirinin Üniversite adına yapılmış olması.

 

(2) (Değişik: Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 09.02.2017 tarih ve 2017/48 Sayılı Kararı) Her öğretim üyesi her yıl için en fazla bir kez yurt dışı ve bir kez yurt içi destek talebinde bulunabilir. Yurtiçi destekten faydalanmak istemeyen öğretim üyesi yurtiçi destek miktarının ulusal kongreler için verilecek tutar kadar kısmını başka bir yurtdışı destek miktarında kullanabilir veya yurtiçi ulusal bilimsel toplantılar(kongre, sempozyum, çalıştay vs.) için verilen tutar kadar kısmını yurtdışı desteğine ilave edebilir.

(3) Bütçe imkânlarının öğretim üyelerinin yıllık toplam talebini karşılayamayacak olması durumunda başvurular BAP Başkanlığını yürüten Rektör Yardımcısı başkanlığında Enstitü Müdürlerinin yer aldığı Değerlendirme Komisyonu tarafından ihtiyaç duyulan belgeler ilgililerden talep edilerek ve incelenerek aşağıda yer alan şartları taşıyan öğretim üyelerine öncelik tanınır:

a) Bir önceki yıl içerisinde destek programından faydalanmamış olan öğretim üyeleri.

b) Son iki yıl içinde  Düzce Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama ek koşulları  kapsamındaki C ve D maddelerinden  daha fazla toplam puan üretmiş olan öğretim üyeleri.

c) Yabancı dil puanı daha yüksek olan öğretim üyeleri.

 

(4) Anılan Yıl İçerisinde Yurtiçi ve/veya Yurtdışı Destekten faydalanmayacağını beyan eden Öğretim Üyesi bu hakkını birlikte yayın yaptığı öğretim elemanına Ek-2 formunu doldurarak devredebilir.

 

YENİ

MADDE 4-

(1) Destek talebinde bulunan öğretim üyesinin bilimsel etkinliğe katılımında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bilimsel etkinliğe sözlü bildiri sunumu veya sergi, konser vb. sanat eseri ile katılmak.

 b) Bildirinin Üniversite adına yapılmış olması.

 

(2) (Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 20.12.2017 tarih ve 2017/243 Sayılı Kararı ile eklenmiştir.) Her öğretim üyesi her yıl için en fazla bir kez yurt dışı ve bir kez yurt içi destek talebinde bulunabilir.

(3) (Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 20.12.2017 tarih ve 2017/243 Sayılı Kararı ile eklenmiştir.) Bütçe imkânlarının öğretim üyelerinin yıllık toplam talebini karşılayamayacak olması durumunda başvurular DÜBAP Komisyonu tarafından ihtiyaç duyulan belgeler ilgililerden talep edilerek ve incelenerek aşağıda yer alan şartları taşıyan öğretim üyelerine  öncelik tanınır:

a) Bir önceki yıl içerisinde destek programından faydalanmamış olan öğretim üyeleri.

b) Son iki yıl içinde  Düzce Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama ek koşulları  kapsamındaki C ve D maddelerinden  daha fazla toplam puan üretmiş olan öğretim üyeleri.

c) Yabancı dil puanı daha yüksek olan öğretim üyeleri.

 

(4) Anılan Yıl İçerisinde Yurtiçi ve/veya Yurtdışı Destekten faydalanmayacağını beyan eden Öğretim Üyesi bu hakkını birlikte yayın yaptığı öğretim elemanına Ek-2 formunu doldurarak devredebilir.

 

ESKİ

Destek İçin Müracaat

MADDE 5-

(1)   Bilimsel Etkinliklere katılmak amacıyla destek almak için;

a) Başvurular ilgili öğretim üyesi tarafından ve Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Başvuru Formu kullanılarak öğretim üyesinin bağlı bulunduğu akademik birime yapılır. Ilgili akademik birim tarafından değerlendirilen başvuru Rektörlüğe iletilerek Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

b) Etkinlik tarihinden önce başvuruların Rektörlüğe ulaştırılmış ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması gereklidir.

(2) Ekte verilen etkinlikleri destekleme programı başvuru formu bildiriyi sunacak öğretim üyesi  tarafından doldurularak, aşağıda belirtilen belgeler forma eklenmelidir.

a) Davet mektubu veya yayının kabul edildiğine dair kabul yazısı veya internet sitelerinde

?kabul edilen bildiriler? başlığı altında verilen listenin çıktısı.

b) Başvuruyu yapan öğretim üyesinin etkinlik programında yer aldığını gösteren etkinlik programı.

c) Sunulacak bildirinin tam veya özet metni

 

YENİ

Destek İçin Müracaat

MADDE 5-

(2)   Bilimsel Etkinliklere katılmak amacıyla destek almak için;

(Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 20.12.2017 tarih ve 2017/243 Sayılı Kararı ile eklenmiştir.)

a) Başvurular ilgili öğretim üyesi tarafından  ve Düzce Üniversitesi  Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Başvuru Formu kullanılarak DÜBAP Komisyonuna yapılır.

b) Etkinlik tarihinden iki ay önce başvuruların DÜBAP Komisyonuna ulaştırılmış olması gereklidir.

(2) Ekte verilen etkinlikleri destekleme programı başvuru formu bildiriyi sunacak öğretim üyesi  tarafından doldurularak, aşağıda belirtilen belgeler forma eklenmelidir.

a) Davet mektubu veya yayının kabul edildiğine dair kabul yazısı veya internet sitelerinde

?kabul edilen bildiriler? başlığı altında verilen listenin çıktısı.

b) Başvuruyu yapan öğretim üyesinin etkinlik programında yer aldığını gösteren etkinlik programı.

c) Sunulacak bildirinin tam veya özet metni

 

ESKİ

Destek Miktarı Ve Ödeme Şartları

MADDE 6-

(1)  Başvuru tarihleri ve bütçe;

a) Başvuru tarihleri, başvuru destek miktarı üst sınırı ve bu destek programına ayrılan yıllık toplam bütçe tutarı Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenerek her yıl Ocak ayında ilan edilir.

b) Öğretim üyesinin etkinlik kapsamında yaptığı harcama kadar ödeme yapılır. Ancak bu ödeme, ?Üniversite Yönetim Kurulunun? belirlediği üst sınırı aşamaz.

c) Başvuru sonucu destek alan öğretim üyeleri, aynı bilimsel etkinlik kapsamında kendi biriminden hiç bir destek alamaz.

d) (Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 11.04.2017 tarih ve 2017/84 Sayılı Kararı ile eklenmiştir.) Öğretim Üyesinin Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi kapsamında kazandığı ayni ödül miktarı ilgilinin talep etmesi halinde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen o yılki Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği limitlerine eklenir.

 

(2) Ödeme işlemlerinin yapılması,

a) Bilimsel etkinliğe katılımda bildiride birden fazla öğretim üyesinin isminin yer alması durumunda, destek sadece etkinliğe katılan bir öğretim üyesine ödenir.

b) Bildiride birden fazla yazar olması durumunda, başvuru formunun Üniversite mensubu tüm yazarlarca imzalanması gerekir.

c) Etkinliğe katılım desteği, katılımın belgelenmesinden sonra ödenir. Etkinliğe katılan öğretim üyesi, destekten yararlanmak için, etkinlik sonrası katılım belgesi ve katılım ücretini gösteren belge ile yolculuk biletleri ve/veya diğer harcama belgelerini eksiksiz bir şekilde, etkinlikten döndükten sonra en kısa zamanda birimine sunmalıdır. Öğretim Üyesine birimi tarafından Üniversite Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ödeme yapılır.

d) Etkinliğe katılım desteği; katılım ücreti, ulaşım bedeli (ekonomi sınıfı uçak bileti, otobüs bileti, tren bileti vb.), konaklama ücreti ve yevmiye miktarları (Yurtiçi görevlendirmelerde ilgili yılın Bütçe Kanunu (H cetveli), Yurt Dışı görevlendirmelerde ilgili yılın Yurt Dışı Gündeliklerine ilişkin Bakanlar kurulu kararı esas alınır) dışındaki harcama kalemlerini kapsamaz.  

 

 

YENİ

Destek Miktarı Ve Ödeme Şartları

MADDE 6-

(1)  Başvuru tarihleri ve bütçe;

(Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 20.12.2017 tarih ve 2017/243 Sayılı Kararı ile eklenmiştir.)

a) Başvuru tarihleri, başvuru destek miktarı üst sınırı ve bu destek programına ayrılan yıllık toplam bütçe tutarı DÜBAP Komisyonu tarafından belirlenen Esas ve usullerin Üniversitemiz Senatosunda onaylanması ile her yıl Ocak ayında   ilan edilir.                                                   

b)            Öğretim üyesinin etkinlik kapsamında yaptığı harcama kadar ödeme yapılır.  Ancak bu ödeme, 

?DÜBAP Komisyonunun? belirlediği üst sınırı aşamaz.

c)             Başvuru sonucu destek alan öğretim üyeleri, aynı bilimsel etkinlik kapsamında kendi biriminden hiç bir destek alamaz.

 

(2) Ödeme işlemlerinin yapılması,

a) Bilimsel etkinliğe katılımda bildiride birden fazla öğretim üyesinin isminin yer alması durumunda,

 destek sadece etkinliğe katılan bir öğretim üyesine ödenir.

b) Bildiride birden fazla yazar olması durumunda, başvuru formunun Üniversite mensubu tüm yazarlarca

 imzalanması gerekir.

d)      (Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 20.12.2017 tarih ve 2017/243 Sayılı Kararı ile eklenmiştir.)

Etkinliğe katılım desteği, katılımın belgelenmesinden sonra ödenir. Etkinliğe katılan öğretim üyesi,  destekten yararlanmak için, etkinlik sonrası katılım belgesi ve katılım ücretini gösteren belge ile yolculuk biletleri ve/veya diğer harcama belgelerini eksiksiz bir şekilde, etkinlikten döndükten sonra en kısa zamanda birimine sunmalıdır. Öğretim Üyesine etkinlik tarihinden önce ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra ödeme  yapılır.

d) Etkinliğe katılım desteği;   katılım ücreti, ulaşım bedeli (ekonomi sınıfı uçak bileti, otobüs bileti, tren bileti vb.), konaklama ücreti ve yevmiye miktarları (Yurtiçi görevlendirmelerde ilgili yılın Bütçe Kanunu (H cetveli), Yurt Dışı görevlendirmelerde ilgili yılın Yurt Dışı Gündeliklerine ilişkin Bakanlar kurulu kararı esas alınır)   dışındaki  harcama kalemlerini kapsamaz.

 

ESKİ

EK-2

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ HAKKINI DEVİR FORMU

 

 

Devredecek Öğretim Üyesi Unvanı Adı Soyadı :                                           

 

Birimi:

 

Doğum Tarihi ve Yeri: 

 

Mobil Tel:

 

E-Posta:

 

 

Devralacak Öğretim Elemanı: Unvanı Adı Soyadı :                                           

 

Birimi:

 

Doğum Tarihi ve Yeri: 

 

Mobil Tel:

 

E-Posta:

 

 

?./?./???     ?./?./???  tarihleri arasındaki Yurtiçi ve/veya Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere katılma desteği kapsamından faydalanma hakkımı devrediyorum.

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              İmza

                                                                                                                                                                          Ad Soyadı

                                                                                                                                                                            Ünvanı

 

 

 

YENİ

 

   (EK-2 Formu, Düzce Üniversitesi Senatosu?nun 20.12.2017 tarih ve 2017/243 Sayılı Kararı ile çıkartılmıştır.)

 


Habere Ait Ek Dosyayı İndirmek İçin Buraya Tıklayınız.


24.01.2019 14:24:00

Haberlere Dön