HABER DETAY

 Karar No:2017 – 215

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün 11.10.2017 tarih ve 54433 sayılı yazısı ile “Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” nin 9. – 13. ve 22. maddelerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi teklif edilmekte olup, önerilen maddelerinin aşağıdaki şekli ile kabul edilmesinin uygun olduğuna;

T.C

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

 

ESKİ HALİ

Madde 9- DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir.

(1)   Bireysel araştırma projeleri; Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına bilimsel araştırma yoluyla katkı sağlaması beklenen, Düzce Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek,  alanında sanata ve kültüre yerel, ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapması beklenen bilimsel araştırma projeleri değerlendirmeye alınır. Üniversitenin ve/veya ülkenin öncelikli araştırma alanlarına ilişkin en az iki disiplin içeren çok disiplinli bilimsel araştırma projelerine öncelik verilir. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası, bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği, bildiri kitabının basıldığı,  bilimsel komitenin tartışarak oluşturduğu toplantı sonuç bildirgesinin ve/veya ulusal veya uluslararası nitelikte makale ya da makalelerin yayınlatıldığı bilimsel toplantılara yönelik projeler de değerlendirmeye alınır. 

(2)   Hızlı Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitede yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarının iki katını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez. Proje süresi maksimum bir yıldır.

(3)   Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri (Tez Projeleri): Düzce Üniversitesi’ne bağlı enstitü programlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri bilimsel araştırma projeleridir.

 

YENİ HALİ

Madde 9- DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir.

(1)   Bireysel araştırma projeleri; Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına bilimsel araştırma yoluyla katkı sağlaması beklenen, Düzce Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek,  alanında sanata ve kültüre yerel, ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapması beklenen bilimsel araştırma projeleri değerlendirmeye alınır. Üniversitenin ve/veya ülkenin öncelikli araştırma alanlarına ilişkin en az iki disiplin içeren çok disiplinli bilimsel araştırma projelerine öncelik verilir. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası, bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği, bildiri kitabının basıldığı,  bilimsel komitenin tartışarak oluşturduğu toplantı sonuç bildirgesinin ve/veya ulusal veya uluslararası nitelikte makale ya da makalelerin yayınlatıldığı bilimsel toplantılara yönelik projeler de değerlendirmeye alınır. 

(2)   Hızlı Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitede yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarının iki katını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez. Proje süresi maksimum bir yıldır.

(3)   Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri (Tez Projeleri): Düzce Üniversitesi’ne bağlı enstitü programlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri bilimsel araştırma projeleridir.

(4)   Patent Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarından yapmış oldukları buluş, fikri mülkiyet haklarını, patent ve faydalı modellerinin onaylanması/tescil edilmesi işlemlerinde destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez, ara rapor istenmez. Proje süresi maksimum iki yıldır.

 

ESKİ HALİ

Madde 13- Araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Bireysel araştırma projeleri: Üniversitede tam zamanlı bir bilim insanı; Komisyonun uygun görmesi halinde, aynı anda en fazla bir projede yürütücü (Dış kaynaklı proje yürütücülüğü olan öğretim üyeleri iki projede yürütücü) ve iki projede araştırmacı olabilir veya üç projede araştırmacı olarak görev alabilir. Rektör, Rektör Yardımcıları ve DÜBAP Komisyon Üyeleri tez projeleri hariç projelerde yürütücü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları ise bir projede yürütücü ve/veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

(2) Hızlı destek projeleri: Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

(3) Tez projeleri bu sınırlamanın dışındadır.

 

YENİ HALİ

Madde 13- Araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Bireysel araştırma projeleri: Üniversitede tam zamanlı bir bilim insanı; Komisyonun uygun görmesi halinde, aynı anda en fazla bir projede yürütücü (Dış kaynaklı proje yürütücülüğü olan öğretim üyeleri iki projede yürütücü) ve iki projede araştırmacı olabilir veya üç projede araştırmacı olarak görev alabilir. Rektör, Rektör Yardımcıları ve DÜBAP Komisyon Üyeleri tez projeleri hariç projelerde yürütücü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları ise bir projede yürütücü ve/veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

(2) Hızlı destek projeleri: Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

(3) Tez projeleri ve Patent Destek projeleri bu sınırlamanın dışındadır.

 

ESKİ HALİ

Proje Ek Süre Talebi

Madde 22- Projeler için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç 2 ay öncesinden Komisyona yazılı olarak sunulur. Ek süre en çok bir yıl, ilave kaynak ise en çok toplam proje maliyetinin yüzde 50’si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz. Hızlı destek projelerinde ek süre ve ek ödenek, tez projelerinde ise ek ödenek verilmez.

 

YENİ HALİ

Proje Ek Süre Talebi

Madde 22- Projeler için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç 2 ay öncesinden Komisyona yazılı olarak sunulur. Ek süre en çok bir yıl, ilave kaynak ise en çok toplam proje maliyetinin yüzde 50’si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz. Hızlı destek ve Patent Destek projelerinde ek süre ve ek ödenek, tez projelerinde ise ek ödenek verilmez.

 

09.01.2018 09:28:00

Haberlere Dön