HABER DETAY

 KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

A- KONGEREYE KATILMADAN ÖNCE BAP BİRİMİNE VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Kongre Katılım İsteğini Belirten Dilekçe

2-Kabul Mektubu

3-Bildiri Özeti

NOT: Kongre Katılım isteğinin DÜBAP Komisyonunca karara bağlanması halinde ödeme evrakları BAP Birimine sunulur. Aksi durumda ödeme yapılamaz.

 

B- KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-Konge Ödemesinin Yapılmasına İlişki Dilekçe

2-Rektörlük İzin Oluru 

3-İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararı (Görevlendirilecek tarihten önce)

4-DÜBAP Kurul Kararı

5-Katılım Belgesi Aslı Yada Fotokopisi 

6-Katılım Belgesinin Tercümesi 

7-Kayıt Ücreti Yatırıldıysa Faturası Yada Ödendi Belgesi 

8-Pasaport Fotokopisi (Ön yüz ve ilgili seyahate ait giriş-çıkış kaşelerinin bulunduğu sayfalar. Giriş-çıkış kaşeleri okunaklı olmalı.)

9- Uçak E-Bileti ve Faturası 

10-Uçak İniş-Biniş Kartları

11-Varsa Konaklama Faturası

12-Bidiri Özeti

13- Kabul Mektubu

12.10.2018 11:34:00

Haberlere Dön